Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

ĐOÁNĐIỀM GIẢIMỘNG (10,000 Dreams Interpreted by G.H. Miller)
:: Diễnđàn tiếngViệtThếgiới siêuhìnhMêtín dịđoan
Tácgiả
Tiểumục bàiđăng trước | bàiđăng kế »
dchph

Ziendan.net

Hồsơ
Gianhập: Nov.15.2002
Nơicưtrú: Global Village
Trìnhtrạng: [hiệntại không cómặt trên diễnđàn]
IP: IP ghinhập
ĐOÁNĐIỀM GIẢIMỘNG (10,000 Dreams Interpreted by G.H. Miller)

Tríchdịch: dchph

(... tiếptheo)


 • Lávàng: Mơthấy lávàng là báohiệu chothấy một tươnglai rạngrỡ tưngbừng đangchờ bạn .

 • Tántỉnh: Xấu, xấu, nếu đólà điều sẽ xảyra cho người phụnữ được tántỉnh. Côta cứ nghĩlà nàng sẽđược chàng cầuhôn nhưng nàng sẽbị thấtvọng êchề. Sau những hyvọng hãohuyền và những khoảnhkhắc sayđắm thoángqua sẽlà sựthấtvọng nốitiếp.

  Đốicới người đànông mơthấy mình đang tántỉnh đànbà, điềm nầy chothấy chàngta không xứngđáp là ngườiphốingẫu.

 • Nơhồng: Nếu bạn nằmmơ thấy mình mang nơhoahồng hoặc thấy ngườikhác đeo nơ đó thì điềm nầy mang ýnghĩa lãngphí thờigian mộtcách vôlối; chodù bạn sẽ có những trảinghiệm phấnkhích nhưng tấtcả sẽ mangđến sự thấtvọng êchề.

 • Khóclóc: Khi nằmmơthấy mình khóclóc, điềmnầy báotrước những xàoxáo lủngcủng trong giađình bạ.

  Cònếu bạn mơthấy ngườikhác khóclóc, đólà điềmlành báotrước sựđoàntụ vuivẻ sau một thờigiandài bị ruồngrẫy. Đốivới phụnhữ, đólà sựtủhổ nguyênnhân dosự gâygỗ với ngườiyêu, và đểđược hoàthuận trởlại thì chỉcó còn cócách là tự mình xuốngnước làmlành.

  Còn đốivới dânlàmăn, điềm nầy báochohay là sẽcó sư thụtlùi và thoáichí tạmthời.

 • Vôlại: Nếu bạn mơthấy mình là một tên vôlại, đólà điềmbáo là bạn sẽ nhậnđược những tinxấu, điềuđó sẽ làm bạn buôngxuôi mình trong những cốgắng vươnlên trên đỉnhcao của sựgiàusang.

  Còn nếu bạn mơthấy những kẻkhác là lũ vôlại, đólà dấuhiệu sựxàoxáo và tráotrở giữa bạnbè vớinhau.

 • Bộphậnsinhdục: Nếu bạn mơthấy bộphậnsinhdục của đànông hay đànbà, nhấtlà những bộ bịnhhoạn hoặc dịdạng, điềuđó cónghĩalà bạn sẽ bị cuốnvào một xìcăngđan taitiếng từ một mốitình bấtchính. Nếu mốiquanhệ nầy xảyra, nó sẽ trởnên bãotáp, khấyđộng, và hỗnloạn.

  Còn nếu bạn nằmmơ nhìthấy chính bộphậnsinhdục của mình, điềmnầy báotrước là thanhdanh của bạn sẽ bị bôinhọ.

 • Độngđất: Nếu bạn mơthấy độngđất và thấy sựchấnđộng của nó, điềm này báotrước sựlàmăn thualỗ của bạn đikèmtheo là nỗikhủnghoảngtinhthần do những biếnđộng và chiếntranh của các nước gâyra.

 • Songhôn: Nếu bạn là đànông có vợbé, điềm này báo chobiết bạn đánhmất namtính và triệuchứng mấttrí. Cònlà đànbà thấy mình lấy hai chồng báohiệu danhdựcủa bạn bị bôinhọ trừkhi bạn giấukín cẩnthận.

 • Saysưa: Đâylà điềm khôngtốt khi mơthấy mình saysưa với rượumạnh, nó báochobiết tínhcách tráctáng và sớm bị mấtviệc. Bạn sẽ phải nhụcnhã chịu sựlòncuối.

  Còn mơthấy mình say vì uống rượuvang, thì đâylà điềmlành trong việc làmăn và áitình, còn trong sựnghiệp theođuổi vănchương thì bạn sẽ đạtđến đỉnhcao thầnsầuquỹkhốc. Những giấcmộng nhưvầy luônluôn là cánhdiều mang những cảmquan thẩmmỹ baycao.

  Cònnếu bạn mơthấy ngườikhác trong trìnhtrạng saysưa, điềunầy báotrước cho bạn và cả ngườikhác là tấtcả sẽ đụngđầu với những chuyệnkhôngvui.

  Trong giấcmơ chỉ thấy sựsaysưa có cáchgì thì ítkhi đólà điềmlành. Lời cảnhbáo cho mọigiới là nếu cứ mơthấy mình saysưa trong giấcngủ thì nên chuyểnhướng nhânsinhquan của mình để thayđổi cuộcsống được lànhmạnh hơn.

 • Duhành: Nếu bạn mơthấy mình đanglàm một chuyếnduhành thì điềunàn báocho bạn biết là bạn sẽđược thừahưởng sảnnghiệp ngoài củariêng do bạn làmnên.

  Cònnếu bạn nằmmơ thấy mình có một chuyếnduhành chẳngragì cónghĩalà bạn sẽ đốiđầu với thấtbại và những mốitình chẳngragì.

 • Dao: Nếu mơthấy dao thì thật khôngmay cho người nằmmơ, nó báo chobiết là sẽ có sự phânkỳ và xàoxáo, và mấtmát qua các mốilái của côngviệc làmăn.

  Mơthấy những condao rỉsét mang ýnghĩa có sự bấtmãn, cằnnhằn của những người trongnhà, và sự chiatay của các đôitìnhnhân.

  Những condao bóngloáng và sắcbén ghinhận những loâu. Có kẻthù đang khépkín vòngvây quanh bạn.

  Những condao sứcmẻ báotrước sựthuathiệt trong các theođuổi hoặc trong tìnhtrường hoặc trong côngviệc.

  Còn nếu mơthấy mình bị thươngtích vì dao, đó là điềmbáo trước những rắcrối giađình mà phầnlớn là do concái ngỗnghịch gâyra. Nếu bạn chưacó giađình, nó báotrước sựtủinhục êchề sẽ xảyra.

  Còn nếu bạn mơthấy mình đâm ngườikhác một nhátdao, điềuđó vạchra cátính hènmạt của mình chonên bạn cầnphải cốgắng tuthântíchđức nhiềuhơn.

 • Còntiếp...


Dream quotations taken from 10,000 Dreams Interpreted by Gustavus Hindman Miller (1995, 2017). Psychologist World and other websites that provide these definitions as a courtesy and are not responsible for, or for any consequences resulting from the use of, Miller's archaic dream interpretations.

Mục tríchdịch giấcmơ đượclấy từ sách của tácgiả Gustavus Hindman Miller trong cuốn 10,000 Dreams Interpreted (phiênbản 1995 do Barnes & Noble Books NY ấnhành) . Psychologist World, các trangnhà khác và ziễnđàn này cùng tríchdẫn các diễngiải này như một dịchvụ miễnphí nhưng sẽ khôngai chịutráchnhiệm cho bấtkỳ hậuquả nào mà chúng cóthể gâyra doviệc sửdụng các giảithích những giấcmơ đãcó từ ngànxưa nầy, do tácgiả Miller sưutập và diễngiải.


- Ngườihiệuđính: dchph vào ngày Aug.9.2019, 09:26 am

-----------------------------

Jun.20.2019 13:50 pm
dchph
Thànhviên trithức của Ziendan.com

Ziendan.net

Hồsơ
Thànhviên số: 4
Gianhập: Nov.15.2002
Nơicưtrú: Global Village
Trìnhtrạng: [hiệntại không cómặt trên diễnđàn]
Tổngsố bàiđăng: 555
IP: IP ghinhập
RE: ĐOÁNĐIỀM GIẢIMỘNG (10,000 Dreams Interpreted by G.H. Miller)
  (....Tiếptheo)

 • Tangchế: Nếu bạn mơthấy mình mặcđồ tangchế, đólà điềmbáo chuyện khôngmay và đaukhổ.

  Còn bạn thấy ngườikhác mặc đồtang, ảnhhưởng do những sựxàoxáo giữa bạnbè vớinhau sẽ gâyra sự bấtmãn và mấtmát đốivới bạn. Đối với những cặptìnhnhân thì giấcmơ nầy báotrước sẽ bị hiểulầm và cóthể chiatay.

 • Nhường: Bạn nằmmơthấy bạn nhường cho ýmuốn của ngườikhác, điềunầy chothấy vì thiếu sựquyếtđoán bạn sẽ bỏlỡ cơmay hiếmcó để tiếnthân baycao.

  Còn nếu ngườikhác chịu nhường cho bạn thì đólà cơhội bằngvàng dànhcho bạn, để bạn vượt caohơn những đồngsự.

  Nếu bạn phấnđấu cựcnhọc nhưng khôngai nhườngnhịn bạn, bạn chỉcòn mỗiviệc trôngđợi sựquantâm đốivới nỗilolắng của bạn.

 • Hònđảo: Nếu bạn nằmmơthấy mình ởtrên một hònđảo giữa những luồng nước trongvắt, điềmlành nầy chothấy bạn sẽ gặthái thànhquả tốt trong côngviệc làmăn hoặc có những chuyếnđi thoảthích. Đốivới phụnhữ, nó biểuhiện sựviệc là bạn có một hônnhân trọnvẹn.

  Còn nếu bạn thấy mình lạc trên một hònđảo khôcằn, ôithôi nó báocho bạn biết là bạn sẽ bị tướcmất hạnhphúc và tiềnbạc chẳngđặngđừng.

 • Lỗkhoá: Nếu bạn nằmmơ thấy mình đang nhìntrộm ngườikhác qua lỗkhoá, bạn sẽ cókhảnăng thấulộ thôngtin thầmkín nàođó nó sẽ làmhại ngườikhác. Còn nếu bạn mơthấy kẻkhác đang lénnhìn qualỗkhoá, bạn cóthể sẽ gặpphải bạnxấu sămsoi chuyệnriêngtư của bạn để làmbànđạp vượtquamặt bạn.

  Cònnếu bạn mơthấy mình tìmmãi khôngthấy lỗkhoá, bạn cóthể sẽ vôtình gâythươngtổn cho một ngườibạn.

 • Đồchơi: Nếu bạn mơthấy những món đồchơi, nếu chúng toàn là đồ mới lànhlặn thì chúng báotrước trong giađình bạn sẽcó những niềmvui, nhưng nếumà đólà những mónđồ bị sứtmẻ, ôithôi đâylà điềmbáo tangchế sẽ làm bạn tantác cõilòng.

  Nếu bạn mơthấy trẻcon đang chơiđùa với những mónđồchơi, đó là điều báotrước một cuộchônnhân hạnhphúc.

  Còn bạn mà mơthấy phânphát chođi những mónđồchơi, đólà điềmbáo chothấy bạn bị ngườiquen tảnglờ ngoài xãhội.

 • Ôsin: Nếu bạn nằmmộng thấy côbảomẫu thì đólà điềmxấu và nó quyếtđịnh những đổithay sẽ cầnlàm.

  Nếu là ngườiđànông ngủmơ thấy mình đang làmtình với cô Ôsin thì đólà điều chothấy ôngta cóthể thành câuchuyện đàmtiếucho ngườiđời chỉvì một hànhvi thiếu suynghĩ và khôngkínđáo.

 • Ácquỷ: Nếubạn mơthấy bạn đụngđầu với ácquỷ, điềuđó chothấy bạn cóthể sẽ biếnthành một người có lốisống buôngthả thiếuđạođức. Nếu bạn là phụnữ, điềuđó cónghĩalà bạn cóthể bị bôinhọ mangtiếng.

  Mơthấy ácquỷ là điều cảnhbáo cho bạn coichừng bị bạnxấu tấncông làmhại. Để vượtqua vấnnạn này, bạn cầnphải có khảnăng ngănchận những môthức vạntrạng mà kẻthù bàyra.

 • Tainạn: Nếu bạn mơthấy mình bị tainạn thì đólà sựcảnhbáo cầnphải tránh dulịch trongvòng một thờigian ngắn vì bạn sẽ đốimặt với một mốiđedoạ đến tínhmạng.

  Nếu mơthấy biếncố tổnthất củacải, nó báotrước là bạn sẽ phấnđấu để cốhếtsức hầu vớtvát lại nhữnggì bạn còn níugiữ được và rồi bạn sẽ thấy ngườibạn cốgắng giúp bạn giảiquyết sựchuyện cũng sẽ mấtmát số tàisản trịgiá tươngđương.

 • Nhớnhà: Mơthấy mình đang nhớnhà là báotrước là bạn sẽ mất những cơhội được dulịch thămviếng những nơi thúvị và thíchthú.

 • Conbeo: Bạn mơthấy conbáo (beo) nhảyđến tấncông bạn, điềunầy chothấy là, trongkhi tươnglai có khálà hứahẹn, sựthànhcông vẫncòn cónhữngkhókhăn qua những sựtintưởng đặt saichỗ.

  Nếu bạn mơthấy mình giếtchết một conbáo, cótin thắnglợi về mốiquanhệ tìnhcảm.

  Còn nếu mơthấy conbáo bị nhốt trong chuồng, nó báo cho bạn biếtlà những kẻthù vâyquanh bạn đã không làmhại gìđược bạn.

  Còn nếu bạn mơthấy lũ báo rờixa bạn trốnđi khỏi vùngđất của chúng, điềunầy chothấy bạn sẽ bị vài điều bốirối trong tìnhyêu hay kinhdoanh, nhưng nếu bạn kiêntrì cốgắng, bạn sẽ giảiquyếđược những khókhăn.

  Còn bạn mơthấy bộda báo, điềunầy chothấy niềmthíchthú của bạn sẽ bị phươnghại do một người thiếu thànhthật gâyra, ngườiđó sẽ làm bạn đánhmấtđi sựtựtin trong bạn.

 • Láthơ: Thưtừ gầnnhư baogiờ cũng manglại những lolắng.

  Nếubạn mơthấy mình nhậnđược một phongthư gởibảođảm; điềunầy báotrước là vài vấnđề tiềnbạc sẽ gâyra những trắctrở trong những mốiquanhệ lâunay.

 • (Còniếp...)- Ngườihiệuđính: dchph vào ngày Jul.18.2019, 07:20 am

-----------------------------

Jul.9.2019 08:22 am
Ðềtài nầy đãcó 1 bàitrảlời kểtừ Jun.20.2019.
Xếp đềtài nầy vào mục cần theodõi  Email cho ngườiquen  In đềtài nầy ra giấy

Trảlời nhanh

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2020 vny2k.com