Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
dchph
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 4
Ngày gianhập: Nov.15.2002, 23:38 pm
Ngàysinh: Oct.1.1957
Thúvui và sởthích: Zulich
Tổngsố bàiđăng: 555 bàiđăng, trungbình 0.09 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: Global Village
Email: dchph(at)Yahoo(dot)com
Trangnhà cánhân: http://vny2k.com
:: Nguồngốc Việt (Nam) của têngọi 12 congiáp – Ngọ ngựa
:: 1001 CHUYỆN TUỔIGIÀ - Khôngphải chỉ mỗimình bạn màthôi...
:: ĐOÁNĐIỀM GIẢIMỘNG (10,000 Dreams Interpreted by G.H. Miller)
:: Tínhđaâmtiết của tiếngViệt bìnhdân trong nhạcvàng
:: On Year of The Rat - Origin of the Names of the 12 Animals in the Vietnamese Zodiac Revisited
:: 1001 Chuyện Khóquên của Tuổigià - Khôngphải chỉriêng bạn mà thôi...
:: ĐOÁNĐIỀM GIẢIMỘNG (10,000 Dreams Interpreted by G.H. Miller)
:: 1001 Chuyện Khóquên của Tuổigià - Khôngphải chỉriêng bạn mà thôi...
:: ĐOÁNĐIỀM GIẢIMỘNG (10,000 Dreams Interpreted by G.H. Miller)
:: Hướngdẫn Dulịch Tâmlinh (Anywhere Travel Guide - Magda Lipka Falck)
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
đang viết bài

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2020 vny2k.com