Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Monday, September 27, 2021 at 13:05 hours
Mụclục diễnđàn Ðềtài Bàiđăng mớinhất
Tảnmạn
Gópý cảitiến diễnđàn
Nơiđây ghinhận và tiếpthu ýkiến hay phêbình của bạnđọc nhằm gópphần cảitiến diễnđàn để ngàycàngthêm khởisắc. Xinmời bạn gópý để tạo diễnđàn nầy thành một nơi mọingười thích luitới.
2 Comments on vny2k.com and Ziendan.com
Ngườiviết:: admin
Feb.22.2003 01:56 am
Kếtnối liênmạng
Nơiđây dành đểcho các thànhviên của điễnđàn giớithiệu trangnhà riêng của mình để các kháchthậpphương códịp thưởnglãm.
3 Trang mạng Chữ Việt Nhanh
Ngườiviết:: tubinhtran
May.20.2009 02:57 am
Vấnnạn của chúngta....
Những vấnđề của chúngta, trongnước, ngoàinước... chuyện nói hoài không hết, dù nói mãi cũng chẳng giảiquyết được gì... Cứthử nói xemnào, biếtđâu ta sẽcó cáchgiảiquyết?

Active Users: 3
361 Nguyen Xuan Phuck 'nâng gần' vị thế tầm nhìn
Ngườiviết:: abcd
Sep.27.2021 09:31 am
Thắcmắc chung về diễnđàn
Nếu bạn có thắcmắc về vấnđề gì liênhệ đến diễnđàn, bạn cóthể đặt câuhỏi hoặc đónggóp ýkiến nơiđây để mọingười códịp traođổi và họchỏi thêm.
1 Ðánh chữViệt bằng bànphím VNI trựctiếp trên điễđàn....
Ngườiviết:: abcd
Dec.2.2002 01:38 am
Thư gởi bạn phươngxa
NgườiViệt chúngta ngàynay sống tảnmạn khắp bốnphươngtrời. Từ khắp bốnbểnămchâu chuíngta hãy kể chonhau những nỗiniềm chung cho mọingười cùng chiasẻ....

Active Users: 1
2 Thiết kế nội thất chung cư giá rẻ HCM
Ngườiviết:: xaydungicg
Nov.21.2019 01:05 am
Email đángnhớ...
Bạn chắc đãtừng nhậnđược những email của bạnbè lượmlặt những mẫuchuyện hay và bạn nghĩ đólà những bứcđiệnthư đángđọc và đángnhớ nhất... Xinmời đóngóp vào diễnđàn nầy.
4 NGƯỜI KHỎE SAO LẠI ĐỘT TỬ?
Ngườiviết:: dchph
Jan.4.2021 05:10 am
Anything goes...
Có bàiviết hoặc thểtài mới chưa biết đặtđể ởđâu? Tạmthời bỏvào thểtài nầy vậy....
19 THƯ MỜI THAM GIA ba cuộc thi có thưởng về tốc ký Chữ Việt Nhanh
Ngườiviết:: tubinhtran
Nov.8.2014 03:53 am
VNY2K - Vietnamese2020
Sửađổi cáchviết chữViệt
Diễnđàn nầy đưara để bànthảo về vấnđề sửađổi cáchviết tiếngViệt theonhư ýkiến đềra trong bàiviết Sửađổi cáchviết chữViệt
22 Tínhđaâmtiết của tiếngViệt bìnhdân trong nhạcvàng
Ngườiviết:: dchph
Feb.12.2020 08:47 am
Tánthành cảicách
Nếu bạn nhậnthấy việcsửađổi cáchviết chữViệt là cầnthiết và tánđồng ýtưởng viết dínhliền các từ và nhómtừ đaâmtiết, xinmời đónggóp ýkiến của bạn vào mục nầy.
18 Tánthành cảicách
Ngườiviết:: vuara
Apr.7.2019 03:50 am
Phảnđối cảicách
Nếu bạn không tánthành việccảicách cáchviết dínhliền những từ và nhómtừ đaâmtiết, xinmời đónggóp ýkiến và chobiết lýdo vìsao chúngta khôngnên làm vậy.
4 Đề xuất cải tiến chữ Việt 'gây tranh cãi mạnh'
Ngườiviết:: dchph
Dec.3.2017 17:49 pm
Từnguyên tiếngViệt
Nguồngốc Hán
Theonhư bàiluậnvăn "Introduction to Sinitic-Vietnamese" của dchph thì đasố từvựng tiếngViệt, kểcả nhiều từ cơbản, đềucó gốcHán. Bạn nghĩ thếnào?
17 Chửicha nó bằng tiếngTàu vẫnchưa muộn
Ngườiviết:: dchph
Jan.4.2021 13:52 pm
Nguồngốc NamÁ -- Mon-Khmer
Mụcđích của diễnđàn nầy là nhằm ghinhận những khámphá, nghiêncứu, ýkiến, và những luậncứ đồngý hay bácbỏ về nguồngốc NamÁ -- Mon-Khmer của tiếngViệt.
3 The Austroasiatics in Ancient South China: Some Lexical Evidence
Ngườiviết:: dchph
May.15.2004 12:55 am
Từ ngoạinhập Pháp-Anh
Ðasố những ngoạinhập Pháp-Anh tuy đã được Việthoá cho hợp khẩuâm ngườiViệt nhưng tính "ngoạilai" biểuhiện rấtlà rõrệt. Sốlượng từ chiếm một khôngđángkể nhưng cũng là một đốitượng nghiê
1 Hàng năm có bao nhiêu từ ngoại nhập
Ngườiviết:: vietnamese24
May.9.2005 01:41 am
Tínhđaâmtiết của tiếngViệt
Thựctế chothấy từvựng tiếngViệt chứa mộtsố lớn từvựng mang tínhsongâmtiết, dođó nóichung tiếngViệt là mộtngônngữ đaâmtiết. Bạn có ýkiến gì về nhậnxét nầy?
3 Traođổi ýkiến với Krazemouse về bàiviết "Cáchviết đaâmtiết làmgiàu tưduy" của dchph
Ngườiviết:: dchph
Jan.24.2003 01:08 am
Phêbình vny2k.com
Ýkiến bạnđọc
Xin chobiết ýkiến của bạn về những vấnđề trên trangmạng vny2k.com

Active Users: 1
2 Typo on http://vny2k.com/vny2k/SiniticVietnamese15.htm
Ngườiviết:: dchph
Dec.3.2017 14:29 pm
Làmgiàu tiếngViệt
Cảithiện từvựng
Trong từvựng tiếngViệt có mộtsố từ chưa đạtý, tốinghiã hay ''thôlậu". Nếu bạn tìmrađược từ mới đềnghị để thaythế, hay có thắcmắc gì về từvựng đang được sửdụng, xinmời gópý.
2 Thế Nào Là Tiếng Việt Trong Sáng?
Ngườiviết:: dchph
Apr.6.2013 16:24 pm
Sángtạo từ mới
Xinmời đónggóp nếu bạn sángtạo hay tìmra những từ mới cho tiếngViệt. Nếu bạn nghĩra từ mớilạ nào thì xinmời đưavào mục nầy thảoluận để xem có nên dùng haykhông.
10 Viết tắt chữ Việt trong ngôn ngữ chat và tin nhắn
Ngườiviết:: tubinhtran
Oct.19.2009 03:16 am
Phiêndịch
Diễnđàn nầy dànhcho những thắcmắc về chuyện dịchthuật từ ngoạingữ ra Việtngữ. Bạn có nghĩlà nhiều từ mới chuyênmôn ịch từ tiếngAnh sang vẫn chưa được thông lắm không?
4 Người Việt gốc Mỹ là người nước nào???
Ngườiviết:: dchph
Aug.2.2013 10:27 am
Tìnhyêu và cuộcsống
Tìnhyêu
Chưa yêu, đang yêu, đã yêu, sẽ ? Hãy tham gia vào thể tài muôn thuở của nhân loại...
4 A US soldier searches for his Vietnamese son
Ngườiviết:: dchph
Apr.28.2014 10:00 am
Cuộcsống
Đâylà đềtài triếtlý của muônthuở... Mỗingười ai cũng có một triếtlý về đờisống của riêng mình... Bạn thuộc tuýpngười nào? Lạcquan? Biquan? Bấtcần? Thathiết? Ngộđạo? Hưvô? Siêuhình?
27 THẦY LƯƠNG!
Ngườiviết:: abcd
Aug.5.2021 08:20 am
Tuổitrẻ Việtnam
Tuổitrẻ lênđàng
Mụcđích, ýtưởng và tươnglai của bạn có ýnghĩa gì trong lứatuổi thanhxuân của bạn? Bạn đang chuẩnbị những gì cho những chíhướng bạn đã vạchra cho đời mình? Xinmời đónggóp.
18 This 19-year-old started a massive protest movement in Hong Kong — and now the government is putting
Ngườiviết:: dchph
Feb.29.2016 09:36 am
Họcđường và sáchvở
Ðâylà nơi ôntập, lớp ngoạikhoá của bạn. Xinmời thảoluận những thắcmắc về nềngiáodục hiệntại mà bạn đangđược hấpthụ, haylà bàivở, mônhọc, ônthi, và những đềtài họcvấn khác.
5 Why Asian Americans Are the Most Educated Group in America
Ngườiviết:: abcd
Apr.12.2016 08:55 am
Giờrachơi hay giờ khổhạnh?
Ở lứatuổi họctrò, những niềmvui ngoài giờhọc sẽ trởthành những kỷniệm khôngbaogiờ tànphai trongđời. Nhưng cóphải ai cũng được vuiđùa không? Bạn thuộc loại maymắn hay bấthạnh?
1 I Am Vietnamese
Ngườiviết:: abcd
Apr.24.2004 14:08 pm
Hìnhnhư là tìnhyêu...
Tìnhđầu mangđến những thivị mộngmơ và hờngiận khổđau... Tìnhyêu cóthể là sựlýtưởnghoá một hìnhbóng thiênthần thănghoa từ những xaoxuyến thểxác của tuổidậythì... Nhưng đó cóphải là tìnhyêu
2 Bạn hiểu gì về quan niệm tình yêu thời @
Ngườiviết:: thuonghieuvip
Jan.29.2010 12:08 am
Sángtác - dịchthuật
Vănhọc nghệthuật
Mới sángtác một bàithơ đắcý? Mới viết một truyệnngắn độcđáo? Một tuỳbút xúctích? Haylà mới sưutập được một ángvăn giátrị muốn mọingười cùng thưởnglãm? Hãy vào đây!
28 Huế Xưa Huế Mưa - Phan Cung Nghiệp
Ngườiviết:: dchph
Aug.25.2018 12:19 am
Dịchthuật - songngữ
Nơiđây dành đăng những bài dịchthuật từ những bàiviết bằng những ngônngữ khác. Nếuđược xin đăngkèm nguyênbản tiếngnướcngoài để nhữngngười đang traugiồi ngônngữ đó códịp họchỏi thêm.
21 Học Cấptốc tiếngTàu hạcấp!
Ngườiviết:: dchph
Aug.10.2021 11:05 am
Lưubút chuyện ngàyxưa
Tregiàmăngmọc. Nhiều người trong chúngta đã trãiqua cảnhsống trong thờikỳ tiềnchiến và thờichiến. Ngàynàođó chúngta sẽ rađi... Ðâylà điễđàn lưubút ghilại chuyện ngàyxưa cho thếhệ maisau...
4 Don Hồ: Xin vui lòng phổ biến rộng rãi
Ngườiviết:: dchph
Nov.29.2014 08:06 am
Tạpký thuyềnnhân
Nếu bạn đãtừng là thuyềnnhân, xinhãy ghilại kinhnghiệm vượtbiển khốcliệt của bạn để lưulại đây chứngtích lịchsử để dànhcho thếhệ maisau đọc và ghinhớ.... Xin chớ để nó maimột...
11 Nước mắt, nước biển và Thuyền Nhân Việt
Ngườiviết:: dchph
May.7.2017 08:18 am
Nhậtký đểđời
Hìnhnhư trongđời ai cũng đãtừng viết nhậtký... Có những trang nhậtký viếtdỡ nămxưa... Cũng có những trang nhậtký đangđược viếtra... Bạn có muốn chiasẻ những trang nhậtký đángghinhớ đó không?
0
Sáchbáo - phimnhạc
Phimảnh về Việtnam
Bạn cóthể đưa ýkiến hay bìnhluận về những phimảnh liên hệ đến Việtnam trong diễnđàn nầy.
17 Vân-Ánh Võ's 'The Odyssey' Tells Refugee Stories Past And Present
Ngườiviết:: dchph
Jan.31.2016 08:00 am
Nhạc từ... chânkhông
Đâylà một cáchnói vívon để dịch chữ "Cyber space music". Điễđàn nầy là dànhcho ngườiyêunhạc đến đónggóp và thưởngthức mọithứ nhạc đến từ... chânkhông...
3 Liveshow Thương Hoài Ngàn Năm - Đàm Vĩnh Hưng
Ngườiviết:: dchph
Aug.4.2013 10:07 am
Phimbộ Trungquốc
Trungquốc đã thựchiện nhiều bộphim TV cổtrang như "Tamquốcchí", "Thuỷhử"... hay kiếmhiệp như "Tiếungạo Gianghồ" tuyệthảo... Nếu bạn đã códịp xemqua, sao không mách cho bàcon ghiền truyệnTàu xemvới.
2 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA
Ngườiviết:: dchph
Oct.28.2013 10:19 am
Sáchbáo mới
Nơiđây danh để giớithiệu sáchbào mới liênquan về các vấnđề Việtnnam xuấtbản trong và ngoài nước. Mới đọcđược một quyểnsách hay? Xin mời viết bàigiớithiệu.
4 The East Vietnam Sea - the Tomb of the Chinazi
Ngườiviết:: dchph
Jul.12.2014 10:43 am
Dulịch Việtnam và thếgiới
Quêhương yêudấu
Mới đi Việtnam về? "Thổ địa" bảnxứ? Chuyện gì cũng biết? Nếu bạn cóbiết chuyện gì hay, thấy cảnh gì đẹp, xin nóira cho bàcon hay với để họchỏi kinhnghiệm.
5 Lụctỉnhký: Để Nhớ Mộtthời Ta Đãqua
Ngườiviết:: dchph
May.18.2015 16:33 pm
Thếgiới muônmàu
Hãy ghivào đây những điều tainghemắtthấy, những danhlamthắngcảnh, dù đólà những chấmphết vộivã trên những bứctranh thuỷmạc sơnthuỷ hữutình phaimàu đã bị bỏquên....
20 Hướngdẫn Dulịch Tâmlinh Thời Covid Vũhán
Ngườiviết:: dchph
Aug.18.2021 10:59 am
Tintức
Thôngtư liênmạng
Mục nầy dành để cho cộngđồng ngườiViệt trên toànthếgiới đăngtải thôngtư hay thôngbáo hữuích để phổbiến rộngrãi đến mọingười khắpnămchâu.
12 Biểu tình ủng hộ nhân dân Hồng Kông chống Chinazi
Ngườiviết:: abcd
Oct.4.2014 19:26 pm
Tin... đángkể
Tin khắpnơi, tin của bạn, tin giậtgân, tin bựcmình, tinvui, tinbuồn, tin khótin... đủthứ tin!
123 Top các loại màu sàn gỗ công nghiệp được sử dụng nhiều
Ngườiviết:: khosangogiare
Aug.28.2021 01:58 am
Thưgiãn - giảitrí - tánngẫu
Nghềchơi cũng lắm côngphu
Trong cõinhânsinh, conngườita nếu chỉ biết chuyện áocơm và tranhgiành ngôivị rồi quênmấthẳn chuyệnănchơi thì đờisống còngilà thivị nữa. Nhưng "nghềchơi" cũng lắm côngphu....
14 4 tuyệt chiêu của điện thoại
Ngườiviết:: abcd
Jan.2.2015 09:40 am
Chuyệncấm đànbà
Chuyệnvui khônghợp cho quýbà đọc vì trongđó cũng có chuyện sợ... bà, nói chovui và cười chút chơi, nhưng đừng để ngườiyêu hoặc bàxã đọc. Diễnđàn dànhcho các ông theo "đạobà" đónggóp.
34 Người Vợ hiền Đảmđang thời Hồ Chí Minh Mắc dịch
Ngườiviết:: abcd
Sep.9.2021 07:54 am
Thếgiới siêuhình
Tửvi - Tướngsố
Bạn tin vào sốmệnh? Tướngsố? Hyvọng câuhỏi bạn đưara trong mục này sẽđược người giảiđáp cho bạn.
3 Poor People Are More Likely To Die While Driving Than Ever Before
Ngườiviết:: abcd
Oct.3.2015 08:41 am
Phongthủy - kinhdịch
Bạn có tin vào phongthủy? Kinhdịch là một khoahọc về vũtrụ và nhânsinh? Những đềtài nónghổi nầy chắcchắn sẽ có người amtường về vấnđề này giảiđáp cho bạn.
5 ĐOÁNĐIỀM GIẢIMỘNG (10,000 Dreams Interpreted by G.H. Miller)
Ngườiviết:: dchph
Oct.11.2019 08:27 am
Mêtín dịđoan
Bạn có tin dịđoan, điềm-ứng, maymắn, hay xuixẻo? Chắcchắn mỗingười trong chúngta đềucó chuyện để kể. Chuyện nào đã xảyra trongđời bạn mà bạn cholà linhứngnhất?

Active Users: 1
15 ÐOÁNÐIỀM GIẢIMỘNG
Ngườiviết:: dchph
Oct.4.2020 12:52 am
Raovặt
Tìmviệc - Cầnngười
Mục nầy dànhcho ngườitìmviệc đăng résumé và chủnhân tìm ngườilàm. Họcnghiệp? Tốtnghiệp? Ða-nghiệp? Ðổinghiệp? Thấtnghiệp? Sangnghiệp? Vônghềnghiệp? Mọi sựnghiệp đều nên vào đây lậpnghiệp!
4 vay tiền xây nhà agribank
Ngườiviết:: taichinhicg
Oct.31.2019 20:29 pm
Muabán - traođổi - nhắntin
Bánxe cũ? Traođổi dĩanhạc, MP3, sáchbáo cũ? Tìm người share phòng? Quảngcáo tiệm càphê mới mở? Tìm ngườithân? Bạn cóthể đăng raovặt miễnphí trong mục nầy.

Active Users: 1
199 DIỆN MẠO KĐT MỚI DANKO CITY ĐANG THAY ĐỔI TỪNG NGÀY
Ngườiviết:: Danko City
Sep.21.2021 01:12 am
Nguồngốc dânViệt
NgườiViệt từđâu tới?
Bạn có ýkiến hay nghiêncứu gì về nguồngốc sắctộc Việt và sựhìnhthành bảnsắc ngườiViệt chúngta ngàynay? Theo bạn sắctộc Việt gầngũi nhất với sắcdân Tày, Thái, Trunghoa, Khmer, Mãlai, hay NamÁ?
9 Nhận thức lại về Bách Việt
Ngườiviết:: vieticgcorp
Aug.3.2019 23:58 pm
Giaphả họ Việt
Cây có cội, nước có nguồn! Bạn cóbaogiờ tựhỏi bạn từđâu đến? Ðâylà nơi bạn ghichép giaphả và xuấtxứ của dònghọ bạn, nhờđó thếhệ sau và người cùng họ cóthể tìmhiểu thêm.
4 Nguồn gốc các họ phương Đông
Ngườiviết:: dchph
Sep.4.2011 10:39 am
Lượcsử tênhọ ngườiViệt
Ngườiviết:: abcd
Sep.4.2011 10:39 am
Họcthuật - nghiêncứu
Họcthuật vănhoá
Ðâylà diễnđàn ghinhận những ýkiên, quanđiển, và bàiviết liênhệ về những vấnđề vănhoá và họcthuật Việtnam như vănhọc cổđiển HánNôn, lịchsử, hay triếthọc hiệnđại v.v...
10 Chinese [ Lunar ] new year: Is it the year of the ram, sheep or goat?
Ngườiviết:: dchph
Feb.19.2015 10:19 am
Nghiêncứu khảoluận
Ngoài những thểtài chuyênmôn như về ngônngữhọc và dântộchọc đã có điễđàn riêng, đâylà nơi bạn cóthể chora trìnhlàng những khảocứu mớimẻ về những đềtài khác.
15 Trần Trọng Khiêm – NgườiViệtnam Ðầutiên đầutiên đến Hoakỳ, từ 1842-1854!
Ngườiviết:: dchph
Jun.17.2021 12:11 am
Ðánhdấu đã đọchết những chủđề
Happy Birthday
· Chúcmừng sinhnhật của: khampha, Trương Đức Toàn
Khách đang viếngthăm
· Trong 15 phút qua, đãcó 20 khách đến viếngthăm [ 20 khách : 0 thànhviên : 0 điềuhợpviên : 0 quảntrịviên ]
· Thànhviên đang viếngthăm: Khôngcóai
· Most active users in Vấnnạn của chúngta....
Thốngkê

· Hiện đãcó 48 đềtài thảoluận trên điễnđàn.
· Diễnđàn gồmcó 1181 thànhviên, xin chàomừng thànhviên mới DankoCity.
· Ðếnnay đãcó 1155 bàiđăng.


Ðăngnhập nhanh
Tên thànhviên Mậtmã Mậtmã bịmất


Ðangcó bàiđăng mới Khôngcó bàiđăng mới Diễnđàn bị khoá

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2020 vny2k.com