Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
dchph
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 4
Ngày gianhập: Nov.15.2002, 23:38 pm
Ngàysinh: Oct.1.1957
Thúvui và sởthích: Zulich
Tổngsố bàiđăng: 535 bàiđăng, trungbình 0.09 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: Global Village
Email: dchph(at)Yahoo(dot)com
Trangnhà cánhân: http://vny2k.com
:: ĐOÁNĐIỀM GIẢIMỘNG (10,000 Dreams Interpreted by G.H. Miller)
:: Hướngdẫn Dulịch Tâmlinh (Anywhere Travel Guide - Magda Lipka Falck)
:: Tánthành cảicách
:: Tánthành Sửađổi Cáchviết ChữViệt
:: Nhận thức lại về Bách Việt
:: Huế Xưa Huế Mưa - Phan Cung Nghiệp
:: Ancient DNA testing solves 100-year-old controversy in Southeast Asian prehistory
:: Đề xuất cải tiến chữ Việt 'gây tranh cãi mạnh'
:: Lý Lươngchâu
:: Nước mắt, nước biển và Thuyền Nhân Việt
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
đang viết bài

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-15 vny2k.com