Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Tamtựkinh
:: Diễnđàn tiếngViệtThưgiãn - giảitrí - tánngẫuChuyệncấm đànbà
Tácgiả
Tiểumục bàiđăng trước | bàiđăng kế »
dchph

Ziendan.net

Hồsơ
Gianhập: Nov.15.2002
Nơicưtrú: Global Village
Trìnhtrạng: [hiệntại không cómặt trên diễnđàn]
IP: IP ghinhập
Tamtựkinh

"Tamtựkinh", The Three Character Classic, Trimetric Classic or San Zi Jing (traditional Chinese: 三字經; simplified Chinese: 三字经) is one of the Chinese classic texts. It was probably written in the 13th century and attributed to Wang Yinglin (王應麟 Vương Ứng-Lân, 1223-1296) during the Song Dynasty (Đời Tống). It is also attributed to Ou Shizi (區適子 Âu Thích-Tử, 1234-1324).

For those who knows Chinese you will see that this is a very clever and witty translation of a short segment of ancient Chinese teachings ever done by a foreigner !!!

人之初 Nhân chi sơ, At the beginning of life.
性本善 Tính bổn thiện.: Sex is good.
性相近 Tính tương cận , : Basically, all the sex are same..
習相遠 Tập tương viễn.: But it depends on how you do it..
苟不教 Cẩu bất giáo, If you do not practice all the time,
性乃遷 Tính nãi thiên.: Sex will leave you.
教之道 Giáo chi đạo,: The way of learning it
貴以專 Quí dĩ chuyên: It is very important to make love with only one person.
昔孟母 Tích Mạnh mẫu, : Once a great mother, Mrs Meng
擇鄰處 Trạch lân xử,: Choose her neighbor to avoid bad sex influence.
子不學 Tử bất học, : If you don't study hard,
斷機杼 Đoạn cơ trữ.: Your Dick will become useless.
竇燕山 Đậu Yên-sơn: Dou, the Famous,
有義方 Hữu nghĩa phương,: Owned a very effective exciting medicine.
教五子 Giáo ngũ tử, : All his five son took it.
名俱揚 Danh cu dương.: And their sexual ability were well-known.
養不教 Dưỡng bất giáo,: If your children don't know how to do it,
父之過 Phụ chi quá ;: It is all your fault.
教不嚴 Giáo bất nghiêm, : If they had lots of problems with it,
師之惰 Sư chi đọa.: Their teacher must be too lazy to tell them details on sex.
子不學 Tử bất học,: You may refuse to study this.
非所宜 Phi sở nghi.: But that is a real mistake.
幼不學 Ấu bất học: If you don't learn it in childhood,
老何為 Lão hà vi ?: You will lose your ability when aged.
玉不琢 Ngọc bất trác,: If you don't exercise your dick,
不成器 Bất thành khí.: It won't become hard and strong.
人不學 Nhân bất học,: If you don't learn sex,
不知義 Bất tri nghĩa: You can by no means enjoy its sweetness.

..........

-----------------------------

Aug.8.2009 11:34 am
Ðềtài nầy đãcó 0 bàitrảlời kểtừ Aug.8.2009.
Xếp đềtài nầy vào mục cần theodõi  Email cho ngườiquen  In đềtài nầy ra giấy

Trảlời nhanh

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com