Return to front page!

One-time fee web hosting!


Trangtrước
Trangkế
VNY2K
Tin Thếgiới
Tin ÐôngnamÁ
Tin Lưutrữ
Thamluận

.

Họcthuật
Việtngữ2020
HánNôm
Từnguyên
Sửký
Vănhoá
Sángtác
Viễnduký
Tuỳbút
TìnhThơ
Thưgiãn
Diễnđàn
 

 

 

THAMLUẬN

Trămhoađuanở?

VNY2K Editor

 

Be not afraid of seeing people speak out, but of not hearing anybody say...  
Khôngsợ ngườidân nói, chỉ sợ khôngai nói ...

Ðảng và Nhànước rấtsợ ngườidân lêntiếng nói những điều tráingược với đườnglối của chínhphủ. Ðiềunầy thểhiện rất rõràng qua các chínhsách về vấnđề tựdoănnói của ngườidân. Ðể chebịt những tiếngnói chốngđối, chínhquyền đã ratay đànáp những người có quanđiểm đốilập nầy. Sựviệc nầy đã xảyra thườngxuyên, ởđây không cần phải đưara thídụ nào. Ðâylà một thựcthể đã đingượclại tinhthần tựdongônluận của chính Hiếnpháp Việtnam và dođó đã bưngbít và ngănchận ýkiến phátbiểu của ngườidân khiếncho giớilãnhđạo đấtnước khôngbaogiờ tiếpcận được với suynghĩ thựcsự của ngườidân.

Ðảng và nhànước tạisao phải sợhãi sựtựdo ngônluận đếnthế? Sợ những tiếngnói đốilập đó sẽ gâyra lànsóng chốngđối chínhphủ? Sợ ngườidân nổidậy vũtrang lậtđỗ chínhquyền? Giớilãnhđạo Việtnam phảihiểu là chuyện nầy khôngthểnào xảyra. Việtnam đã trảiqua biết chiếnchinh đaukhổ, nhàtancửanát, kinhtếlạchậu, nghèođói vẫncòn, tôi chắcrằng khôngai muốn chiếntranh lại xảyra lầnnữa và mọingười đều mongmuốn quốctháidânan, kinhtế pháttriển, aiai cũng đều có cơmnoáođẹp...

Ðể nhanhchóng đạtđược mụctiêu này, mộttrongnhững nhântố quantrọng của mọi pháttriển là sựtựdongônluận -- ýkiến đadạng của nhiềungười sẽ dẫnđến chânlý, sựthật, và sẽ mởđường cho những tưtưởng tiếnbộ. Ðâylà độngcơ và cũnglà độnglực của tiếnhoá và pháttriển. Lịchsử của nhânloại đã chứngminh điềunầy và thựcthể hiệntại những nước có nềnkinhtế pháttriển lớnnhất trên thếgiới là những nước tôntrọng quyền tựdongônluận của ngườidân, tôntrọng nhânquyền và chếđộ dânchủ đanguyên thựcsự. Thídụ một thựcthể mà ai cũng biết: ở Hoakỳ và nhiều nước Tâyphương khác, quyền tựdo ănnói là quyền tuyệtđối, báochí và các phươngtiện truyềnthông hoàntoàn độclập với chínhphủ -- nhờđó những tiêucực của xãhội, những saitrái của nhànước, kểcả ýkiến bấtđồng với tổngthống, thủtướng, nghịsĩ thượnghạnghịviện... đềuđược côngkhai bàytỏ và thảoluận. Và kếtquả không làm những nước nầy rốiloạn hoặc yếuđi, mà còn làmcho họ ngày càngthêm vữngmạnh. Khôngai cóthể phủnhận được điềunầy.

Việtnam, trongsuốt quátrình lịchsử dài trên bốn ngàn năm, baogiờ ta cũng kiêuhãnh với quátrình dựngnước và giữnước dài đằngđẳng nầy. Tuynhiên dườngnhư ngườidân Việtnam ta dưới bấtkỳ triềuđại hoặc chếđộ nào chưa baogiờ hưởngđược quyền tốithượng của conngười: đólà quyền tựdongônluận. Hiệnthực của đấtnướcta, từtrướcđếnnay, chưabaogiờ pháttriển đủmạnh về mọimặt, cáigì của Việtnam nếu mangra sosánh với những quốcgia cùngthời, Việtnam lúcnào cũng đisau nướckhác. Tôi dám tháchthức những ai cóthể phủđịnh được thựcđề nầy.

Mộttrongnhững yếutố làm nướcngười hùngcường và giàucó hơn nướcta là ngườidân đượchưởng quyền tựdoănnói! Ðiềuđó đúng, khôngnóiđâuxa, trong vùng ÐôngnamÁ, Mãlai và Tháilan là những thídụ điểnhình. Ðirộng ra vùng ÐôngÁ, Nhậtbản, Ðàiloan, Hồngkông, và NamHàn là những thídụ hùnghồnkhác. Những nước có chếđộ chínhtrị giống Việtnam như BắcHàn, Trungquốc, Lào, Caomiên, Cuba... đều chịuchung sốphận kémpháttriển như đấtnướcta.

Ðã nhậnthấy được nhưvậy, thế tạisao giớilãnhđạo Ðảng và nhànuớc Việtnam lại hạnchế quyền tựdongônluận của dân? Nếu ta tự đặt ta vào chỗngồi của họ, cólẽ vấnđề cũng dễhiểu: sau mấymươinăn chiếnđấu, dànhđược chínhquyền, khôngai muốn mấtđi chiếcghế mình đang ngồi bằngcách tạođiềukiện cho kẻ khác lậtđỗ mình! Tựdo ngônluận sẽ dẫnđến nềndânchủ đanguyên, rồi nhiều đảngchínhtrị khác sẽ thànhhình, và hậuquả sẽ là ÐảngCộngsảnViệtnam khócóthể được người dân tínnhiệm với những thựctrạng hiệnnay của nướcnhà: quyềntựdodânchủ bị phủnhận, kinhtếlạchậunghèođói, chậmchạp trongviệc mởrộngcửa kinhtế để nướcngoài vào đầutư, tệnạn thamnhũng và hốilộ lantràn... Sựkiện nầy cóthể nhìn thấy ở nước Nga và các nước thuộc khối ÐôngÂu, Nicaragua... những Ðảng Cộngsản tại những nước nầy đã bị tướcđoạt đimất quyềnhành họ đã từngcó. Dođó, giớilãnhđạo giànua của Việtnam bằngmọicách phải củngcố địavị củamình bằngcách đànáp những tiếngnói đốilập. Cáigiáphảitrả là làmchậm bướcphátriển của nướcnhà ở mọimặt.

Tuynhiên, một ưuđiểm ta phải nhìnnhận là chếđộ chínhtrị ở Việtnam hiệnnay kháổnđịnh vì khôngcó những xáotrộn như đảochánh và lậtđổ chínhphủ như thườngxuyên xảyra dưới chếđộcũ ở MiềnNam Việtnam trong thậpniên 60, và giảdụ như chiếntranh đã chấmdứt và chếđộ cộnghoà cuả Việtnam Cộnghoà cũ còn tồntại, giớilãnhđạo của chínhquyền nầy chưachắc làđã thựchiện tốthơn với những thànhquả đángkể mà chếđộ hiệntại của Việtnam hiệnnay đã đạtđược trong hơn một thậpniên vừaqua saukhi thựchiện chínhsách đổimới và ta phải thừanhậnrằng mứcsống của ngườidân Việtnam ngàynay kháhơn mứcsống của nhữngnăm trước 1975, thídụ như ngàynay từ thônquê đến thànhthị đâuđâu cũng được điệnkhíhoá, đasố nhàtranh đã đuợc nhàgạch thaythế . Như ta đã biết, chếđộ cộnghoà cũ của MiềnNam Việtnam cũng thamnhũng, hốilộ, hốimãi quyềnthế cũngkhông thuagì chếđộ hiệnnay -- đâylà cănbệnh trầmkha của những nước nghèokhó trên thếgiới mà nướcta là một.

Chếđộchínhtrị ổnđịnh là tiềnđề cănbản cho sựpháttriển mọimặt của nướcnhà mà kinhtế là cáiđònbẩy thenchốt cho những thayđổi khác -- trongđó có quyền tựdongônluận, dânchủđanguyên, và kểcả hệthốngchínhtrị. Việtnam đã ổnđịnh vềmặt nầy nhưng với cáigiá là cảnước phải sống dưới chếđộ độcđảng và nhiều quyền tựdo bị thắtchặt. Thànhthử xemra Việtnam lại lâmvào cáivònglẩnquẩn không thoátrađược vì một nềnkinhtế páttriển toàndiện cầnphảicó một hệthống chínhtrị tựdo dânchủ đikèm. 

Cóngười bảorằng cứ đểcho kinhtế pháttriển thì sauđó hậuquả tấtyếu là sựpháttriển kinhtế sẽ tácđộng ngượclại và sẽ gâyảnhhưởng tíchcực đốivới các cơchế khác trong guồngmáy chínhtrị độcđảng hiệnhữu. Ðồngý, nhưng ta phải thấyrằng nếu ta phải chấpnhận đườngđinướcbước này như Việtnam đang noigươngtheo sựcảicách kinhtế kiểumẫu Trungquốc thì sựpháttriển kinhtế của Việtnam sẽ bị chậmđi. Nềnkinhtế của những nước Áchâu như Tháilai, Ðàiloan, Ðạihàn... cho ta biết nhưvậy. Khôngphải là kinhtếgia ta mới hiểuđược rằng: nếu những nước này đứnglại chờ ta, ta phải mất ítnhất 30 năm mới bắtkịp họ. Nếu ví tiếnbộ kinhtế của nướcta sovới những nước nầy là cuộcđua của những conđò trên cùng một dòngsông, với những khúcngoặc, những connước ngược, và những gềnhthác cheoleo... thì ngườilèolái conđò kinhtế Việtnam là ôngláiđò ốmyếu khángchiến nămxưa với chiếcghe gắnmáy đuôitôm đang dòtheo những vợnsóngnước đểlại của những chiếccanô mãlựcmạnh trangbị với những conchíp "macro processor" và những tay láitàu là những thanhniên khoẻmạnh lựclưỡng. Vívon một cáchnói khác, và tôi thích lối sosánh nầy hơn, là nềnkinhtế của một nước phảnảnh trên sảnphẩm xehơi do nướcnầy sảnxuất. Quansát xe Nhật, xe Mỹ, xe Trungquốc, xe Nga, xe Namtư (Yugo?) và xe Việtnam (?) ta sẽ rútra một kếtluận dídỡm cógiátrị. (Xinxem Xe Mỹ, Xe Nhật, Hay Xe Trungquốc?)

Tôi khôngmuốn chốngbáng hoặc cườicợt cái nghèonàn lạchậu của nướcmình vì làmsao cười chonổi và ai nỡlòng nào? Nhưng đôikhi cầnphải nói nặnglời mộtchút, như anhem trongnhà đôilúc gâygỗ để mưucầu tiếnbộ.

Mụcđích chính của bàiviết này là để nhắngởi đôilời đến cấplãnhđạo Việtnam hiệntại là hãy cứ để trămhoađuanở, khôngphải là kiểu Nhânvăn Giaiphẫm đầu thậpniên ở BắcViệt, mà là trămhoa của bátánh, nhànhà đều nói, ngườingười đều nói. Nói chohết những ẩnức tronglòng. Nói cho những consâumọt của chếđộ phải rụtmình tuthân, cho có aiđó trong giaicấp lãnhđạo có tấmlòng yêunước phải hiểuđược những thốngkhổ của ngườidân. 

Không cógi phải sợsệt, "lờinói không mấttiền mua" và khi để cho ngườidân tựdo lêntiếngnói họ sẽ biết lựalời để nói cho đẹplòngnhau và đó chắcchắn đólà những lờinói xâydựng. Chỉ có những kẻgianngoa mới sợ lờiphêphán của ngườikhác. Ðiềunầy những ngườidân ở những nước tựdo dânchủ thậtsư đã làm và đã trảiqua giaiđoạn nầy và đâylà giaiđoạn tấtyếu để tạo cơsở cầnthiết cho sưpháttriển toàndiện của một nước cầutiến và lànhmạnh. Lãnhđạo biết lắngnghe tiếngdân là lãnhđạo trườngtồn. Chỉsợ dân không nói chứ sợ gì lờinói thựcthà?

VNY2K Editor

 

Xem Thamluận trước

 


Diễnđàn TiếngViệt
Ýkiến? Phêbình? Vàođây Ziendan.com WWW  VNY2K

   
   HỌCTHUẬT
   SÁNGTÁC
   BÚTKÝ VIỄNDU
   TÂMTÌNH SONGNGỮ

 

This website advocates the use of Vietnamese2020 and Vietnamese Unicode for a better way to  process Vietnamese information.
Sứmạng chính của trangnhà VNY2K.COM là cổvõ cáchviết mới Việtngữ2020 và tiêuchuẩn Vietnamese Unicode vì đó là conđường hiệnđạihoá tiếngViệt. 
www.vny2k.com | vny2k.net | Ziendan.com | Ziendan.net | hocthuat.com | hocthuat.net | hocthuat.org | sangtac.com | sangtac.net
Han-Viet.com | Han-Viet.net | Han-Viet.org


For comments or questions, please email to webmaster@vny2k.com