Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
vuzzan
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 237
Ngày gianhập: Mar.26.2004, 02:10 am
Ngàysinh: Jan.1.1951
Thúvui và sởthích: None
Tổngsố bàiđăng: 1 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: Quang Nam
Email: vuzzan@vietnamgiapha.com
Trangnhà cánhân: Khôngcó
:: Gia phả, truyền thống và hiện đại
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
Việt Nam Gia Phả, Nơi lưu trữ Gia Phả miễn phí của người Việt Nam

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com