Return to front page!

Ziendan tiengViet!


Trangtrước
Trangkế
VNY2K
Tin Thếgiới
Tin ÐôngnamÁ
Tin Lưutrữ
Thamluận

.

Họcthuật
Việtngữ2020
HánNôm
Từnguyên
Sửký
Vănhoá
Sángtác
Viễnduký
Tuỳbút
TìnhThơ
Thưgiãn
Diễnđàn
 
.
.

.Tựdiển Chínhtả TânViẹt

Tân Viẹt biênsoạn


Xem: "Cachmạng ChữViẹt"
 

  Bộ Chữcái TânViẹt

a b c d e f g h j k kh l m n ng nh o p q r s t th t r u v x y z

A - E  F - J K - O P - T   U - Z


U - Z
U V X Y Z

umê
usầu
Ucchâu
ủnghộ
ủyban
ủyquyèn
ủyvien
uyenthâm

Ư
ưachuộng
ứngchién
ứngzụng
ưocao
ưocdịnh
ưocmong
ưudiẻm
ưuthế
ưtien
ưutư
 

vaitrò
vanxin
vạnsự
vàngbạc
vănbằng
vănchương
văndàn
vănhớa
vănminh
vănfạm
vănfòng
vắngmặt
vắngngăt
vânvân
vấndap
vấndề
vậndộng
vậnmạng
vậntải
vậnzụng
vânglời
vậtchât
vâtvã
vềhưu
vềviẹc
vệsinh
vênhváo
viâm
vikhuẩn
vifạm
vitrùng
vízụ
vĩdại
vĩĩnhân
vịlai
vịtha
vịthànhnien
vịthứ
vịtrí
viẹclàm
vienchu
vienchưc
viendạn
viẽnchinh
Viẽndông
viẽnfưong
viẹnbàochế
viẹnbảotàng
viẹnbinh
viẹncớ
viẹnlẽ
viéngthăm
Vietjan
Viẹtnam
vinhquang
vĩnhbiẹt
vĩnhviẽn
võbị
võkhí
võsĩ
võlực
võthuật
võtrang
vònghoa
vòngvây
vôcan
vôchánhfủ
vôcùng
vôich
vôkỹluật
vônhândạo
vôfuc
vôsản
vôsố
vôtận
vôtuyén
vôý
vôzanh
vôzụng
vôzuyen
vởkịch
vỡlòng
vỡnợ
vợchồng
vucáo
vuquy
vũbão
vũdiẹu
vũkhí
vũnữ
vũtrang
vũtrưòng
vuilòng
vuimừng
vùnglâncận
vùngfụcận
vụngvề
vừalòng
vữngbền
vữnglòng

 

xalánh
xãjao
xãhộichủngĩa
xạthủ
xacchêt
xacthịt
xacxơ
xachtay
xâmchiém
xâmlăng
xâmlưọc
xâpxỉ
xấuhổ
xâyzựng
xebuyt
xecamnhông
xecộ
xedạp
xediẹn
xehơi
xezulịch
xemnhư
xemxet
xetdoán
ximăng
xichdạo
xinlỗi
xuâtbản
xuâtcảng
xuâtja
xuâtsăc
uccảm
xucdộng
xucjac
xungdột
xungfong
xungkich
xungquanh
xứngdáng
ykhoa
yhọc
ynguyen
yfục
ýchí
ýkién
ýmuón
ýtưõng
yẻmtrợ
yenchí
yenlặng
yethầu
yetthị
yeucầu
yeunưoc
yeuquí
yeuthưong
yeuzấu
yéuduói
yéutốzãzượi
zạizột
zangzở
zanhzự
zâmdãng
zâmzục
zânbiẻu
zânca
zânchủ
zânchúng
zânsố
zântộc
zẫnchứng
zậpzìu
zấuchữthập
zèzặt
zễzãi
zễzàng
zễthưong
zichuc
zichuyẻn
zicư
zisản
zitich
zitrú
zĩnhien
zĩvãng
zịchjả
zịchthuật
ziễmlệ
ziễnhành
ziẽnthuyet
ziẽnvăn
zínhzáng
zòngnưoc
zôtnat
zukhach
zukich
zungọan
zụcvọng
zunghòa
zungnhan
zũngsĩ
zũngcảm
zũngsĩ
zụngcụ
zuylý
zuytâm
zuytân
zuyencớ
zuyenhải
zưâm
zượcfẩm
zưọcsĩ
zưongjan
zưongvật
zưòngnhư
zưõngsinh

A - E F - J K - O P - T   U - Z


 Xem: Cachmạng ChữViẹt - Tân Viet


Diễnđàn TiếngViệt
Ýkiến? Phêbình? Vàođây Ziendan.com WWW  VNY2K

   
   HỌCTHUẬT
   SÁNGTÁC
   BÚTKÝ VIỄNDU
   TÂMTÌNH SONGNGỮ

 

This website advocates the use of Vietnamese2020  for a better way to  process Vietnamese information.
Sứmạng chính của trangnhà VNY2K.COM là cổvõ cáchviết mới Việtngữ2020 vì đó là conđường hiệnđạihoá tiếngViệt. 
www.vny2k.com | vny2k.net | Ziendan.com hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com


For comments or questions, please send an email to vny2k1 (at) yahoo dot com
Copyright © 1999-2008  www.vny2k.com.
All rights reserved.