Return to front page!

Ziendan tiengViet!


Trangtrước
Trangkế
VNY2K
Tin Thếgiới
Tin ÐôngnamÁ
Tin Lưutrữ
Thamluận

.

Họcthuật
Việtngữ2020
HánNôm
Từnguyên
Sửký
Vănhoá
Sángtác
Viễnduký
Tuỳbút
TìnhThơ
Thưgiãn
Diễnđàn
 
.
 

.Tựdiển Chínhtả TânViẹt

Tân Viẹt biênsoạn


Xem: "Cachmạng ChữViẹt"
 

  Bộ Chữcái TânViẹt

a b c d e f g h j k kh l m n ng nh o p q r s t th t r u v x y z

A - E  F - J K - O P - T   U - Z


Q - T
Q R S T Th

qua
qualoa
quamặt
quácố
quáchừng
quádáng
quákhich
quákhứ
quátrình
quảnhien
quảquyet
quảtang
quảthật
quainón
quáizạng
quáizị
quáivật
Quan Âm
quanchưc
quandiẻm
quanhệ
quanlieu
quanniẹm
quansat
quansatvien
quantòa
quantrọng
quánquân
quántính
quántrọ
quảndôc
quảnlý
quảnngại
quangcảnh
quangminh
quangfục
quangvinh
quánggà
quảngbá
quảngcáo
quảngdại
quảngdưòng
quanhco
quanhnăm
quatmắng
quaycuòng
quayfim
quayquăt
quayvề
quằnquại
quặtquẹo
quânbình
quânca
quâncảnh
quânchủ
quâncụ
quânzịch
quândoàn
quândịch
quândội
quândội
quânlính
quânlực
quânnhân
quânnhu
quânfiẹt
quânfục
quânsĩ
quânsự
quâny
quânyviẹn
quầnáo
quầndùi
quầnquật
quầnvợt
quẫbach
quẫntrí
quậnchúa
quậtkhởi
quâyquần
quấyfá
què
quèchân
quètay
quenbiet
quetzọn
quêhưong
quêmùa
quênhà
quên
quôcâm
quôczoanh
quôcja
quôckỳ
quôcfòng
quôctế
quôctịch
quởmắng
quởtrach
quydịnh
quyhàng
quyluật
quytăc
quytien
quytội
quytụ
quy-y
quýbáu
quýjá
quýmến
quýtộc
quýtrọng
quỷquái
quỷquyẹt
quỹdạo
quyensinh
quyénzụ
quyénluyén
quyénrũ
quyènanh
quyènhành
quyènlực
quyèntacjả
quyẻnsach
quyetdịnh
quyetdoán
quyetliẹt
quyetngị
quyettâm 

radi
ramăt
racrến
racrưới
rãrời
rachrưới
rànrụa
ràngbuọc
rạngzanh
rạngrỡ
ranhjới
rànhmạch
rànhrành
ráoriet
răcrối
răngcấm
răngcửa
rầmrầm
rầmrộ
râuria
rầyla
rènluyẹn
rênrỉ
riengbiẹt
rìnhrập
riurit
rỏzãi
rõràng
rocrach
rónrén
rốiloạn
rồidây
rộnglưọng
rộngrãi
rũrượi
runrẩy
rungdộng
rungrinh
rùngmình
rùngrợn
ruộngrẫy
ruọtthịt
rutlui
rutngắn
rutxuống
rưngrưng
rừngrú
rưòirưọi
rưòmrà
rưọuchè
 

sangã
satửcung
sachlưọc
sachvở
saikhién
sanbằng
sanhô
sảnzục
sảnlưọng
sangdoạt
sangnhưọng
sangsảng
sangtên
sángchế
sángkién
sánglập
sángquăc
sángrực
sángsủa
sángsuot
sángtac
sángtạo
sángtrăng
sángtrí
sángtrời
sángtrưng
sángý
sảngsôt
sảngkhoái
sánhzuyen
sànhdiẹu
saochổi
saoklục
sàohuyẹt
satnhập
sathạch
satkhí
satnhân
satsinh
sattrùng
sạtnghiẹp
saucùng
sauhêt
saunày
saydắm
saynắng
saysưa
săcziẹn
săcdẹp
săcluật
sặcsỡ
sănbắn
săndón
sănsoc
sẳnsàng
săpdặt
săpdến
săphạng
săpsửa
săptới
sấmset
sânvậndfộng
sầunão
sầuthảm
sènsệt
sitình
sìlip
sỉnhục
sĩziẹn
sĩkhí
sĩquan
siengnăng
sieuâm
sieufàm
sinhdẻ
sinhhoạt
sinhlinh
sinhlực
sinhlý
sinhngữ
sinhsản
sinhsôinẩynở
sinhtồn
sinhvật
sinhvien
sosánh
soạnjả
soạnthảo
soixet
sonsăt
songhôn
songsong
songthân
songtoàn
sóngjó
sốfận
sốhọc
sốmạng
sốmay
sốtrungbìình
sốtửvi
sốvifân
sổbộ
sổmũi
sổsach
sổtay
sôinổi
sồnsột
sốngcòn
sôtruọt
sôtret
sôtzẻo
sơdẳng
sơdồ
sơlưọc
sơsài
sơxuât
sơý
sờmó
sởdăc
sởfí
sởkhanh
sởnguyẹn
sởthich
sợhãi
sơsệt
sớmmai
sơnzưong
suctich
sumhọp
súnrăng
sungsưc
sungsưong
súngdạibac
sùngdạo
sụpdở
sutkém
suyluận
suyngĩ
sứký
sứmạng
sửja
sửzụng
sư1quán
sựngiẹp
sửachữa
sửadổi
sửasoạn
sưchâpzẫn
sưckhỏe
sưclực
sưcquyénrũ
sưcsảnxuât
sưngruọt
sừngsộ
sừngsững
sửngsôt
sưongmù
sưọngsùng
sưotmưot
sưutầmtathán
tàzâm
tàzưong
tàdạo
tàjáo
tàtà
tạlỗi
tạơn
tạtội
tạtừ
tacchién
taczụng
tacjả
tachại
tacfẩm
tacfong
tacquyèn
tacxạ
tạcdạn
taihại
taihọa
tainạn
tainạn xehơi
taitiéng
táibản
táibổnhiẹm
táibut
táichiém
táilập
táimặt
táimet
táifạm
táifat
táisinh
táixanh
tàicán
táichánh
tàichánhja
tàijảm
tàikhóa
tàiliẹu
tàinăng
tàinguyen
tàifiẹt
tàisản
tàitử
tàixế
tạichưc
tạingoại
tạisao
tambảo
tamcánguyẹt
tamjac
támmưoi
tạmbiẹt
tạmthời
tanhoang
tannat
tánchuyẹn
tándồng
tángẫu
tánthán
táánthành
tántỉnh
tántụng
tàn
tànac
tànbạo
tànzưong
tànfá
tànfế
tànhưong
tànmạt
tànsat
tàntạ
tàntật
tàntich
tảncư
tảnvăn
tangchứng
tanglêễ
tangfục
tangtich
tangvật
tángdởm
tàngtich
tanhhôi
taodàn
taongộ
táobạo
táotàu
táotây
tảothanh
tạolập
tạofản
tạpchí
tạpzịch
tạphóa
tạpnhạp
tatnưoc
tàubay
tàubè
tàudiẹn
tàuhỏa
tàungầm
tàuthủy
tàuvetbùn
tàuvetmìn
tàuxungfong
taycựfach
taydôi
taylái
táymáy
taytrắng
tăttrach
tăcxi
tămzạng
tăngcưòng
tăngja
tănglưong
tăngtrưỏng
tằngtịu
tăngviẹn
tặngfẩm
tăthơi
tătthở
tăttiéng
tâclòng
tâmbịnh
tâmcan
tâmdầuýhợp
tâmdiẻm
tâmhồn
tâmhuyet
tâmlý
tâmlýchién
tâmsự
tâmthần
tâmtình
tâmtrạng
tâmtư
tấmbìnhfong
tấmthân
tấmtưc
tấmván
tămtay
tầmthưoc
tầmthưòng
tầmvoc
tẩmbổ
tẩmthuôcdộc
tân
tânbinh
Tânjaba
tânkhach
tânlang
tânnhạc
Tântâylan
Tânthếjới
tânthời
tântién
tântrang
tântựdiển
tânvăn
tấncông
tầnsố
tậnziẹt
tậntay
tậntâm
tậnthế
tậntrung
tậntụy
tầnglơp
tậpzưọc
tậpdoàn
tậphợp
tậpkêt
tậpkich
tậpluyẹn
tậpquán
tậpsự
tậpthể
tậptrung
tậpviẹc
tâtcả
tâtnhien
tâttả
tâtyéu
tậtbịnh
tậtnguyèn
tẩután
tẩuthoat
Tâybannha
Tâyphưong
Tâytạng
tẩychay
tẩytrừ
tẩyuế
téxỉu
téxuống
tếbào
tếdộ
tếlễ
tếnhị
tềchỉnh
tềja
tềtựu
têntrộm
tiasáng
tichcực
tichlũby
tichfân
tichsự
tichtụ
tịchthâu
tiecrẻ
tiẹctùng
tiemnhiẽm
tiémdoạt
tiémquyèn
tièmẩn
tièmlực
tièmthủydĩnh
tièmthưc
tiẹmăn
tiẹmcầmdồ
tiẹmtạphóa
tiencảnh
tienfong
tiennga
tiennữ
tienquyet
tiensinh
tiénbộ
tiénfat
tiénhành
tiénhóa
tiénquân
tiénsĩ
tiéntới
tiéntriẻn
tiénzẫn
tiènbạc
tiènbảochứng
tiènbồithưòng
tièncâpzưỡng
tiènchế
tiènchuọc
tièncọc
tièncòm
tièncông
tièncủa
tièncưoc
tièndạo
tièndịnh
tièndồ
tièndồn
tiènhoahồng
tiènhốlộ
tiènkiep
tiènkýquỹ
tiènlãi
tiènlẻ
tiènlệ
tiènlời
tiènlưong
tiènmặt
tiènmưón
tiènfạt
tiènfong
tiènfố
tiènfụcâp
tiènsử
tièntài
tièntệ
tiènthiẹthại
tiènthưỏng
tièntrợcâp
tièntúi
tièntuyén
tiènvôcửa
tiènvốn
tiẽnbiẹt
tiẽndưa
tiẹnlợi
tiẹnnghi
tiẹnthể
tiéngchuông
tiéngcưòi
tiéngdộng
tiénggọi
tiénghat
tiéngkêu
tiéngla
tiénglóng
tiéngnói
tiéngvang
tiepcận
tiepcứu
tiepdãi
tiepdón
tiepziẽn
tiepjap
tiepkhach
tiepkién
tieplien
tiepliẹu
tiepnạp
tiepnhận
tiepnối
tieprưoc
tiepsưc
tieptân
tieptế
tieptheo
tiepthu
tieptục
tiepvận
tiepvĩngữ
tiepviẹn
tiepxuc
Tiepkhăc
tietjảm
tiethạnh
tietkiẹm
tietlộ
tietmục
tietra
tiettấu
tiettháo
tiettrinh
tieubiẻu
tieuchuẩn
tieucự
tieucực
tieudièu
tieuhoá
tieuhủy
tieuma
tieutan
tieuthụ
tieuxài
tieuzao
tieuziẹt
tieuzieu
tiéulâm
tiẻubang
tiẻucôngnghệ
tiẻudoàn
tiẻudội
tiẻuhọc
tiẻulien
tiẻunhân
tiẻusử
tiẻuthuyet
tiẻuthuyetja
tiểutưsản
timdộngdồ
timtím
tìmkiém
tìmtòi
tinchăc
tintheo
tintưc
tintưỏng
tíndồ
tínchỉ
tínhiẹu
tínngĩa
tínfiéu
tínnhiẹm
tínzụng
tinchât
tinhhoa
tinhkhôn
tinhlực
tinhma
tinhnghịch
tinhranh
tinhtế
tinhthần
tinhthông
tinhtrùng
tinhtú
tinhtúy
tinhxảo
tínhcach
tínhchât
tínhkhí
tínhmạng
tínhnêt
tínhnhân
tínhtoán
tìnhbạn
tìnhbáo
tìnhcảm
tìnhcảnh
tìnhcờ
tìnhhình
tìnhhữunghị
tìnhnguyẹn
tìnhsử
tìnhthânhữu
tìnhthế
tìnhtrạng
tìnhtự
tínhyeu
tìnhzục
tìnhzuyen
tỉnhjâc
tỉnhlại
tỉnhlỵ
tỉnhmộng
tỉnhngộ
tỉnhngủ
tỉnhtáo
tĩnhdiẹn
tĩnhlựchọc
tĩnhmạch
tĩnhtâm
tịnhzưõng
tiungỉu
togan
totat
totứong
tòmò
tòvò
tỏbày
tỏta
tỏtình
tỏý
tỏtưòng
toahànhkhach
toathuoc
tòaán
tòắn nhânzân
tọadộ
tọalạc
tọaichí
toánhọc
toànbộ
toàncầu
toànzân
toànziẹn
toànvẹn
toatmôhôi
toatyéu
tómtăt
tòngfạm
tòngnũ
Tôcachlan
tôdiẻm
tốcáo
tôjới
tốkhổ
tốjac
tốtụng
tổchưc
tổhợp
tổfụ
tổquôc
tổtien
tổtông
tôcdộ
tôchành
tốihảo
tốihậu
tốihậuthư
tốithiẻu
tốithưọng
tồibại
tồitệ
tộiac
tộifạm
tômhùm
tônchỉ
tônjáo
tônkíính
tônnghiem
tônsùng
tônsư
tônthât
tôntrọng
tốnkém
tốntièn
tồntại
tổnthât
tốnjam
tốngkhứ
tốngtièn
tổngcộng
tổngkêt
tổng lãnhwư
tổngquat
tổng tấncông
tổngthống
tổng thơký
tổngtưlịnh
tôtdẹp
tôtzuyen
tôtfưoc
tơzuyen
tờbáo
túbà
tù chungthân
tụdiẹn
tụtập
tuânhành
tuântheo
tuấnkiẹẹt
tuầnhành
tuầnhoàn
tuầnlễ
tuầnfòng
tuầntiẻu
tuccầu
tuctrực
tunghô
túngthiéu
tuỏitac
tuynhien
tùyvien
tuyenbố
tuyencáo
tuyenzương
tuyenngôn
tuyentruyèn
tuyệtdối
tuyệtvời
tuyệtziẹu
tưbản
tưcach
tưlịnh
tưfap
tưtưỏng
tưvấn
từchối
từdiển
từtrần
từchưc
tửsĩ
tửtế
tửvi
tựzo
tựdộng
tựlập
tựnguyẹn
tựnhien
tựtử
tựvẫn
tưckhăc
tưcthì
tưongdối
tưongfản
tưongtrọ
tưongtư
tưưongxứng
tưónglãnh
tưòngtrình
tưỏngtưọng
tưọngtrưng
tửbảo
tỷlệ
tỷsố
tỵnạnthafưong
thathứ
thathưot
thảcửa
thachdố
thạch
thạchanh
thạchsùng
thainhi
Tháilan
tháibạch
tháibình
Tháibìnhzưong
tháizưong
tháidộ
tháijám
tháitổ
tháitử
thamăn
thamja
thamkhảo
thamlam
thamluận
thammưu
thámsat
thámthính
thámtử
thảảmcảnh
thảmkịch
thảmthiet
thảmtrạng
thandá
thanfièn
thanthở
thảnnhien
thangmáy
thánggiêng
thángmưòihai
thanhcao
thanhlâu
thanhnien
thanhtịnh
thanhtoán
thanhzanh
thánhca
thánhchién
thánhdưòng
thánhjá
thánhthưọng
thànhcông
thànhzanh
thànhfố
thànhkính
thànhkién
thànhngữ
thànhquả
thànhthật
thànhthị
thànhthử
thaoziẽn
thaotúng
tháovat
thảoluận
thaydổi
thayfien
thaythế
thayvì
thăcmăc
thămviéng
thăngbằng
thăngcâp
thăngthien
thắnglợi
thắngtrận
thătlưng
thâmjao
thâmnien
thấmthía
thẩmzuyẹt
thẩmdịnh
thẩmmỹ
thẩmquyèn
thậmchí
thânái
thânmật
thânthiẹn
thânthiet
thầnkinh
thậpcẩm
thậpfưong
thâtkinh
thâtngiẹp
thâtsach
thâungân
thâuthuế
thấuhiẻu
thầyjáo
thèmkhat
thenchôt
theoduổi
thếjới
thếkỹ
Thếvậnhội
thếjan
thếhệ
thêchât
thểhiẹn
thểthao
thểzục
thểtich
thicử
thihào
thinhâ
thíngiẹm
thízụ
thìjờ
thịtrưòng
thichdáng
thichhợp
thiendàng
thiendưòng
thienlý
thientài
thienthu
thienvăn
thienvị
thiẹncảm
thiẹnchí
thiẹntâm
thietbị
thietjap
thiéunien
thiéunữ
thínhjả
thịnhvưọng
thịtbò
thọjáo
thỏamãn
thoángqua
thoatly
thóiquen
thôithuc
thônque
thôngminh
thôngzâm
thôngzịch
thônzã
thôngtấnxã
thôngtin
thôngtínvien
thốngkê
thốngnhưt
thốngtrị
thơthẩn
thợgiày
thơmộc
thờijan
thờijờ
thờikỳ
thờitiet
thuhồi
thunhập
thuthanh
thúnhận
thúvật
thùlao
thủdoạn
thủdô
thủtục
thuầnkhiet
thucjục
thungljũng
thuocbăc
thuocbổ
thuỷchung
thủylợi
thủyquânlụcchién
Thụydiẻn
thuyèntrưỏng
thuyetfục
thưsinh
thưviẹn
thưba
thứbảy
thứtự
thừanhận
thưckhuya
thưczây
thựcfẩm
thựclực
thưonghàn
thưongmãi
thưongtâm
thưongthuyet
thưongxot
thưòngzân
thưòngthưòng
thưọngzu
thưọngtọa
thưottha

TR

trakhảo
tráhình
trảdũa
trảjá
trảlại
trảthù
trachniẹm
tráifá
tráitim
trạijam
trangbị
trangdiẻm
trangngiem
trangsưc
trạngsư
tranhdấu
tranhdua
tranhjành
tranhtụng
trăcngiẹm
trằntrọc
trăngmật
trắngtrợn
trântrọng
trấnjữ
trầnai
trầnjan
trậnjặc
trẻcon
treocờ
triâm
triân
trijac
trínhớ
tríthôngminh
tríthưc
trìhoản
trịbịnh
triẻnhạn
triẻnvọng
triethọc
trietthoái
triẹttieu
trièudình
Trièutien
triẹuchứng
triẹutập
trìnhdộ
trìnhziẹn
tròchơi
trò-chuyẹn
trọndời
trọngzụng
trôichảy
trờidánh
trùliẹu
trungbình
Trungquôc
trungtâm
trungtưóng
trungưong
trungzung
trúngjó
trúngtuyẻn
trùnghợp
trùngtrùngdiẹpdiẹp
truyènbá
truyèndạt
truyèndơn
truyènnhiẽm
truyèntin
trừfi
trừra
trựcjac
trựcthăng
trựctiep
trừngfạt
trưocmặt
trưoctien
trưongmục
trưòngdạihọc
trưưòngtrunghọc
trừutưọng
A - E  F - J K - O P - T   U - Z


 Xem: Cachmạng ChữViẹt - Tân Viet


Diễnđàn TiếngViệt
Ýkiến? Phêbình? Vàođây Ziendan.com WWW  VNY2K

   
   HỌCTHUẬT
   SÁNGTÁC
   BÚTKÝ VIỄNDU
   TÂMTÌNH SONGNGỮ

 

This website advocates the use of Vietnamese2020  for a better way to  process Vietnamese information.
Sứmạng chính của trangnhà VNY2K.COM là cổvõ cáchviết mới Việtngữ2020 vì đó là conđường hiệnđạihoá tiếngViệt. 
www.vny2k.com | vny2k.net | Ziendan.com hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com


For comments or questions, please send an email to vny2k1 (at) yahoo dot com
Copyright © 1999-2008  www.vny2k.com.
All rights reserved.