Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
Trinh Nhat
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 215
Ngày gianhập: Feb.14.2004, 11:54 am
Ngàysinh: Jan.1.1950
Thúvui và sởthích: sángtác
Tổngsố bàiđăng: 10 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: Australia
Email: franktrinh@hotmail.com
Trangnhà cánhân: Khôngcó
:: Trịnh Nhật -- Bắt được mùa xuân tình cờ!
:: Near enough and Far enough
:: Ethnic jokes...
:: Mần răng mà ra rứa?
:: No Pain, No Gain
:: Quêhương cònđó…
:: Our Homeland Still Exists...
:: Tiếulâm Việtnam
:: Are our fears justified?
:: Valentine's Day: Hãy sống cho tình
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
Hãy sống cho tình!

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com