Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từ HánNôm:


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).

Những từ đangđược yêucầu chưađược đưavào khodữliệu:
Nếu bạn muốn đónggóp hoặc có ýkiến, xin vào trang: Diễnđàn TiếngViệt.

À ả Ã á Ạ ă Ằ ẳ Ẵ ẵ Ắ ặ Â ầ Ẩ ẫ Ấ ậ Đ è Ẻ ẽ É ẹ Ê ề Ể ễ Ế ệ Ì ỉ Ĩ í Ị Ò ỏ Õ ó Ọ ô Ồ ổ Ỗ ố Ộ ơ Ờ ở Ỡ ớ Ợ ù Ủ ũ Ú ụ Ư ừ Ử ữ Ứ ự Ỳ ỷ Ỹ ý Ỵ
Øāǎēěīǐōǒūǔǖǘǚǜüɑʊtsjtʂŋjəɑəɔʊɤŋʈŋʷʔ§©¶®
交心 (Ngày:11/9/2021 8:16:39 PM)
exhibitors (Ngày:11/9/2021 9:03:31 PM)
參考資料 (Ngày:11/10/2021 11:05:04 AM)
通知參考本 (Ngày:11/10/2021 11:08:42 AM)
圖書目錄 (Ngày:11/10/2021 12:57:35 PM)
đápvấn (Ngày:11/10/2021 1:08:24 PM)
龙时昌 (Ngày:11/10/2021 1:20:12 PM)
龙 (Ngày:11/10/2021 1:21:28 PM)
泽 (Ngày:11/10/2021 1:21:43 PM)
泽 (Ngày:11/10/2021 1:23:06 PM)
一問三不知 (Ngày:11/10/2021 1:45:56 PM)
三不知 (Ngày:11/10/2021 1:47:51 PM)
兩岸三地 (Ngày:11/10/2021 2:40:07 PM)
國富論 (Ngày:11/10/2021 3:08:31 PM)
亞當斯密 (Ngày:11/10/2021 3:22:21 PM)
免責協議 (Ngày:11/10/2021 10:20:26 PM)
âmđộc (Ngày:11/10/2021 10:26:03 PM)
保留法律追究的權力 (Ngày:11/10/2021 10:33:39 PM)
litigitaton (Ngày:11/10/2021 10:34:38 PM)
phầnvốngóp (Ngày:11/11/2021 4:31:48 AM)
vốngóp (Ngày:11/11/2021 4:31:55 AM)
股權 (Ngày:11/11/2021 5:17:09 AM)
股權 (Ngày:11/11/2021 7:56:55 AM)
股分 (Ngày:11/11/2021 8:06:14 AM)
訟事 (Ngày:11/11/2021 8:12:48 AM)
Lálối (Ngày:11/11/2021 8:57:15 AM)
Lálốp (Ngày:11/11/2021 8:57:24 AM)
âmđộc (Ngày:11/11/2021 10:49:27 AM)
音讀 (Ngày:11/11/2021 10:50:02 AM)
殷都 (Ngày:11/11/2021 12:09:06 PM)
安陽市 (Ngày:11/11/2021 12:12:07 PM)
殷都區 (Ngày:11/11/2021 12:14:58 PM)
陰毒 (Ngày:11/11/2021 12:38:36 PM)
thâmđộc (Ngày:11/11/2021 12:39:55 PM)
訴訟中 (Ngày:11/11/2021 12:53:55 PM)
音韵 (Ngày:11/11/2021 1:29:53 PM)
外協 (Ngày:11/11/2021 3:51:13 PM)
bãinại (Ngày:11/11/2021 3:53:27 PM)
不爭 (Ngày:11/11/2021 4:34:21 PM)
熔断 (Ngày:11/11/2021 5:56:20 PM)
真是瓢潑大雨tầmtã (Ngày:11/11/2021 7:33:32 PM)
多愁多感 (Ngày:11/11/2021 7:48:02 PM)
跳江 (Ngày:11/11/2021 7:53:02 PM)
nhàng (Ngày:11/11/2021 7:53:29 PM)
因公殉死 (Ngày:11/11/2021 8:02:05 PM)
gópvốn (Ngày:11/11/2021 8:03:15 PM)
謀定而x (Ngày:11/11/2021 8:45:12 PM)
洋落 (Ngày:11/11/2021 9:02:37 PM)
一X不振 (Ngày:11/11/2021 9:17:53 PM)
脉絡 (Ngày:11/11/2021 10:07:31 PM)
tựnghịch (Ngày:11/11/2021 10:18:00 PM)
不爭 (Ngày:11/11/2021 10:47:48 PM)
行儀 (Ngày:11/11/2021 11:07:12 PM)
聘書 (Ngày:11/11/2021 11:50:29 PM)
昏昧 (Ngày:11/12/2021 12:26:31 AM)
順心如意 (Ngày:11/12/2021 8:46:52 AM)
稱心如意 (Ngày:11/12/2021 10:49:04 AM)
稱心滿意 (Ngày:11/12/2021 10:59:43 AM)
趁心如意 (Ngày:11/12/2021 11:07:44 AM)
可心如意 (Ngày:11/12/2021 11:14:33 AM)
順心滿意 (Ngày:11/12/2021 11:25:22 AM)
順心如意 (Ngày:11/12/2021 11:28:16 AM)
昏愚 (Ngày:11/12/2021 11:36:42 AM)
前任男友 (Ngày:11/12/2021 2:39:34 PM)
因公殉職 (Ngày:11/12/2021 2:48:25 PM)
形相 (Ngày:11/12/2021 3:38:48 PM)
tướng (Ngày:11/12/2021 3:39:24 PM)
理法 (Ngày:11/12/2021 3:44:28 PM)
一蹶不振yījuébùzhèn (Ngày:11/12/2021 5:03:15 PM)
vượtngưỡng (Ngày:11/12/2021 5:42:49 PM)
cơthểđịa (Ngày:11/12/2021 6:46:21 PM)
nghiêmtuấntrọng (Ngày:11/12/2021 9:01:59 PM)
vintage (Ngày:11/12/2021 10:00:56 PM)
影影 (Ngày:11/12/2021 10:23:19 PM)
vốnđiềulệ (Ngày:11/12/2021 11:45:13 PM)
股本 (Ngày:11/12/2021 11:46:39 PM)
Chứngquyền (Ngày:11/12/2021 11:49:21 PM)
GiávéCaonhất150.000đồng. (Ngày:11/13/2021 4:20:46 AM)
bẽn (Ngày:11/13/2021 9:27:50 PM)
共和国 (Ngày:11/13/2021 10:25:03 PM)
看著誰笑最後 (Ngày:11/13/2021 10:26:07 PM)
社会主義 (Ngày:11/13/2021 10:26:37 PM)
社会 (Ngày:11/13/2021 10:26:44 PM)
中华 (Ngày:11/13/2021 10:37:37 PM)
Lálốp (Ngày:11/14/2021 1:57:42 AM)
林祖 (Ngày:11/14/2021 2:27:08 AM)
Muốnnóitaogìlạitrướcmặttaonóinéngườitakhôngnóitôirồidothứkhôngbiếtđiều (Ngày:11/14/2021 4:17:45 AM)
象形文字 (Ngày:11/14/2021 7:39:55 AM)
楔形 (Ngày:11/14/2021 8:35:57 AM)
楔形文字 (Ngày:11/14/2021 2:20:18 PM)
tiênông (Ngày:11/14/2021 2:38:57 PM)
chứngkhoáng (Ngày:11/14/2021 4:47:41 PM)
老古董 (Ngày:11/14/2021 4:53:30 PM)
cổlỗsỉ (Ngày:11/14/2021 4:57:10 PM)
社会 (Ngày:11/14/2021 5:13:24 PM)
cổhũ (Ngày:11/14/2021 5:26:37 PM)
怪我 (Ngày:11/14/2021 5:49:29 PM)
佛係 (Ngày:11/14/2021 8:29:10 PM)
Củtriền (Ngày:11/14/2021 10:14:13 PM)
神龕 (Ngày:11/14/2021 10:39:00 PM)
守護神 (Ngày:11/14/2021 10:46:57 PM)
智勇相全 (Ngày:11/14/2021 11:13:27 PM)
萬夫莫敵 (Ngày:11/14/2021 11:16:43 PM)
異姓 (Ngày:11/14/2021 11:22:13 PM)
Gâythươngttíchthươngt (Ngày:11/14/2021 11:23:05 PM)
ChuTước (Ngày:11/14/2021 11:28:25 PM)
不散 (Ngày:11/15/2021 1:45:38 AM)
松花 (Ngày:11/15/2021 1:49:02 AM)
真本 (Ngày:11/15/2021 2:23:09 AM)
情同手足 (Ngày:11/15/2021 2:52:28 AM)
tách (Ngày:11/15/2021 2:54:49 AM)
Lálối (Ngày:11/15/2021 3:49:21 AM)
lâolàng (Ngày:11/15/2021 5:56:28 AM)
館主 (Ngày:11/15/2021 6:47:29 AM)
武術館 (Ngày:11/15/2021 6:48:19 AM)
khÒi (Ngày:11/15/2021 7:22:48 AM)
老牌子 (Ngày:11/15/2021 8:26:59 AM)
西東 (Ngày:11/15/2021 9:31:20 AM)
保媒 (Ngày:11/15/2021 10:28:00 AM)
保加利亞共和國 (Ngày:11/15/2021 1:45:15 PM)
宗師 (Ngày:11/15/2021 4:01:15 PM)
貨幣兌換 (Ngày:11/15/2021 4:04:31 PM)
乩生 (Ngày:11/15/2021 4:08:39 PM)
hoánđổtiềnbạc (Ngày:11/15/2021 4:16:48 PM)
外匯匯率 (Ngày:11/15/2021 4:20:27 PM)
kháchẳn (Ngày:11/15/2021 4:27:35 PM)
練家子 (Ngày:11/15/2021 4:29:42 PM)
兑 (Ngày:11/15/2021 4:29:43 PM)
côquả (Ngày:11/15/2021 5:01:36 PM)
週年慶 (Ngày:11/15/2021 8:36:56 PM)
迎賓 (Ngày:11/15/2021 8:43:58 PM)
哲学 (Ngày:11/15/2021 8:55:08 PM)
皆大歡喜 (Ngày:11/15/2021 8:55:47 PM)
DươngXuânNamKhánh (Ngày:11/15/2021 8:57:48 PM)
迎賓 (Ngày:11/15/2021 9:04:35 PM)
Phầnthiêu (Ngày:11/15/2021 10:06:43 PM)
Hôdự (Ngày:11/15/2021 10:58:34 PM)
擋踏 (Ngày:11/15/2021 11:43:28 PM)
擋踏 (Ngày:11/15/2021 11:43:33 PM)
擋踏 (Ngày:11/15/2021 11:43:42 PM)
設下 (Ngày:11/15/2021 11:51:25 PM)
眾目睽睽 (Ngày:11/15/2021 11:59:11 PM)
睽睽 (Ngày:11/15/2021 11:59:19 PM)
陣障 (Ngày:11/16/2021 12:20:45 AM)
鸞堂 (Ngày:11/16/2021 1:57:01 AM)
生崖 (Ngày:11/16/2021 2:29:27 AM)
生漄 (Ngày:11/16/2021 2:29:36 AM)
死頭 (Ngày:11/16/2021 9:23:08 AM)
滿口 (Ngày:11/16/2021 9:30:25 AM)
滿口答應 (Ngày:11/16/2021 9:37:43 AM)
lẽmép (Ngày:11/16/2021 10:15:55 AM)
號招 (Ngày:11/16/2021 10:23:49 AM)
黨主席 (Ngày:11/16/2021 10:39:58 AM)
開誠相見 (Ngày:11/16/2021 11:22:13 AM)
鸞鳳 (Ngày:11/16/2021 12:02:40 PM)
loanphụng (Ngày:11/16/2021 12:02:52 PM)
loanphụngkỳduyên (Ngày:11/16/2021 12:04:53 PM)
鸞飄鳳泊 (Ngày:11/16/2021 12:14:08 PM)
飄泊 (Ngày:11/16/2021 12:17:26 PM)
飄薄 (Ngày:11/16/2021 1:18:37 PM)
langbạckỳhồ (Ngày:11/16/2021 1:30:13 PM)
萬目睽睽 (Ngày:11/16/2021 1:45:31 PM)
手排 (Ngày:11/16/2021 2:00:56 PM)
hộpsốtay (Ngày:11/16/2021 2:06:08 PM)
sốtay (Ngày:11/16/2021 2:06:16 PM)
手動變速器 (Ngày:11/16/2021 2:09:19 PM)
打檔車 (Ngày:11/16/2021 2:13:40 PM)
擋位 (Ngày:11/16/2021 2:20:29 PM)
檔位 (Ngày:11/16/2021 2:43:23 PM)
自動擋 (Ngày:11/16/2021 2:58:07 PM)
打擋車 (Ngày:11/16/2021 3:24:43 PM)
自動擋 (Ngày:11/16/2021 3:25:24 PM)
hộpsốtựđộng (Ngày:11/16/2021 3:27:19 PM)
sốtựđộng (Ngày:11/16/2021 3:27:26 PM)
自排 (Ngày:11/16/2021 3:27:51 PM)
sốtựđộng (Ngày:11/16/2021 3:28:39 PM)
hộpsốtựđậng (Ngày:11/16/2021 3:28:49 PM)
睽睽 (Ngày:11/16/2021 4:26:26 PM)
nướcmong (Ngày:11/16/2021 5:09:09 PM)
nướcmong (Ngày:11/16/2021 5:11:29 PM)
滑版車 (Ngày:11/16/2021 8:56:20 PM)
伴侶làmbạn (Ngày:11/16/2021 9:11:02 PM)
豪橫 (Ngày:11/16/2021 9:32:10 PM)
市徻 (Ngày:11/16/2021 10:11:25 PM)
徻 (Ngày:11/16/2021 10:11:36 PM)
粗獷 (Ngày:11/16/2021 11:13:38 PM)
粗獷 (Ngày:11/16/2021 11:14:08 PM)
粗邼 (Ngày:11/16/2021 11:14:25 PM)
粗邼 (Ngày:11/16/2021 11:14:25 PM)
Lálối (Ngày:11/16/2021 11:23:02 PM)
封號 (Ngày:11/16/2021 11:24:20 PM)
rớt (Ngày:11/16/2021 11:59:57 PM)
大鵬鳥 (Ngày:11/17/2021 1:55:47 AM)
鵬鳥 (Ngày:11/17/2021 1:55:56 AM)
神射手 (Ngày:11/17/2021 2:13:18 AM)
金兵 (Ngày:11/17/2021 2:20:44 AM)
刺字 (Ngày:11/17/2021 2:31:54 AM)
刺字 (Ngày:11/17/2021 2:32:16 AM)
刺字 (Ngày:11/17/2021 2:32:16 AM)
屋宇 (Ngày:11/17/2021 8:56:44 AM)
意合情投 (Ngày:11/17/2021 4:48:40 PM)
情孚意合 (Ngày:11/17/2021 4:56:43 PM)
kìthủ (Ngày:11/17/2021 4:59:36 PM)
ngọctoái (Ngày:11/17/2021 5:17:14 PM)
đìnhtạ (Ngày:11/17/2021 5:34:09 PM)
Mạnhhuynh (Ngày:11/17/2021 5:39:17 PM)
nghiêmsức (Ngày:11/17/2021 5:58:04 PM)
Cẩnsức (Ngày:11/17/2021 5:58:30 PM)
積弱不振 (Ngày:11/17/2021 6:10:50 PM)
xuốidục (Ngày:11/17/2021 6:16:57 PM)
回京 (Ngày:11/17/2021 6:19:12 PM)
VõGiàng (Ngày:11/17/2021 6:56:09 PM)
Giàng (Ngày:11/17/2021 6:56:15 PM)
密告 (Ngày:11/17/2021 7:34:02 PM)
結頭菜 (Ngày:11/17/2021 7:48:05 PM)
生鐵 (Ngày:11/17/2021 7:59:12 PM)
鑄成 (Ngày:11/17/2021 7:59:26 PM)
kiềngsắt (Ngày:11/17/2021 8:03:11 PM)
孝難兩全 (Ngày:11/17/2021 8:34:05 PM)
兩全 (Ngày:11/17/2021 8:34:10 PM)
無愧於天 (Ngày:11/17/2021 8:42:30 PM)
志士仁人 (Ngày:11/17/2021 8:43:54 PM)
仁人 (Ngày:11/17/2021 8:43:59 PM)
小男人 (Ngày:11/17/2021 9:05:02 PM)
嚇死XX (Ngày:11/17/2021 9:11:52 PM)
坐班 (Ngày:11/17/2021 9:41:06 PM)
頻頻得手 (Ngày:11/17/2021 9:42:59 PM)
thaybậc (Ngày:11/17/2021 9:49:04 PM)
大男人 (Ngày:11/17/2021 9:54:42 PM)
Bácđơn (Ngày:11/17/2021 10:06:10 PM)
Bácán (Ngày:11/17/2021 10:17:19 PM)
Căngtuất (Ngày:11/18/2021 12:05:25 AM)
Căngcăngnghiệpnghiệp (Ngày:11/18/2021 12:06:49 AM)
Căngtrọng (Ngày:11/18/2021 12:06:58 AM)
哈爾濱市 (Ngày:11/18/2021 8:50:32 AM)
cáigạtnước (Ngày:11/18/2021 9:06:29 AM)
雨刷 (Ngày:11/18/2021 9:07:52 AM)
雨刮 (Ngày:11/18/2021 9:08:21 AM)
大男人 (Ngày:11/18/2021 9:47:20 AM)
thiệtâm (Ngày:11/18/2021 1:24:05 PM)
toạban (Ngày:11/18/2021 2:14:45 PM)
宮商角徵羽 (Ngày:11/18/2021 3:26:27 PM)
仁人志士 (Ngày:11/18/2021 4:18:53 PM)
仁人君子 (Ngày:11/18/2021 4:23:41 PM)
仁人義士 (Ngày:11/18/2021 4:42:33 PM)
必達 (Ngày:11/18/2021 4:55:06 PM)
使命必達 (Ngày:11/18/2021 4:55:16 PM)
必軣 (Ngày:11/18/2021 4:55:21 PM)
ắt (Ngày:11/18/2021 4:56:11 PM)
ắtđạt (Ngày:11/18/2021 4:57:18 PM)
baokiếm (Ngày:11/18/2021 5:24:07 PM)
lãonhiêu (Ngày:11/18/2021 5:37:38 PM)
套sạo他結婚 (Ngày:11/18/2021 9:34:27 PM)
巨嬰 (Ngày:11/18/2021 9:45:29 PM)
tantác (Ngày:11/18/2021 10:27:04 PM)
tantác (Ngày:11/18/2021 10:27:10 PM)
trậnđòn (Ngày:11/18/2021 10:44:32 PM)
万岁 (Ngày:11/19/2021 4:44:33 AM)
Đước (Ngày:11/19/2021 7:29:33 AM)
https//dict.revised.moe.edu.tw/search.jsp?word3DE5AD95v1 (Ngày:11/19/2021 8:30:52 AM)
đước (Ngày:11/19/2021 9:21:50 AM)
兩全 (Ngày:11/19/2021 11:03:15 AM)
難以兩全 (Ngày:11/19/2021 11:13:19 AM)
捨去 (Ngày:11/19/2021 11:46:19 AM)
去來 (Ngày:11/19/2021 11:46:55 AM)
nàodễvẹntoàn (Ngày:11/19/2021 4:43:33 PM)
nàodễvẹntoàn (Ngày:11/19/2021 4:52:14 PM)
theonôi (Ngày:11/19/2021 9:09:46 PM)
一盌水端平 (Ngày:11/19/2021 10:10:20 PM)
套路ex (Ngày:11/19/2021 11:44:09 PM)
恋人 (Ngày:11/20/2021 12:20:07 AM)
恋人 (Ngày:11/20/2021 12:20:17 AM)
結頭菜 (Ngày:11/20/2021 4:59:44 AM)
大啖 (Ngày:11/20/2021 8:08:00 AM)
võđạo (Ngày:11/20/2021 5:20:06 PM)
湖涂賬 (Ngày:11/20/2021 9:26:12 PM)
湖涂 (Ngày:11/20/2021 9:26:19 PM)
湖蒤 (Ngày:11/20/2021 9:26:38 PM)
湖蒤 (Ngày:11/20/2021 9:26:41 PM)
糊塗賬 (Ngày:11/20/2021 9:28:20 PM)
單面蛋 (Ngày:11/20/2021 9:52:42 PM)
雙面蛋 (Ngày:11/20/2021 9:52:59 PM)
下堂婦 (Ngày:11/20/2021 10:40:22 PM)
直男Ex. (Ngày:11/20/2021 10:43:19 PM)
密室逃生 (Ngày:11/20/2021 11:37:45 PM)
閔紅茶 (Ngày:11/20/2021 11:44:09 PM)
閔紅 (Ngày:11/20/2021 11:44:15 PM)
nổibậc (Ngày:11/21/2021 4:24:24 AM)
zp1u04 (Ngày:11/21/2021 5:16:48 AM)
lẫy (Ngày:11/21/2021 5:56:17 AM)
掁 (Ngày:11/21/2021 6:41:48 AM)
掁 (Ngày:11/21/2021 6:41:57 AM)
紅頭菜 (Ngày:11/21/2021 8:35:40 AM)
頭菜 (Ngày:11/21/2021 8:39:40 AM)
语 (Ngày:11/21/2021 7:37:00 PM)
悔婚 (Ngày:11/21/2021 8:10:21 PM)
旯昇 (Ngày:11/21/2021 10:10:28 PM)
旭昇 (Ngày:11/21/2021 10:10:43 PM)
異石堡 (Ngày:11/21/2021 11:21:28 PM)
異石 (Ngày:11/21/2021 11:23:59 PM)
異石 (Ngày:11/21/2021 11:42:04 PM)
珠寶公司 (Ngày:11/22/2021 12:02:45 AM)
金商珠寶 (Ngày:11/22/2021 12:19:27 AM)
金商 (Ngày:11/22/2021 12:19:35 AM)
请进来 (Ngày:11/22/2021 12:39:39 AM)
请 (Ngày:11/22/2021 12:39:46 AM)
請進來 (Ngày:11/22/2021 12:40:23 AM)
海鮮酒家 (Ngày:11/22/2021 12:51:06 AM)
酒家 (Ngày:11/22/2021 12:51:36 AM)
酒家 (Ngày:11/22/2021 12:51:44 AM)
廣束 (Ngày:11/22/2021 1:00:04 AM)
廣束 (Ngày:11/22/2021 1:09:07 AM)
廣束 (Ngày:11/22/2021 1:21:10 AM)
廣束 (Ngày:11/22/2021 1:21:17 AM)
廣束 (Ngày:11/22/2021 1:21:37 AM)
雪園 (Ngày:11/22/2021 2:18:12 AM)
家酒 (Ngày:11/22/2021 2:25:40 AM)
藝品 (Ngày:11/22/2021 3:57:37 AM)
tửgia (Ngày:11/22/2021 8:08:53 AM)
tửugia (Ngày:11/22/2021 8:08:58 AM)
手工藝品 (Ngày:11/22/2021 9:05:52 AM)
六福 (Ngày:11/22/2021 11:46:45 AM)
昌記棧 (Ngày:11/22/2021 12:10:56 PM)
昌記 (Ngày:11/22/2021 12:11:02 PM)
寶漢 (Ngày:11/22/2021 12:36:38 PM)
đạihàng (Ngày:11/22/2021 1:02:52 PM)
viềng (Ngày:11/22/2021 1:47:13 PM)
康藝 (Ngày:11/22/2021 1:56:19 PM)
和益 (Ngày:11/22/2021 2:02:11 PM)
景泰縣 (Ngày:11/22/2021 2:19:39 PM)
tiểuđiếm (Ngày:11/22/2021 3:03:50 PM)
金商珠寶 (Ngày:11/22/2021 3:15:11 PM)
ỷhôn (Ngày:11/22/2021 4:41:46 PM)
mặttrờiphươngđông (Ngày:11/22/2021 4:57:55 PM)
tuộttay (Ngày:11/22/2021 5:21:48 PM)
trợttay (Ngày:11/22/2021 5:22:03 PM)
tinhtrangtainguyen (Ngày:11/22/2021 11:18:47 PM)
分判 (Ngày:11/23/2021 12:09:14 AM)
忠奸 (Ngày:11/23/2021 12:09:58 AM)
分判 (Ngày:11/23/2021 12:11:37 AM)
bêu (Ngày:11/23/2021 3:48:16 AM)
Cppvirus (Ngày:11/23/2021 5:50:58 AM)
揭牌 (Ngày:11/23/2021 6:07:03 AM)
大紀元 (Ngày:11/23/2021 8:24:08 AM)
制作 (Ngày:11/23/2021 9:02:42 AM)
高過 (Ngày:11/23/2021 10:57:01 AM)
23 (Ngày:11/23/2021 4:59:57 PM)
13 (Ngày:11/23/2021 5:07:28 PM)
23 (Ngày:11/23/2021 5:11:11 PM)
静谧外交 (Ngày:11/23/2021 7:06:51 PM)
黑色星期五 (Ngày:11/23/2021 7:16:53 PM)
dươngđôngkíchtâyEx (Ngày:11/23/2021 9:58:27 PM)
暗涌 (Ngày:11/23/2021 10:03:02 PM)
夜色暗涌時 (Ngày:11/23/2021 10:04:15 PM)
省蒞 (Ngày:11/23/2021 11:53:55 PM)
AnBàng (Ngày:11/24/2021 1:03:13 AM)
Thànhthạo (Ngày:11/24/2021 5:16:52 AM)
trằn (Ngày:11/24/2021 6:46:21 AM)
捍卫 (Ngày:11/24/2021 10:13:24 AM)
列如 (Ngày:11/24/2021 11:05:10 AM)
空無所有 (Ngày:11/24/2021 1:09:51 PM)
走過來 (Ngày:11/24/2021 2:58:33 PM)
目睹耳聞 (Ngày:11/24/2021 4:47:33 PM)
耳聞目見 (Ngày:11/24/2021 5:02:38 PM)
臆斷 (Ngày:11/24/2021 5:16:38 PM)
迂論 (Ngày:11/24/2021 5:22:51 PM)
𝐓𝐚̂𝐦n𝐢𝐞̣̂𝐦 (Ngày:11/24/2021 7:20:32 PM)
有味mui (Ngày:11/24/2021 9:57:33 PM)
Xếpdù (Ngày:11/24/2021 10:51:05 PM)
疊傘 (Ngày:11/24/2021 10:53:02 PM)
摺傘 (Ngày:11/24/2021 10:53:54 PM)
Tgạcsỹ (Ngày:11/24/2021 11:38:50 PM)
Tgạcsỹ (Ngày:11/24/2021 11:38:51 PM)
stoic (Ngày:11/25/2021 3:02:43 AM)
Tấntuồng (Ngày:11/25/2021 3:17:33 AM)
迂論 (Ngày:11/25/2021 7:42:52 AM)
安邦 (Ngày:11/25/2021 8:00:48 AM)
安邦定國 (Ngày:11/25/2021 8:20:24 AM)
安邦定國 (Ngày:11/25/2021 8:23:37 AM)
安邦定國 (Ngày:11/25/2021 8:24:56 AM)
vôcảm (Ngày:11/25/2021 8:32:31 AM)
恬澹 (Ngày:11/25/2021 8:41:53 AM)
蛋白子 (Ngày:11/25/2021 2:51:28 PM)
華準 (Ngày:11/25/2021 5:37:55 PM)
Tốtmáihạitrống (Ngày:11/25/2021 5:41:57 PM)
KangNian (Ngày:11/25/2021 10:54:06 PM)
康年 (Ngày:11/25/2021 10:54:18 PM)
榣 (Ngày:11/26/2021 7:18:07 AM)
榣 (Ngày:11/26/2021 7:18:20 AM)
榣 (Ngày:11/26/2021 7:18:34 AM)
榣 (Ngày:11/26/2021 7:18:45 AM)
忘不掉 (Ngày:11/26/2021 9:03:28 AM)
大林 (Ngày:11/26/2021 10:40:56 AM)
maochủtịch (Ngày:11/26/2021 1:25:26 PM)
23 (Ngày:11/26/2021 2:42:06 PM)
金字 (Ngày:11/26/2021 3:03:25 PM)
糟踏 (Ngày:11/26/2021 5:36:18 PM)
糟踏 (Ngày:11/26/2021 5:48:09 PM)
蹧塌 (Ngày:11/26/2021 6:13:12 PM)
quềnlợi (Ngày:11/26/2021 6:47:25 PM)
辟謠 (Ngày:11/26/2021 8:40:52 PM)
何德何能 (Ngày:11/26/2021 8:46:01 PM)
朱麗葉 (Ngày:11/26/2021 8:47:41 PM)
朱麗約 (Ngày:11/26/2021 8:47:48 PM)
一家女百家追 (Ngày:11/26/2021 9:18:56 PM)
人生在世自私二字 (Ngày:11/26/2021 9:20:05 PM)
好話是假話 (Ngày:11/26/2021 9:21:58 PM)
假仗義 (Ngày:11/26/2021 10:01:52 PM)
cộtchèoEx (Ngày:11/26/2021 10:13:53 PM)
彭帅遭性侵事件继续发酵,在国际舆论把焦点对准被控性侵的前中共常委张高 (Ngày:11/27/2021 5:14:58 AM)
米拉 (Ngày:11/27/2021 12:44:52 PM)
奧密克戎 (Ngày:11/27/2021 1:22:38 PM)
屬地化 (Ngày:11/27/2021 2:20:18 PM)
thựcđế (Ngày:11/27/2021 2:53:53 PM)
蒭藁 (Ngày:11/27/2021 4:32:50 PM)
ta6pcậnbình (Ngày:11/27/2021 5:09:38 PM)
個人權力 (Ngày:11/27/2021 5:49:38 PM)
羨慕嫉妒恨 (Ngày:11/27/2021 10:00:11 PM)
聖凡如意 (Ngày:11/27/2021 11:08:12 PM)
聖凡 (Ngày:11/27/2021 11:08:32 PM)
聖風如意 (Ngày:11/27/2021 11:09:12 PM)
bầuchủ (Ngày:11/28/2021 2:43:34 AM)
CỔNGTHÔNG (Ngày:11/28/2021 5:51:14 AM)
Cổngthông (Ngày:11/28/2021 5:53:58 AM)
tinđiệntử (Ngày:11/28/2021 5:59:17 AM)
tinđiện (Ngày:11/28/2021 5:59:26 AM)

Want to try our beta reversatile English » Chinese » Vietnamese » 简体字?


Quick references
Từvựng HánViệt và HánNôm cần bổsung
Những từ đượcxem nhiềunhất
What Makes Chinese So Vietnamese?

Thửdùng thiếtkế mới "Từnguyên HánNôm"... và xincho ýkiến!

Back to top

Copyrights ©2003-2021. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and unwarranted and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.

Flag counter for pages with this banner only -- reset 06262011