Return to front page!

Ziendan tiengViet!


Trangtrước
Trangkế
VNY2K
Tin Thếgiới
Tin ÐôngnamÁ
Tin Lưutrữ
Thamluận

.

Họcthuật
Việtngữ2020
HánNôm
Từnguyên
Sửký
Vănhoá
Sángtác
Viễnduký
Tuỳbút
TìnhThơ
Thưgiãn
Diễnđàn
 
.
.

.

Tựdiển Chínhtả TânViẹtngữ

Tân Viẹt biênsoạn


Xem: "Vaitrò Viẹtngữ Trong Thếkỷ 21"
 

  Bộ Chữcái TânViẹtngữ

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z

A - E  F - J K - O Q - T   U - Z

K - O

K L M N O

kéozài
kéotheo
kêkhai
kếhoạch
kêthôn
kêtưoc
kichthich
kịchliẹt
kiémtièn
kiẻmsoat
kienquyet
kiénthưc
kiénthiet
kiengcữ
kiẹtquệ
kieuzũng
kinhzoanh
kinhdô
kinhngiẹm
kínhfục
kyjả
kỳziẹu
kỳfùngdịchthủ
kỹngệ
kỷniẹm
kỹsư
KH
khájả
khảzĩ
khảquan
khac
khacthường
khạcdờm
khachhàng
khachsạn
khaichién
khaifóng
khaithienlậpdịa
kháiniẹm
khámdường
khándài
khánjả
khángchién
khánhkiẹt
khánhthành
khaokhat
khatmáu
khatvọng
khăckhổ
khăcngiệt
khăndóng
khăngkhit
khẩncâp
khấutrừ
khẩuhiẹu
khekhăt
khenngợi
khizễ
khíjới
khítượng
khichlệ
khiémziẹn
khiẻntrach
khiepdảm
khieuchién
khiéunại
khinhzể
khózạy
khóhiẻu
khótieu
khoahọc
khoáhọc
khoaclac
khoáilạc
khoankhoái
khoángchât
khoảngcach
khoảnhkhăc
khocloc
khoekhoang
khóemăt
khỏemạnh
khóilữa
khỏitrảtièn
khôkhan
khỗtâm
khôifục
khônngoan
khônthieng
khốnnạn
khôngbaojờ
khôngzám
khôngdểý
khôngkich
khôngmay
khôngfai
khôngquân
khôngtièn
 bảochứng
khôngtièn
 khoánghậu
Khổngjáo
khởidiẻm
khởisăc
khuvực
khuamôi
 múamep
khuâtfục
khuckhuỷu
khuêchdại
khủnghoảng  tàichánh
khuyakhoăt
khuyenjải
khuyénkhich
khuyénzụ
khuyêtdiểm
khuynhhướng

 

labàn
laliẹt
lạdời
lạcdà
lạhậu
lạcfach
lạcngiẹp
láixe
lãisuât
làmbiéng
làmchứng
làmzáng
làmfuc
làmtièn
làmzuyen
làmviẹc
lạmfat
langbăm
lãngmạn
lãnhdạm
lãnhdạo
lạnhlẽo
laotâm
láoxược
lảodảo
Lãojáo
latgạch
laydộng
lănloc
lăngxăng
lặnglẽ
lặtvặt
lấmtấm
lâplánh
lậpfap
lậtmặtnạ
lelói
lẽzĩnhiên
lẽfải
leolên
leothang
lêzưong
lễjáo
lễfep
lễkhaimạc
lênjá
lênvoixuốngchó
lìabỏ
lịchsự
liendới
lienhiẹp
lientiep
liẹtsĩ
linhdộng
linhtinh
linhnghiẹm
lolắng
lofièn
loanfụng
loạnlạc
lòngáiquôc
lòngcandảm
lòngzạ
lòngyeunươc
lỗmũi
lộliẽu
lốivào
lỗilạc
lộtza
lộtmặtnạ
lờdờ
lỡthời
lờikhuyen
lợìch
lợizụng
lơphọc
luânhồi
luânfien
luậtja
lucdó
lụcsoat
lúngtúng
luyẹntập
lựclượng
lưulạc
lưdộng
lyján
lýzo
lýjải
lýluận
lýlịch
lýthuyet

 

maizanh
maifục
mãizâm
màizao
màng-oc
màngfổi
màngtang
maymắn
máyfatthanh
máyvitính
mặtzàymàyzạn
mậtong
mẫjáo
miễnzịch
mùadông
mụclục
mụctieu
Mỹquôc

 

nach
nàinỉ
nàiep
namchâm
namjới
Namviet
nanjải
nạnnhân
nạnthâtnghiẹp
nàngzâu
náodộng
nãolòng
nănglưọng
nângdỡ
nièmthưong
nienhiẹu
Nietbàn
nói bálap
nói zàizòng
nóngjận
nónglòng
nòngcôt
nôlệ
nôlệhoá
nốizài
nốizuyen
nốingiẹp
nổijận
nổilòng
nộicac
nộithưong
nôngja
nôngzân
nôngngiẹp
nồngnhiẹt
nuôizưõng
nuôtjận
nutthònglọng
nữcảnhsatvien
nữchieudãivien
nữziẽnvien
nữjới
nữhoàng
nữhọcsinh
nữsinhvien
nữytá
nửadêm
nửathưcnửangủ
nưclòng
nưocdái
nưocnon
nưoctiẻu


NG


ngãlòng
ngạcnhien
ngạtngào
ngaydơ
ngàymai
ngănnăp
ngặtngèo
ngậmmiẹng
ngânhàng
ngânfiéu
ngânhàngmáu
ngânsach
ngầnngại
ngậpngừng
ngâtngư
ngẫuhứng
ngẫunhien
ngâyngât
ngẹnngào
ngẹtmũi
ngềngiẹp
ngệthuạt
ngỉfep
ngịdịnh
ngịquyet
ngịvien
ngĩahiẹp
ngịchlý
ngiemkhăc
ngiemtrang
ngiẽmnhien
ngiénrăng
ngienmình
ngiẹpdoàn
ngoạibang
ngoạjao
ngoạiquôc
ngoạitệ
ngoandạo
ngọchoàng
ngọtzịu
ngộdộc
ngônluận
nguzân
nguzôt
ngũjới
nguyhiẻm
ngụytrang
nguyenâm
nguyencáo
nguyentử
nguyẹnvọng
nguyẹtsan
ngừnglại
ngưòidẹp
ngưòidibộ
ngưòingoạiquôc
ngưòitình
ngưòita
ngưòitieuthụ
ngưọngngịu


NH


nhafién
nhàbáo
nhàbachọc
nhàzoanhngiẹp
nhàkhoahọc
nhàthuoc
nhàthưong
nhảyvọt
nhâncach
nhânzân
nhânzuyen
nhântạo
nhânvien
nhâtdịnh
Nhậtbản
nhậtký
nhiẽmdộc
nhiẹmvụ
nhiẹtlưọng
nhucầu
nhutnhat
nhưthế
nhưvậy
nhưcdầu
nhưngmà
nhưọngbộ

 


oanuổng
oanhtạc
oanhkich
omsòm

Ô


ônhiẽm
ônhục
ốmdau
ôngbà
ôngjà
ốngzẫnưóc
ốngngiẹm
 

Ơ


ởzưói
ởdâu
ởngoài
ởtrần
ởtrọ
ởtrong
ởtruòng
ơndưc
ơnhuẹ

 

A - E  F - J K - O Q - T   U - Z


 Xem: "Vaitrò Viẹtngữ Trong Thếkỷ 21 " by Tân Viẹt Xem: Cachmạng ChữViẹt - Tân Viet


Diễnđàn TiếngViệt
Ýkiến? Phêbình? Vàođây Ziendan.com WWW  VNY2K

   
   HỌCTHUẬT
   SÁNGTÁC
   BÚTKÝ VIỄNDU
   TÂMTÌNH SONGNGỮ

 

This website advocates the use of Vietnamese2020  for a better way to  process Vietnamese information.
Sứmạng chính của trangnhà VNY2K.COM là cổvõ cáchviết mới Việtngữ2020 vì đó là conđường hiệnđạihoá tiếngViệt. 
www.vny2k.com | vny2k.net | Ziendan.com hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com


For comments or questions, please send an email to vny2k1 (at) yahoo dot com
Copyright © 1999-2008  www.vny2k.com.
All rights reserved.