Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từ HánNôm:


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).

Những từ đangđược yêucầu chưađược đưavào khodữliệu:
Nếu bạn muốn đónggóp hoặc có ýkiến, xin vào trang: Diễnđàn TiếngViệt.


易載 (Ngày:3/13/2018 4:29:59 PM)
萬流 (Ngày:3/13/2018 4:40:14 PM)
楚辭 (Ngày:3/13/2018 7:00:27 PM)
傅俊翰 (Ngày:3/13/2018 7:18:47 PM)
Ttôi (Ngày:3/13/2018 8:52:10 PM)
芳华 (Ngày:3/13/2018 9:05:10 PM)
手執 (Ngày:3/13/2018 9:05:23 PM)
手執 (Ngày:3/13/2018 9:05:23 PM)
手執 (Ngày:3/13/2018 9:58:17 PM)
Địưửng (Ngày:3/13/2018 9:58:45 PM)
Địưửng (Ngày:3/13/2018 9:58:46 PM)
敗傷 (Ngày:3/13/2018 10:49:14 PM)
Thoan, (Ngày:3/13/2018 10:54:24 PM)
rễcay (Ngày:3/13/2018 11:50:58 PM)
NhuệSâm (Ngày:3/14/2018 1:58:08 AM)
chobiết (Ngày:3/14/2018 2:06:12 AM)
團保 (Ngày:3/14/2018 2:06:22 AM)
定期人文 (Ngày:3/14/2018 2:08:50 AM)
đoànvănsách (Ngày:3/14/2018 2:12:17 AM)
團文書 (Ngày:3/14/2018 2:12:33 AM)
đoànvănsách (Ngày:3/14/2018 2:12:52 AM)
bỏ (Ngày:3/14/2018 2:13:16 AM)
hộ (Ngày:3/14/2018 2:14:28 AM)
voduyen (Ngày:3/14/2018 2:57:22 AM)
hạtmỏng (Ngày:3/14/2018 3:15:31 AM)
nhapkhau (Ngày:3/14/2018 4:26:30 AM)
Bộmai (Ngày:3/14/2018 6:37:17 AM)
VỤNVỠ (Ngày:3/14/2018 7:03:16 AM)
Phươngtrờibáovề, (Ngày:3/14/2018 9:27:00 AM)
双胞胎 (Ngày:3/14/2018 10:39:35 AM)
Twins (Ngày:3/14/2018 10:40:51 AM)
Vithịhuyền (Ngày:3/14/2018 6:00:57 PM)
NguyễnHữuKiên (Ngày:3/14/2018 6:01:55 PM)
裴文凱 (Ngày:3/15/2018 6:47:33 AM)
裴文凱 (Ngày:3/15/2018 6:48:16 AM)
一開始 (Ngày:3/15/2018 6:55:56 AM)
受教了 (Ngày:3/15/2018 8:09:41 AM)
受教 (Ngày:3/15/2018 8:10:04 AM)
anlành. (Ngày:3/15/2018 7:29:36 PM)
lành. (Ngày:3/15/2018 7:30:50 PM)
lành. (Ngày:3/15/2018 7:30:50 PM)
Mộtkiếp (Ngày:3/15/2018 9:29:45 PM)
lắpghép (Ngày:3/16/2018 12:27:06 AM)
Lêthịhồng (Ngày:3/16/2018 12:36:00 AM)
破酥 (Ngày:3/16/2018 1:08:08 AM)
lắpghép (Ngày:3/16/2018 2:05:12 AM)
nồngnặc (Ngày:3/16/2018 4:18:27 AM)
將依法 (Ngày:3/16/2018 7:40:03 AM)
佛主 (Ngày:3/16/2018 9:09:58 AM)
菩薩保佑 (Ngày:3/16/2018 9:11:45 AM)
悲情 (Ngày:3/16/2018 10:29:04 AM)
sủi (Ngày:3/16/2018 11:33:58 AM)
côvàchúcóbiếtlàmmónsủicảokhông? (Ngày:3/16/2018 11:35:53 AM)
tìnhđơncôi (Ngày:3/16/2018 11:45:09 AM)
Cậucu (Ngày:3/16/2018 3:35:45 PM)
Cầmkì (Ngày:3/16/2018 3:50:29 PM)
đacấp (Ngày:3/16/2018 4:06:30 PM)
vẫnđang (Ngày:3/16/2018 6:29:44 PM)
đinhmuc (Ngày:3/16/2018 8:06:10 PM)
tạmtính (Ngày:3/16/2018 8:09:33 PM)
tạmtính (Ngày:3/16/2018 8:09:38 PM)
Àmấyđứahãmlolđểđihọctkể (Ngày:3/16/2018 10:19:47 PM)
nồngnặc (Ngày:3/17/2018 12:55:11 AM)
纤维 (Ngày:3/17/2018 3:57:09 AM)
遊標卡尺 (Ngày:3/17/2018 4:25:38 AM)
識圖 (Ngày:3/17/2018 4:34:37 AM)
毛边 (Ngày:3/17/2018 6:23:09 AM)
车 (Ngày:3/17/2018 8:40:40 AM)
Khoảngthờigian (Ngày:3/17/2018 4:37:35 PM)
bitthương (Ngày:3/17/2018 4:51:43 PM)
nhàhan (Ngày:3/17/2018 5:20:51 PM)
lắpghép (Ngày:3/17/2018 6:14:15 PM)

Click here to search using English words only


Quick references
Từvựng HánViệt và HánNôm đangđược yêucầu bổsung
Liệtkê những từ đượcxem nhiềunhất trong tuần nầy
What Makes Chinese So Vietnamese?
Xinmời đónggóp từmới hoặc ýkiến của bạn trên Diễnđàn tiếngViệt.

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Back to top

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.

Flag counter for pages with this banner only -- reset 06262011