Return to front page!

One-time fee web hosting!


 

Xâydựng Lốiviết TiếngViệt Tânđại :
Nên hay Không?

Tácgiả: TâmÐoànViệt

 

I) Xâydựng lốiviết tiếngViệt tânđại : nên hay không?

Tạisao chúngta lạiphải mất thờigian và côngsức để thuyếtphục tấtcả mọingười chấpnhận lốiviết đaâm thayvì viết từng âm táchrời nhỉ? Thếgiới phongphú, đadạng mỗi người một quanđiểm một cách tiếpnhận thếgiới riêng, nhưthế thì làmsao cóthể bắt mọingười phải chấpnhận ýkiến của mình được? Ðaphần người Việtnam đều phùhợp với lốiviết đơnâm, và sửdụng chữ kíâm táchrời làm chữviết cho cả dântộc, và líluận rằng mỗi dântộc có một kiểu chữviết riêng, và cho rằng lốiviết đaâm (các kíâm của một từ dínhliền nhau) là của các dântộc khác không phùhợp với dântộc mình. Và bằng mọigiá chúngta duytrì hệthống chữviết kí âm táchrời đó, xem đó như điều bấtdibấtdịch và người Việtnam phải họctập, tiếpnhận trithức và diễnđạt suynghĩ qua thứchữ kíâm táchrời vônghĩa, vôhồn đó. Các nhàtrithức, nhàgiáodục, nhàngônngữ xem đó chữviết đặctrưng và bấtkhảhoán của dântộc.

Bạn là người phùhợp với lốiviết đaâm, muốn rằng chữviết phải mang ýnghĩa chứ không đơnthuần là những kíâm vôhồn. Bạn ủnghộ và chorằng cần phảighép các kíâm của một từ lại vớinhau. Vậy liệu bạn cóthể bị thuyếtphục rằng nên bỏ lốiviết đaâm và dùng lốiviết đơnâm táchrời bởi những lílẽ về tính ưuviệt của chữkíâm táchrời do các nhàtrithức, nhàgiáodục, nhàngônngữ bảothủ sốngchết cho sựlìtồn của lốiviết đơnâm táchrời đưara hay không? Chắc chắn là không. Nhưthế rõràng việc bạn thuyếtphục những người đang sửdụng lốiviết đơnâm táchrời ủnghộ bạn và bỏđi lốiviết đơnâm phikhoahọc (theo bạn) để sửdụng lốiviết đaâm, ghép các kíâm của một từ lại vớinhau là điều khôngthể.

Như vậy, chúngta khôngthể nào thuyếtphục những cáiđầu bảothủ muốn duytrì lốiviết đơnâm rằng hãy sửdụng lốiviết đaâm và ghép các kíâm của một từ lại vớinhau rồi .

Nhưng việc xâydựng lốiviết đaâm, ghép các kíâm của một từ lại vớinhau tạora hệthống chữviết có hồn, cónghĩa là côngviệc chúngta phải làm và phải phổbiến rộngkhắp cho những người phùhợp với lốiviết đaâm, lối tiếpnhận hồnnghĩa của từ có cơhội tiếpxúc và họctập. Chúngta không cầnthiết phải thuyếtphục những cái đầu vốn thíchứng với lốiviết đơnâm táchrời và muốn duytrì cái lốiviết ấy của chúng làmgì? Tạisao chúngta phải ghép các kíâm của một từ lại vớinhau tạora hệthống chữviết có hồn có nghĩa? Thứnhất, với hệthống chữviết đơnâm táchrời hiệnnay tại Việtnam chỉ phụcvụ thíchnghi, thuậnlợi cho sựhọc và tiếpnhận trithức của một bộphận những người phùhợp với lốiviết đơnâm. Song chính hệthống chữviết kíâm táchrời đó lại là sựcảntrở vôcùng cho những người phùhợp với lốiviết đaâm, vốn chỉ thíchnghi với hệthống chữviết có nghĩa, có hồn. Thứhai, việc duytrì hệthống chữviết đơnâm táchrời là sựbấtcông, là tộiác và là sựbẩnthỉu không thể chấpnhận được. Nó khiến cho biếtbao người mùmịt, khókhăn trong việc họctập, cảntrở việc tiếpnhận trithức của họ, khiến họ khôngthể nângcao được cuộcsống của mình. Vìsao ư, đơngiản bởivì họ khôngthể nào thíchnghi và họctập được với thứ chữ kíâm vôhồn, vônghĩa của nềngiáodục Việtnam hiệntại.

Chính vì lẽ đó sứmệnh của những người phùhợp với lốiviết đaâm đã thứctỉnh, nhậnthức và tìmra cách tiếpnhận đaâm có hồn có nghĩa là phải xâydựng và phổbiến rộngrãi cáchthức tiếpnhận ấy ra, để đemlại sựcôngbằng cho những người có cách tiếpnhận như mình.

Thế giới là phonphú và đadạng, trong một xãhội luônluôn tồntại người này người kia nên việc duytrì hệthống chữ kíâm táchrời chỉ phụcvụ cho một bộphận người trong xãhội Việtnam và khiến cho bao người phải sống trong tốităm mùmịt không tiếpcận được với ánhsáng trithức là một tộiác vôcùng bẩnthỉu và hènhạ không thể chấpnhận được. Và tạisao họcsinh Việtnam hiệnnay kém, thiếu tính chủđộng, sángtạo và độclập trong tưduy nhưthế?, tạisao concháu các vị họctập nặngnề căngthẳng đến bệnhhoạn nhưthế? Tạisao những hànhđộng bẩnthỉu gianlận trong thicử nhiều nhưthế? Tạisao họcsinh Việtnam chỉ là những convẹt, những cái radio ghiâm lại câuchữ trong sách chỉ để trả cho thầycô lấy những con điểm đỏ tròn rồi mang về nhà những cái đầu rỗngtuếch nhưthế? Tôi xin thưa đó là do sựlạchậu thốinát bẩnthỉu của hệthống chữ kíâm táchrời vôhồn, vônghĩa mà nềngiáodục trong xãhội Việtnam chúngta đang sửdụng đấy.

Chúngta nóidối nhau nhiều rồi, đã đến lúc chúngta phải nhìn thẳng vào sựthật mànói, chúngta đang lạchậu đang ở tậncùng của sựnghèonàn và dốtnát, một sựthật đauđớn mà chúngta đang nhụcnhã đốimặt. Chúngta phải có tráchnhiệm xóabỏ tộiác bẩnthỉu (tội ác này không do ai trong người Việtnam chúngta cả mà chỉ là ngẫunhiên của lịchsử) đã tồntại baonhiêu năm đó. Dântộc Việtnam muốn pháttriển, muốn vẻvang với cườngquốc năm châu phải đoànkết sứcmạnh toàndân. Mà trithức là sứcmạnh. Tôi không muốn bàibác gì hệthống chữ kíâm táchrời hiệnnay của nềngiáodục Việtnam cả vì rất nhiều người thànhcông, rất nhiều người tàigiỏi nhờ tiếpnhận trithức thôngqua hệthống chữ kíâm táchrời đó. Song rõràng nó chỉ phụcvụ cho một bộphận ngườidân, chứ không phụcvụ thuậnlợi hữúich cho tấtcả mọingười.

Vìthế xâydựng hệthống chũviết có hồn có nghĩa và phổbiến rộngrãi lốiviết đaâm là côngviệc chúngta phải làm nếu muốn dântộc Việtnam được ngẩngmặt. Chữviết là nềntảng của giáodục muốn cảicách giáodục phải cảicách chữviết trước." Cảicách chữviết " không có nghĩa là thayđổi hìnhdạng chữcái hay là dạy chữ "e" trước hay chữ "a"; trước. Mà "Cảicách chữviết" ở đây có nghĩa là phải ghép các kíâm của từ lại vớinhau, tạora hệthống có hồn có nghĩa, thaythế cho hệthống các kíâm táchrời vônghĩa hiệnnay.

Chắcchắn sẽ có người phảnđối những điều tôi viết ởđây. Song như tôi đã nói thếgiới đadạng và phongphú, bạn phùhợp với kiểuchữ kíâm táchrời vônghĩa, nhưng có rất nhiều người khác khôngthể nào học được với các chữkíâm riênglẻ vôhồn đó mà phải học từ có nghĩa(các kíâm của một từ phải liềnnhau.) Và bạn nên nhớ rằng tấtcả các nước vănminh pháttriển đều sửdụng lốiviết đaâm, các kíâm của một từ đ ều được ghép vớinhau, hệthống chữviết của họ là hệthống các từ có hồn có nghĩa (Anh, Pháp,Ðức, Ý, Hànquốc, Nga, BồÐàNha, TâyBanNha, ThụySĩ, Ðanmạch...).

Cóthể mộtsố người sẽ cho những điều tôi nói là hoangđường ngớngẩn, và cườicợt mỉamai nhưng tôi chả cầnthiết phải giảithích hay thuyếtphục các người ấy làm gì. Cái mà tôi muốn hướngđến ở đây là sựpháthuy sứcmạnh toàn dântộc, muốn ai cũng cóthể họctập dễdàng, thuậnlợi nhằm tiếpnhận trithức cho mình mộtcách hiệuquả nhất. Và đó cũng nhằm đảmbảo tính côngbằng cho xãhội. Chúngta không nên vì một chút bảothủ cánhân mà làm tổnhại đến vinhnhục của cả dântộc. Tôi không phêphán cáchviết đơnâmtáchrời, cácbạn cũng đừng nên phêphán lốiviết đaâm. Chúngta phải hiểunhau và nên nhớ rằng "chúngta đều là người Việtnam" , hãy vì sựpháttriển và nhụcvinh của dântộc mà tạo điềukiện và cơhội cho nhau, không nên đấuđá loạitrừ lẫnnhau làmgì.

Hỡi cácbạn ! Những người đã nhậnthức ra sựưuviệt, cầnthiết của lốiviết đaâm. Lịchsử đang đặt lên vai cácbạn sứmệnh vôcùng lớnlao và caocả. Cácbạn hãy xâydựng hệthống từ (các kíâm của một từ phải dínhliền nhau) có hồn có nghĩa cho tiếngViệt, phổbiến rộngkhắp lốiviết đaâm ra cho những người phùhợp có cơhội tiếpnhận. Cácbạn cóthể làm được và phải làm được điều đó. Tạo nềntảng cho một Việtnam tânđại hùngcường, một conrồng rựcrỡ trên bầutrời Aùchâu là nhiệmvụ vĩđại của cácbạn đấy. Cácbạn phải ýthức được sứmệnh thiêngliêng của mình đốivới vậnmệnh của dântộc. Hồn ÐạiViệt bấtdiệt kêugọi cácbạn: "HÃY SỐNG CHO SỨMỆNH THIÊNGLIÊNG MÀ NHUCẦ€U THỜIÐẠI ÐẶTRA, TƯƠNGLAI VĂNMINH HÙNGCƯỜNG CỦA DÂNTỘC VIỆTNAM TRÔNGCHỜ VÀO CÁCBẠN."

II) Chiếnlược xâydựng phổbiến hệthống từ hiệnđại
và lốiviết đaâm cho tiếngViệt

Tiếnhành ghép các kíâm của từ lại vớinhau, xâydựng và biênsoạn từđiển, sáchvở Tiếngviệt Tânđại với hệthống từ cóâm cónghĩa. Sauđó truyềnbá và phổbiến rộngkhắp dầndần thaythế cho sáchvở sửdụng chữviết kíâm táchrời hiệnnay. Nộidung các sách phải lànhmạnh phải phụcvụ cho cuộcsống tốtđẹp của ngườidân.

Xâydựng nhiều trang Web tiếngViệt tânđại giống như trang VNY2K.COM, phụcvụ cho các nhucầu vănhoá, kinhtế, chínhtrị, xãhội... mang tínhchất xâydựng và củngcố đại đoànkết dântộc cho người Việtnam. Qua đó truyềnbá hướngdẫn và vậnđộng mọingười ủnghộ, ứngdụng lốiviết đaâm và hệthống chữviết tiếngViệt tânđại vào đờisống ngônngữ hàngngày của mình. Phải tạora tậpquán, thóiquen tiếpnhận đaâm cho ngườidân Việtnam.

Saukhi đã có lựclượng đôngđảo ủnghộ hệthống từ và lốiviết tiếngViệt Tânđại, tiếnhành truyềnbá dạydỗ, phổbiến khắp nơi trên đấtnước Việtnam với mụctiêu nângcao trithức cho ngườidân, giúp ngườidân nắmbắt khoahọc kỹthuật, tạo điềukiện cho họ tự bảnthân nângcao cuộcsống của mình.

Khi uytín của chữviết tiếngViệt tânđại tăng, niềmtin và sựủnghộ của quầnchúng vào hệthống chữviết và lốiviết đaâm của Tiếngviệt tânđại ngày càng đôngđảo sẽ tiếnđến xóabỏ hệthống chữviết kíâm táchrời. Thứchữ vốn đã lạchậu và ngày càng cảntrở sựnângcao dântrí, sựđoànkết toàndân vàkhiến đaphần nhândân không tiếpxúc được với ánhsáng trithức phải sống trong dốtnát, nghèonàn, làm tổnhại đến sĩnhục vẻvang của cả dântộc trước thếgiới ngày càng vănminh pháttriển.

III) Phươnghướng hànhđộng cho côngcuộc cảicách tiếngViệt tânđại

A) Như thếnào gọl là thờicơ chínmùi?

Thờicơ chínmùi đó là khi hàngngàn hàngvạn vănbản, bàiviết, sáchvở, báochí ở mọi thểloại (văn, thơ, tranhtruyên, sách thiếunhi... ) và ở mọi lĩnhvực (khoahọc, kỹthuật, xãhội...) với nộidung được thểhiện bằng "hệthống chữviết tiếngViệt đaâm tânđại" trànngập ở khắp mọinơi, tạo được sựquenthuộc, niềmtin và sựủnghộ nơi đôngđảo ngườidân. Chỉ khi đó chúngta mới cóthể tiếnhành cảicách triệtđể thaythế "hệthống chữviết đơnâm hiệntại" bằng "hệthống chữviết đaâm tânđại", đưa "hệthống chữviết đaâm tânđại" thành hệthống chữviết chínhthức cho toàn dântộc Việtnam, hệthống chữviết khởiđầu cho thờikỳ mới, thờikỳ đại vănminh trong lịchsử của người Việtnam.

Muốn thờicơ chínmùi đó xảyđến chúng ta phải bắttay hànhđộng ngay từ bâygiờ nếu chỉ líluận suông thì "chữviết tiếngViệt đaâm" sẽ không baogiờ được tồntại, được lưutruyền và sửdụng mộtcách phổbiến cả.

Nếu chỉ ngồi và nói cho nhau nghe hoặc đềxướng ra rồi để đấy chờ ngườita hiểu và ủnghộ mình rồi mới làm thì chả baogiờ có cái gọi là thờicơ chínmùi kia đến được. Muốn có một ngày gọi là thờicơ chínmuồi đến chúngta phải hànhđộng ngay, phải nghĩđến cái tinhthần đại dântộc mà cốnghiến hếtmình, có như vậy "hệthống chữviết tiếngViệt đaâm tânđại" mới có mong được chấpnhận, tồntại và lưutruyền được.

Chúngta không có thờigian để chờđợi đâu một là chúngta phải hànhđộng tìmcách vươnlên nganghàng với các đạicường thếgiới, hai ngànđời concháu Việtnam sẽ là nôlệ, không phải là nôlệ trong chiếntranh mà là nôlệ của sựnghèonàn lạchậu, nôlệ của sựsĩnhục là dân thuộc thếgiới bầncùng. Chúngta chọnlựa cái nào đây ? Xuthế của thờiđại không chophép chúngta nóiđến hai tiếng "chờđợi", chúngta chỉ được phép nói "hànhđộng và phải hànhđộng ngay"

B) Nhiệmvụ của chúngta hiệnnay:

1) Nhiệmvụ thứnhất : Xâydựng, giớithiệu và truyềnbá Chúngta phải đưa dần "hệthống chữviết đaâm" vào đờisống ngônngữ tiếngViệt hàngngày ở trong nước cũngnhư ngoài nước thôngqua việc soạnthảo, biêntập và lưutruyền nhiều vănbản, bàiviết, sáchvở, báochí với nộidung được thểhiện bằng "hệthống chữviết đaâm tânđại" ( nộidung phải lànhmạnh, giúp ích cho cuộcsống tốtđẹp của conngười, phụcvụ cho sựthật, cho chânlý, cho lợíích của người Việtnam) . Chúngta phải làm cho "hệthống chữviết đaâm tiếngViệt" đến với đại quầnchúng Việtnam thật thườngxuyên, tạo sựtiếpxúc lặpđi lặplại đưa chữviết đaâm thành một kiểudạng quenthuộc đốivới mọingười, tạora sựcảmnhận "hệthống chữviết đaâm tânđại" như là một quyđịnh tấtyếu của cuộcsống, dầndần mọingười sẽ hìnhthành thóiquen tiếpnhận và sửdụng "hệthống chữviết đaâm" theo xuthế phổbiến chung của thờiđại

Bêncạnh việc soạnthảo biêntập và phổbiến rộngrãi các vănbản, bàiviết, sáchvở và báochí với nộidung được thểhiện bằng "hệthống chữviết đaâm tânđại" tạo sựtiếpxúc và quenthuộc cho mọingười. Chúngta cần kiêntrì tiếnhành songsong việc truyềnbá nộidung và lợíich của phươngpháp tiếpnhận đaâm giúp đại quầnchúng dầndần nhậnthức được cách thựchiện và giátrị của phươngpháp tiếpnhận mới.

2) Nhiệmvụ thứhai : kêugọi và vậnđộng tiếnhành vậnđộng kêugọi sựủnghộ thamgia của mọingười vào côngcuộc cảicách chữviết tiếngViệt. Phải cùng nhau hướngđến tinhthần đại dântộc mà hànhđộng, có nhưthế chúngta mới mong có ngày ngẩngmặt mà nhìn thếgiới, mới mong xóa đi được cái sĩnhục là dân thuộc thếgiới thứba, dân của xứsở mandi mọirợ trong conmắt của dân các nước vănminh giàucường. Nhụcnhã lắm! cho dù bảnthân cánhân vănminh, trithức giàucó đến đâu chăng nữa cũng không tránhkhỏi phải mang nỗi sĩnhục ấy đâu các vị ạ. Hãy tự chấtvấn bảnthân : "chúngta là ai?", "chúngta là người Việtnam đấy". Hãy đoànkết nhau lại, hãy tạo cơhội cho nhau, đừng chènép bàixích và đấuđá lẫnnhau nữa! "Chúngta đều là người Việtnam !"

C) Phươnghướng hànhđộng

Ngàynay với sưtrợgiúp của hệthống internet chophép chúngta thựchiện sựtruyềnbá và phổbiến tươngđối dễdàng, rộngkhắp đến mọi lãnhthổ, không có một giớihạn nào về thờigian và khônggian cả.

Thôngqua mạng internet với hệthống email, trang web và diễnđàn rộnglớn chúngta có thể tạothành lànsóng mạnhmẽ, vậnđộng kêugọi người Việtnam trên toàncầu ïthamgia vào côngcuộc cảicách chữviết của dântộc.

Ðể thựchiện hai nhiệmvụ nềntảng cầnthiết mà chúngta bằng mọigiá phải tiếnhành cho sựxuấthiện thờicơ chínmùi của cuộc cảicách chữviết tiếngViệt, chúngta cần kêugọi, vậnđộng và tổchức thànhlập: "Hội Cảicách Và Truyềnbá Chữviết TiếngViệt Tânđại" gồmhai ban:

1) Ban soạnthảo và biêntập.
2) Ban vậnđộng và truyềnbá.

1) Ban soạnthảo và biêntập: thựchiện côngviệc soạnthảo biêntập tàiliệu, vănbản, các bàiviết với nộidung được thểhiện bằng "hệthống chữviết tiếngViệt đaâm tânđại". Chúngta cần kêugọi sựthamgia của các vị họcgiả có tâmhuyết biênsoạn một cuốn từđiển TiếngViệt được thểhiện bằng "hệthống chữviết tiếngViệt đaâm tânđại" làm kiểumẫu.

2) Ban vậnđộng và truyềnbá: đảmnhận việc kêugọi vậnđộng những người có tâmhuyết, các tổchức đoànthể trong và ngoài nước thamgia vào cuộc cảicách. Tiếnhành các côngviệc đăngtải, truyềnbá đưa các bàiviết, vănbản, sáchvở, báochí có nộidung được thểhiện bằng "hệthống chữviết tiếngViệt đaâm tânđại" đến với đại quầnchúng, quảngbá nôidung và íchlợi của phươngpháp tiếpnhận đaâm đến đôngđảo người Việtnam

Chúngta cần tạora một caotrào, một tâmđiểm thựcsự nónghổi và mãnhliệt thuhút sựchúý của dưluận đồngbào trongnước cũngnhư kiềubào tâmhuyết ở hảingoại. Chúngta hànhđộng vì chânlý, vì lợíích của ngườidân Việtnam, vì tinhthần đại dântộc vĩđại. Cuộc cảicách của chúngta nhấtđịnh thànhcông.

TâmÐoànViệt

 Xem phêbình từ ngườiđọc


Xinmời xem Thư gởi Lương Thư Trung - Hoài An


Diễnđàn TiếngViệt
Ýkiến? Phêbình? Vàođây Ziendan.com WWW  VNY2K

   
   HỌCTHUẬT
   SÁNGTÁC
   BÚTKÝ VIỄNDU
   TÂMTÌNH SONGNGỮ

 

This website advocates the use of Vietnamese2020 and Vietnamese Unicode for a better way to  process Vietnamese information.
Sứmạng chính của trangnhà VNY2K.COM là cổvõ cáchviết mới Việtngữ2020 và tiêuchuẩn Vietnamese Unicode vì đó là conđường hiệnđạihoá tiếngViệt. 
www.vny2k.com | Ziendan.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com


For comments or questions, please email to editor@vny2k.com