Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
dchph
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 4
Ngày gianhập: Nov.15.2002, 23:38 pm
Ngàysinh: Oct.1.1957
Thúvui và sởthích: Zulich
Tổngsố bàiđăng: 532 bàiđăng, trungbình 0.09 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: Global Village
Email: vny2k1(at)Yahoo(dot)com
Trangnhà cánhân: http://vny2k.com
:: Huế Xưa Huế Mưa - Phan Cung Nghiệp
:: Ancient DNA testing solves 100-year-old controversy in Southeast Asian prehistory
:: Đề xuất cải tiến chữ Việt 'gây tranh cãi mạnh'
:: Lý Lươngchâu
:: Nước mắt, nước biển và Thuyền Nhân Việt
:: Untold Stories Of The Vietnamese Boat People
:: Vietnam's architectural gems are disappearing
:: Japan emperor's Vietnam visit a sign of improved ties
:: Vietnam's Got a New South China Sea Strategy
:: China says it seized US Navy drone to ensure safety of ships
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
đang viết bài

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-15 vny2k.com