Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Vietnamese transliteration of of Chinese proper names
:: Diễnđàn tiếngViệtLàmgiàu tiếngViệtPhiêndịch
Tácgiả
Tiểumục bàiđăng trước | bàiđăng kế »
dchph

Ziendan.net

Hồsơ
Gianhập: Nov.15.2002
Nơicưtrú: Global Village
Trìnhtrạng: [hiệntại không cómặt trên diễnđàn]
IP: IP ghinhập
Vietnamese transliteration of of Chinese proper names

thach pham <phamvthach@xxx-yyy-zzz.com>
Subject: transliteration
Date: Sat, 1 Mar 2003 20:50:05 -0800 (PST)

I want to ask dchph's advice to transliterate the
following Chinese names into Vietnamese. Please forward this
to him. Thanks.


People:
-------
Lin Kong    Co^ng Linh
Liu      Lie^u, Lu+u (?)
Ren Kong
Migzhi
Bensheng    ?? Tha('ng
Benping      ?? Bi`nh
Haiyan Niu    Ha?i Die^n Ninh
Ran Su      To^ ??
Jin Tian    Thie^n Kim
Zhang      Tru+o+ng (?)
Manna Wu    Vu~ Ma^~n (w)
Hsu      Hu+'a
Liang Meng    Ma~nh Lu+o+ng (?, very odd)
Zhao      Thao (last name)
Geng Yang    Du+o+ng Can
Pengfan Hong   Ho^`ng Bo^`ng Phan
Honggan      Ho^`ng Can
Handong      Ha`n DDo^ng
Fengjin      Phong ??
Cheng      Tri`nh
Juli      (w)
Ning      Ninh

Cities:
-------
Hegang      Ha` Cu+o+ng
Wujia      Vu~ Gia.
Muji      Ma^~u Di

Notes:
------
- I don't have the Chinese characters for
those names
- I reversed last name and first name, e.g.
Lin Kong became Co^ng Linh.
- (w) woman
- ?? : don't have a clue
- (?) : maybeReply by dchph

Hi Pham Thach:

It's kind of difficult to make a right guess without the origial characters, especially the proper names. Here is my best shot:

Lin Kong: Khổng Lân hoặc Khổng Lâm
Liu: Lưu
Ren Kong: Khổng Nhân hay Khổng Nhẫn
Migzhi: (Mingzhi ?): Minh Trí, Minh Trực, Tri Minh?
Bensheng: Bản Sinh, Bản Thắng,
Benping: Bản Bằng, Bình Bôn
Haiyan Niu: Ngưu Hải Nhan, Ngưu Hải Diễn
Ran Su: Tô Nhiên
Jin Tian: Thiên Kim, Kim Ðiền, Kim Thiên
Zhang: Trương
Manna Wu: Vũ Mãn Na, Vũ Man Nã
Hsu: Hứa
Liang Meng: Lương Mãnh hay Lương Minh
Zhao: Triệu
Geng Yang: Dương Canh
Pengfan Hong: Hồng Bồng Phàm
Honggan: Hồng Can
Handong: Hàn Ðông, Hán Đồng
Fengjin: Phong Kim hay Phụng Cẩm, hoặc Phong Cầm
Cheng: Trình
Juli: Lê Câu, Lý Câu, Lý Tụ
Ning: Ninh
Wang: Vương
Yao: Nghiêu

Cities:
-------
Hegang      Hà Cương
Wujia      Vũ Gia.
Muji      Mẫu Kê, Mẫu Ký, Mộc Kỳ

I hope they will make some sense.

dchph

- Ngườihiệuđính: dchph vào ngày Mar.7.2003, 00:54 am

-----------------------------

Mar.3.2003 22:49 pm
Ðềtài nầy đãcó 0 bàitrảlời kểtừ Mar.3.2003.
Xếp đềtài nầy vào mục cần theodõi  Email cho ngườiquen  In đềtài nầy ra giấy

Trảlời nhanh

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com