Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
Chuthai
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 337
Ngày gianhập: Aug.10.2004, 11:26 am
Ngàysinh: Jan.1.1950
Thúvui và sởthích:
Tổngsố bàiđăng: 6 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú:
Email: hungtancoltd@hcm.vnn.vn
Trangnhà cánhân: Khôngcó
:: Âu = Khu = U = Mẹ = Đất = Núi
:: Khai "phím" điện não xuân Ất Dậu
:: Thử viết lại cổ sử Việt Nam
:: Hãy viết lại cổ sử Việt Nam
:: Giả thuyết về nguồn gốc dân tộc Việt Nam
:: Thuyết ngã tâm và thói vọng ngoại
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com