Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Chửicha nó bằng tiếngTàu vẫnchưa muộn
:: Diễnđàn tiếngViệtTừnguyên tiếngViệtNguồngốc Hán
Tácgiả
Tiểumục bàiđăng trước | bàiđăng kế »
dchph

Ziendan.net

Hồsơ
Gianhập: Nov.15.2002
Nơicưtrú: Global Village
Trìnhtrạng: [hiệntại không cómặt trên diễnđàn]
IP: IP ghinhập
Chửicha nó bằng tiếngTàu vẫnchưa muộn


 • 二零二一年 一月 六日 的 華盛頓 國會大廈 叛亂 發生 是 特朗普 親手 助長 地. Èrlíngèryī nián yīyuè lìurì de Huáshèngdùn Guóhuì Dàshà pànluàn fāshēng shì Tèlǎngpǔ qīnshǒu zhùzhǎng de. (Cuộcphảnloạn xảyra ở Toànhà Quốchội ở Hoathịnhđốn vào ngày 6 thángmột 2021 là do chínhtay Chumbể đỡđầu.) }

 • 拜登 民主 投票 成功, 喪鐘 告終 川普 獨裁 制度. Bàidēng mínzhǔ tóupiào chénggōng, Chuānpǔ dúcái zhōngyú sāngzhōng. (Bỏphiếu Biden dânchủ thànhcông, chuôngtang chấmdứt chếđộ độctài Chumbể. )

 • 特朗普 開始 組織 暗勢力 為了 被 淘汰 以後 保護 自己. Tèlǎngpǔ kāishǐ zǔzhī ànshìlì wèile bèi táotài yǐhòu bǎohù zìjǐ. (Chumbể bắtđầu tổchức thếlựcngầm để bảovệ mình khi bị đàothải.)

 • 川普 是 第一個 從來沒有 的 一個 腐敗 美國 總統. Chuānpǔ shì dìyī gè cóngláiméiyǒu de yīgè Měiguó fǔbài zǒngtǒng. (Chumbể là vị tổngtống thốinát đầutiên chưatừngcó của nướcMỹ.)

 • 在 2020年 美國 總統 選舉 川普 已 很慘 輸給 了 拜登 但是 他 那 奸詐 魔鬼妖精 還不肯 鳴金收軍. Zài 2020 nián Měiguó zǒngtǒng xuǎnjǔ Chuānpǔ yǐ hěncǎn shū gěile Bàidēng dànshì tā nà jiānzhàmóguǐ yāojing háibùkěn míngjīnshōujūn. (Trong cuộc bầucử tổngthống Hoakỳ năm 2020, Chumbể đã thuacuộc thảmhại trước Biden, nhưng conquỷyêutinh giantrá kia vẫnchưachịu gióngkiểngrútquân về. )

 • 歷史上 最可惡 的 美國 總統 是 那位? Lìshǐ shàng zuì kěwù dì měiguó zǒngtǒng shì nà wèi? (Trong lịchsử nướcMỹ vị tổngtổngthống khảố nhất đólà ai?)

 • 二十年 十一月 六日 除了 習近平, 普京, 全世界 各地 國家 元首 都 承認 美國 新任 總統 拜登 和 副總統 賀錦麗. Èrshí nián shíyīyuè lìurì chúle Xí Jìnpíng, Pǔdīng, quán shìjiè gèdì guójiā yuánshǒu dōu chéngrèn xīnrèn zǒngtǒng Bàidēng hé Fùzǒngtǒng Hèjǐnlì. (Vào ngày 6 tháng 11 năm 20, ngoạitrừ Tập Cận-Bình và Putin, các nguyênthủ quốcgia khắpnơi trên thếgiới đều côngnhận tân Tổngthống Biden và PhóTổngthống Harris của NướcMỹ.)

 • 特朗普 開始 組織 深國 為了 被 淘汰 離開 白宮 以 保護 自己 是 其中 一個 陰謀論. Tèlǎngpǔ kāishǐ zǔzhī shēnguó wèile bèi táotài líkai Báigōng yǐ bǎohù zìjǐ shì qízhōng yīgè yīnmóulùn. (Một trong những thuyếtâmmưu chorằng Chumbể bắtđầu tổchức nhànướcngầm để bảovệ mình khi bị đáđít rakhỏi toà Bạchốc)

 • 人們 都 說 特朗普 是 一個 虐待狂。Rénmen shuō Tèlǎngpǔ shì yīgè nüèdài kuáng. (Ngườita nóirằng Chumbể là một kẻ cuồngdâm.)

  川普 是 一個 可怕 的 人物. Chuānpǔ shì yīgè kěpà de rénwù. (Chumbể là một nhânvật đángsợ.)

 • 二十年 四月 爭選 總統 的 拜登 曾經 說過 要是 他 被 選 當 總統, 他 不會 除罪 前任 總統 川普 的 所有 罪行. Èrshí nián sì yuè zhēngxuǎn zǒngtǒng de Bàdēng céngjīng shuōguò yàoshi tā bèi xuǎn dāng xuǎn zǒng, tā bù huì chú zuì qiánrèn Zǒngtǒng Chuuānpǔ de suǒyǒu zuìxíng. (Biden, người tranhcử tổngthống vào ThángTư năm '20, đãtừng nóirằng nếu đượcbầu làm tổngthống, ông sẽ không xoá tấtcả tội mà cựu tổngthống tiềnnhiệm Chumbể đã phạmphải.)

 • 川普 在 他 2020 徵選 運動 開始 耍無賴! Chuānpǔ zài tā 2020 zhēng xuǎn yùndòng kāishǐ shuǎwúlài! (BốChum trongcuộc vậnđộng tranhcử 2020 bắtđầu chơisỏlá!)

 • 川普 這個 小醜 真 會 詼諧. Chuānpǔ zhège xiǎochǒu zhēnshi huīxié. (Tênhề Chumbể nầy thậthay khôihài.)

 • 川普 不顧 一些 抓住 宣傳照相 機會 在 教堂 前面. Chuānpǔ bùgù yīxiē zhuāzhù xuānchuán zhàoxiàng jīhuì zài jiàotáng qiánmiàn. (Chumbể bấtkể mọisự nắmlấy cơhội chụphìnhtuyêntruyền trước ngôi giáođường.)- Ngườihiệuđính: dchph vào ngày Jan.10.2021, 08:17 am

-----------------------------

Jan.4.2021 13:52 pm
Ðềtài nầy đãcó 0 bàitrảlời kểtừ Jan.4.2021.
Xếp đềtài nầy vào mục cần theodõi  Email cho ngườiquen  In đềtài nầy ra giấy

Trảlời nhanh

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com