Return to front page!

Ziendan tiengViet!


Trangtrước
Trangkế
VNY2K
Tin Thếgiới
Tin ÐôngnamÁ
Tin Lưutrữ
Thamluận

.

Họcthuật
Việtngữ2020
HánNôm
Từnguyên
Sửký
Vănhoá
Sángtác
Viễnduký
Tuỳbút
TìnhThơ
Thưgiãn
Diễnđàn
 
.
.

Tựdiển Chínhtả TânViẹt

Tân Viẹt biênsoạn


Xem: "Cachmạng ChữViẹt"
  

Bộ Chữcái TânViẹt

a b c d e f g h j k kh l m n ng nh o p q r s t th t r u v x y z

 
A - E  F - J K - O P - T   U - Z


F - J
F G H I J

fájá
fáhại
fáhoại
fáhuỷ
fachlối
fáidoàn
fàmfutụctử
fạmtội
fạmvi
fànnàn
fảncachmạng
fảncông
fảnzânchủ
fảndốối
fảndộng
fảnjándiẹp
fảnquôc
fảnứng
faodồn
fáobinh
fapzanh
fapdình
fapluật
faplý
fatdạt
fatjác
fatminh
fatsinh
fatthanh
fattriẻn
fatxuât
fẩmcach
fânbiẹt
fânchia
fânjải
fânliẹt
fânfối
fântich
fấndấu
fầntrăm
fầntử
fẩnnộ
feplạ
feptăc
fếbinh
Fichâu
ficông
ficơ
fidội
fihànhja
filý
fithưòng
fìnộn
fienzịchvien
fiénziẹn
fieuzieu
fim
fongbì
fongchưc
fongnhã
fóngdại
fóngdãng
fòngkhông
fòngthủ
fôtrưong
fổthông
fôithai
fốihợp
fúquý
fùzu
fụcâp
fụnữ
fụtình
Fucâm
fucdưc
fụckich
fụcquôc
fụngsự
fưctạp
fưongdông
fưongfap
fưongtiẹn


 

gánhvac
gaygo
gắnbó
gặpgỡ
gentuong
ghinhận
goáfụ
góigém
gồmcó
gượngep
gượnggạo


 

hàkhăc
hạcâp
hạsĩquan
hachzịch
haimưoi
hammuón
hànthe
hạnchế
hàngkhông
hànhkhach
hạnhfuc
hàohiẹp
haybiet
hănghái
hằngtháng
hânhạnh
hâptâp
hâthủi
hậuchién
hẹnhò
hệthống
hêtlòng
hiênngang
hiếnfap
hiềnlành
hiệndại
hiệnzịch
hiepdap
hiẹpdịnh
hiẻubiet
hiẹuqủa
hìnhảnh
hìnhhư
hoahậu
hóahọc
hòajải
hỏafáo
hỏatiễn
họavien
họachdịnh
hoàntât
hoangdảo
hoàngja
họcjả
họcthưc
hồtieu
hộchiéu
hộkhẩu
hốilộ
hốidoái
hồizương
họidồng
hộivien
hômnay
hônfối
hônfu
hợpfap
hợptac
hợpthưc
huấnluyẹn
hùngbiẹn
huyhiẹu
huynhdệ
hươngthơm
hướngdạo
hưutrí

ich-loi
ình-ịch
inh-ỏi
it-ỏi
jacảnh
jadình
jafả
jatăng

jálạnh
játrị

jàjặn
jàyéu
jảzại
jảdò
jảmạo
jacngộ
jaicâp
jảidap
jảidoán
jảidộc
jảifóng
jảithich
jámdôc
jámthị
jảmthiẻu
jan-ac
janzâm
janfu
jándiẹp
jándọan
jántiep
jảnzị
jảntiẹn
jangsơn
jảngdường
jaozu
jaokêt
jaofó
jáozục
jáodièu
jáosư
jáovien
jàucó
jàyvò
jấyfep
jietngười

jọngnói
jọtmáu
jọtmưa
jống
jốngnòi
jiờ
jờjâc
jớichưc
jớithiẹu
jụcjã
jup
jupdỡ
jupsưc

jữa
jưòng
jựtmình
A - E  F - J K - O P - T   U - Z


 Xem: Cachmạng ChữViẹt - Tân Viet


Diễnđàn TiếngViệt
Ýkiến? Phêbình? Vàođây Ziendan.com WWW  VNY2K

   
   HỌCTHUẬT
   SÁNGTÁC
   BÚTKÝ VIỄNDU
   TÂMTÌNH SONGNGỮ

 

This website advocates the use of Vietnamese2020  for a better way to  process Vietnamese information.
Sứmạng chính của trangnhà VNY2K.COM là cổvõ cáchviết mới Việtngữ2020 vì đó là conđường hiệnđạihoá tiếngViệt. 
www.vny2k.com | vny2k.net | Ziendan.com hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com


For comments or questions, please send an email to vny2k1 (at) yahoo dot com
Copyright © 1999-2008  www.vny2k.com.
All rights reserved.