Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từ HánNôm:


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).

Những từ đangđược yêucầu chưađược đưavào khodữliệu:
Nếu bạn muốn đónggóp hoặc có ýkiến, xin vào trang: Diễnđàn TiếngViệt.


证明 (Ngày:4/29/2019 5:59:04 PM)
教育訓練 (Ngày:4/29/2019 6:26:26 PM)
早上前面是說燙金課的教育訓練 (Ngày:4/29/2019 6:26:52 PM)
一定很展 (Ngày:4/29/2019 6:54:47 PM)
很展 (Ngày:4/29/2019 6:55:08 PM)
很慘 (Ngày:4/29/2019 6:55:17 PM)
除伐 (Ngày:4/29/2019 7:20:34 PM)
足罰 (Ngày:4/29/2019 7:20:45 PM)
殂罰 (Ngày:4/29/2019 7:20:55 PM)
TRUNGTTI (Ngày:4/29/2019 7:22:23 PM)
斆 (Ngày:4/29/2019 7:39:00 PM)
薛羽晴 (Ngày:4/29/2019 9:36:11 PM)
bọnanh (Ngày:4/30/2019 2:36:25 AM)
俊翰 (Ngày:4/30/2019 4:35:21 AM)
凉凉 (Ngày:4/30/2019 5:14:53 AM)
凉凉 (Ngày:4/30/2019 5:14:55 AM)
Khgoc (Ngày:4/30/2019 6:28:21 AM)
膨發 (Ngày:4/30/2019 6:37:41 AM)
Khloe (Ngày:4/30/2019 7:35:26 AM)
KHUÓC (Ngày:4/30/2019 7:45:06 AM)
KHUÓC (Ngày:4/30/2019 7:48:07 AM)
放式 (Ngày:4/30/2019 2:59:15 PM)
Kieunao (Ngày:4/30/2019 3:00:55 PM)
kiểugì (Ngày:4/30/2019 3:42:15 PM)
kiểunào (Ngày:4/30/2019 3:43:08 PM)
引薦 (Ngày:4/30/2019 6:45:57 PM)
引薦 (Ngày:4/30/2019 6:46:14 PM)
CUDAI (Ngày:4/30/2019 8:09:35 PM)
複查 (Ngày:4/30/2019 8:24:38 PM)
PHUCTAP (Ngày:4/30/2019 8:25:15 PM)
倩女幽魂 (Ngày:5/1/2019 1:27:01 AM)
莊瑜華 (Ngày:5/1/2019 1:58:25 AM)
hiềnvương (Ngày:5/1/2019 2:55:41 AM)
bađồquỷ (Ngày:5/1/2019 3:05:16 AM)
bađồquỷ (Ngày:5/1/2019 3:08:32 AM)
giữathênhthang (Ngày:5/1/2019 5:43:53 AM)
thênh (Ngày:5/1/2019 5:45:33 AM)
bướcđường (Ngày:5/1/2019 6:24:45 AM)
bướcđường (Ngày:5/1/2019 6:24:53 AM)
nguyetanh (Ngày:5/1/2019 6:48:57 AM)
辞 (Ngày:5/1/2019 8:31:48 AM)
騶虞 (Ngày:5/1/2019 9:37:41 AM)
幫我聯絡鳳九好嗎我是他在台灣的男朋友請你幫我聯絡他好嗎我已經好幾天都沒有聯絡到他了請你告訴他請他回覆我的LINE好嗎拜託了 (Ngày:5/1/2019 12:31:09 PM)
幫我聯絡鳳九好嗎我是他在台灣的男朋友請你幫我聯絡他好嗎我已經好幾天都沒有聯絡到他了請你告訴他請他回覆我的LINE好嗎拜託了 (Ngày:5/1/2019 12:31:10 PM)
幫我聯絡鳳九好嗎我是他在台灣的男朋友請你幫我聯絡他好嗎我已經好幾天都沒有聯絡到他了請你告訴他請他回覆我的LINE好嗎拜託了 (Ngày:5/1/2019 12:31:22 PM)
蘇芳儀 (Ngày:5/1/2019 6:02:04 PM)
立位lênngôi (Ngày:5/1/2019 6:27:43 PM)
過了頭 (Ngày:5/1/2019 6:53:47 PM)
危害廢棄物 (Ngày:5/1/2019 8:15:19 PM)
紅發票 (Ngày:5/1/2019 8:16:42 PM)
碰瓷 (Ngày:5/1/2019 8:23:43 PM)
碰瓷 (Ngày:5/1/2019 8:23:56 PM)
vồivọi (Ngày:5/1/2019 9:21:16 PM)
峻峭 (Ngày:5/1/2019 9:21:54 PM)
湯宥瑩 (Ngày:5/1/2019 10:08:07 PM)
đẫmnát (Ngày:5/1/2019 11:09:54 PM)
đónlõng (Ngày:5/2/2019 12:15:28 AM)
hòathuận. (Ngày:5/2/2019 2:41:06 AM)
đángyêu. (Ngày:5/2/2019 5:11:31 AM)
đángyêu. (Ngày:5/2/2019 5:11:46 AM)
沈品成 (Ngày:5/2/2019 6:37:43 AM)
hăngsay (Ngày:5/2/2019 7:31:17 AM)
nămthu71ba (Ngày:5/2/2019 7:58:49 AM)
林后駿 (Ngày:5/2/2019 9:32:05 AM)
林后駿 (Ngày:5/2/2019 9:32:06 AM)
放不下 (Ngày:5/2/2019 11:41:36 AM)
一句 (Ngày:5/2/2019 12:09:49 PM)
thaodượt (Ngày:5/2/2019 2:13:45 PM)
cănlều (Ngày:5/2/2019 2:56:17 PM)
sănnạp (Ngày:5/2/2019 3:02:03 PM)
thượt (Ngày:5/2/2019 3:04:14 PM)
thườnthượt (Ngày:5/2/2019 3:12:46 PM)
thượt (Ngày:5/2/2019 3:12:52 PM)
đầunòng (Ngày:5/2/2019 3:15:16 PM)
tânkhai (Ngày:5/2/2019 3:18:17 PM)
tânkhai (Ngày:5/2/2019 3:19:44 PM)
táimét (Ngày:5/2/2019 5:53:21 PM)
táimét (Ngày:5/2/2019 5:54:57 PM)
báchhương (Ngày:5/2/2019 6:18:39 PM)
trảisạn (Ngày:5/2/2019 6:22:36 PM)
ddanh (Ngày:5/2/2019 6:45:07 PM)
郦 (Ngày:5/2/2019 6:55:53 PM)
1.舒敏保濕卸/化妝水2合一卸妝與保濕一次完成 (Ngày:5/2/2019 8:37:44 PM)
舒敏保濕卸/化妝水2合一卸妝與保濕一次完成 (Ngày:5/2/2019 8:38:06 PM)
舒敏保濕卸/化妝水2合一卸妝與保濕一次完成 (Ngày:5/2/2019 8:38:45 PM)
區域性 (Ngày:5/2/2019 8:39:36 PM)
挩 (Ngày:5/2/2019 9:34:31 PM)
个人隐私不会轻易的外泄 (Ngày:5/2/2019 10:29:04 PM)
đểcai (Ngày:5/3/2019 12:22:48 AM)
tuchí (Ngày:5/3/2019 12:25:13 AM)
hắnhù (Ngày:5/3/2019 12:33:24 AM)
放東西 (Ngày:5/3/2019 1:21:54 AM)
放鞋子 (Ngày:5/3/2019 1:23:18 AM)
頂出 (Ngày:5/3/2019 2:05:29 AM)
溢口 (Ngày:5/3/2019 2:06:37 AM)
澆道 (Ngày:5/3/2019 2:07:09 AM)
倒角 (Ngày:5/3/2019 2:24:51 AM)
毛頭 (Ngày:5/3/2019 2:37:58 AM)
毛頭 (Ngày:5/3/2019 2:38:31 AM)
黏模 (Ngày:5/3/2019 2:42:26 AM)
技术 (Ngày:5/3/2019 2:43:34 AM)
黑紋ơ (Ngày:5/3/2019 2:45:05 AM)
黑紋 (Ngày:5/3/2019 2:45:09 AM)
黑紋 (Ngày:5/3/2019 2:45:38 AM)
黑紋 (Ngày:5/3/2019 2:45:43 AM)
焦斑 (Ngày:5/3/2019 2:46:45 AM)
trêntầng (Ngày:5/3/2019 3:06:15 AM)
共嗚 (Ngày:5/3/2019 5:47:40 AM)
Nguyen-Hoang (Ngày:5/3/2019 6:23:56 AM)
中囼 (Ngày:5/3/2019 6:56:52 AM)
中囼 (Ngày:5/3/2019 6:56:53 AM)
北京艺术学院 (Ngày:5/3/2019 8:07:41 AM)
朱砂笔一阵龙蛇而走 (Ngày:5/3/2019 8:22:06 AM)
朱砂笔一阵龙蛇而走 (Ngày:5/3/2019 8:22:20 AM)
chusabútnhấttrậnlongxànhitẩu (Ngày:5/3/2019 8:22:39 AM)
Nguyễnthịtâmanh (Ngày:5/3/2019 10:21:42 AM)
Nguyễnthịtâmanh (Ngày:5/3/2019 10:21:43 AM)
Nguyễnthịtâmanh (Ngày:5/3/2019 2:45:47 PM)
黃翊珊 (Ngày:5/3/2019 6:19:22 PM)
Hệmiễndịch (Ngày:5/3/2019 6:19:25 PM)
請節哀 (Ngày:5/3/2019 6:52:06 PM)
節哀順便 (Ngày:5/3/2019 7:28:49 PM)
Batgap (Ngày:5/3/2019 7:31:12 PM)
抓到 (Ngày:5/3/2019 7:31:25 PM)
尋轉 (Ngày:5/3/2019 7:54:53 PM)
尋轉木馬 (Ngày:5/3/2019 7:55:05 PM)
尋轉 (Ngày:5/3/2019 7:56:34 PM)
鍦轉 (Ngày:5/3/2019 7:58:36 PM)
高壽 (Ngày:5/3/2019 8:50:15 PM)
子好 (Ngày:5/3/2019 10:21:08 PM)
你一直走 (Ngày:5/3/2019 10:32:56 PM)
親去 (Ngày:5/3/2019 11:12:18 PM)
親區 (Ngày:5/3/2019 11:12:43 PM)
Chuấn (Ngày:5/4/2019 3:56:07 AM)
giáokhen (Ngày:5/4/2019 4:06:47 AM)
碳水化合物 (Ngày:5/4/2019 4:27:13 AM)
江山易改,本性難移 (Ngày:5/4/2019 7:48:13 AM)
ViệtHánSimplifiedChin.PinyinHánViệtHánNômMeanings«ETY*giangsandễdời,bẩmtìnhkhóđổi (Ngày:5/4/2019 7:55:47 AM)
ngónchânHán趾 (Ngày:5/4/2019 8:02:04 AM)
Nogc (Ngày:5/4/2019 8:35:50 AM)
Thuốcgiảmđau (Ngày:5/4/2019 7:04:45 PM)
鎮痛藥 (Ngày:5/4/2019 7:50:09 PM)
陳欗 (Ngày:5/5/2019 6:06:44 AM)
李静姝 (Ngày:5/5/2019 6:36:17 AM)
静 (Ngày:5/5/2019 6:37:41 AM)
潘氏慧 (Ngày:5/5/2019 9:10:59 AM)
潘氏慧 (Ngày:5/5/2019 9:11:00 AM)
氏慧 (Ngày:5/5/2019 9:13:53 AM)
潘氏慧 (Ngày:5/5/2019 9:14:02 AM)
潘氏慧 (Ngày:5/5/2019 9:15:44 AM)
捲軸 (Ngày:5/5/2019 9:20:38 AM)
safari (Ngày:5/5/2019 1:26:31 PM)
goodness (Ngày:5/5/2019 1:28:21 PM)
鑑於 (Ngày:5/5/2019 7:34:50 PM)
之餘 (Ngày:5/5/2019 8:08:47 PM)
蚂蚁 (Ngày:5/5/2019 10:03:33 PM)
mêngmông (Ngày:5/5/2019 10:14:04 PM)
mêng₫hmông (Ngày:5/5/2019 10:14:16 PM)
薩諾斯 (Ngày:5/5/2019 10:14:40 PM)
thênhthanh (Ngày:5/5/2019 10:15:00 PM)
cảitố (Ngày:5/5/2019 10:24:14 PM)
từngtrận (Ngày:5/5/2019 11:30:35 PM)
trụthủ (Ngày:5/5/2019 11:31:19 PM)
tướngđịch (Ngày:5/5/2019 11:37:38 PM)
thùtướng (Ngày:5/5/2019 11:40:24 PM)
tướngđịch (Ngày:5/5/2019 11:41:28 PM)
敌人 (Ngày:5/5/2019 11:42:40 PM)
用助手或是頂包累積下來或是幫團隊下32將敌在理鬥陣组合5x5或是3x3 (Ngày:5/5/2019 11:59:37 PM)
副族 (Ngày:5/6/2019 12:07:26 AM)
vỡlở (Ngày:5/6/2019 12:07:40 AM)
lịchđàmphám (Ngày:5/6/2019 12:12:02 AM)
đàmphám (Ngày:5/6/2019 12:12:33 AM)
同队 (Ngày:5/6/2019 12:13:20 AM)
trậnđá (Ngày:5/6/2019 12:28:10 AM)
từngtrận (Ngày:5/6/2019 12:28:19 AM)
紅發票 (Ngày:5/6/2019 12:31:37 AM)
敌人 (Ngày:5/6/2019 12:39:19 AM)
quậtngã (Ngày:5/6/2019 3:36:00 AM)
廣東廣州 (Ngày:5/6/2019 4:08:43 AM)
難麼艱苦 (Ngày:5/6/2019 4:12:48 AM)
偲versatile (Ngày:5/6/2019 7:12:29 AM)
御貓 (Ngày:5/6/2019 7:19:14 AM)
御貓 (Ngày:5/6/2019 7:19:25 AM)
ruhe (Ngày:5/6/2019 7:27:05 AM)
nệmnghế (Ngày:5/6/2019 6:16:33 PM)
調漲 (Ngày:5/6/2019 7:02:55 PM)
岑茶 (Ngày:5/6/2019 7:14:19 PM)
直述 (Ngày:5/6/2019 7:34:47 PM)
DUNGDAY (Ngày:5/6/2019 8:59:56 PM)
會員編號 (Ngày:5/6/2019 10:02:12 PM)
張子承 (Ngày:5/7/2019 3:06:19 AM)
cuốntrộn (Ngày:5/7/2019 4:41:38 AM)
Ănsang (Ngày:5/7/2019 4:45:10 AM)
Ngudại (Ngày:5/7/2019 5:29:07 AM)
楊花水性 (Ngày:5/7/2019 6:00:41 AM)
泰文黃 (Ngày:5/7/2019 6:44:59 AM)
趙寶陽 (Ngày:5/7/2019 6:46:10 AM)
vôcùngcảmơn (Ngày:5/7/2019 7:21:50 AM)
陽性水花 (Ngày:5/7/2019 8:23:45 AM)
楊性水花 (Ngày:5/7/2019 8:24:09 AM)
Phơựng (Ngày:5/7/2019 8:54:03 AM)
領辦 (Ngày:5/7/2019 4:38:51 PM)
tậpcậnbìnhpresident (Ngày:5/7/2019 5:05:00 PM)
略夺 (Ngày:5/7/2019 5:13:49 PM)
略奪tướcđoạt (Ngày:5/7/2019 5:14:30 PM)
shina (Ngày:5/7/2019 5:22:23 PM)
cãinha (Ngày:5/7/2019 5:31:00 PM)
DearMs.KIMEmnóirõchobênNSTCVẤNĐỀNÀYTồnkhohiệntạicủaFRAMENÀYLÀ9550PCS.FR (Ngày:5/7/2019 5:39:15 PM)
忍賴 (Ngày:5/7/2019 6:58:11 PM)
HÒE (Ngày:5/7/2019 7:22:34 PM)
buì (Ngày:5/7/2019 7:23:08 PM)
Thienhachilacondaohailuoimathoi,minhlamviecgimiensaominhvuiladc (Ngày:5/7/2019 7:48:27 PM)
領件 (Ngày:5/7/2019 8:03:42 PM)
论文 (Ngày:5/7/2019 8:26:42 PM)
论 (Ngày:5/7/2019 8:26:54 PM)
詫文 (Ngày:5/7/2019 8:32:58 PM)
Lãnhgiấytờ (Ngày:5/7/2019 8:34:30 PM)
還不錯 (Ngày:5/7/2019 8:37:00 PM)
殘損 (Ngày:5/7/2019 8:43:44 PM)
翰庭 (Ngày:5/7/2019 8:55:02 PM)
歇歇 (Ngày:5/7/2019 10:08:52 PM)
http//han-viet.net/ (Ngày:5/7/2019 10:43:46 PM)
阮氏娥 (Ngày:5/8/2019 12:19:50 AM)
rạchròi (Ngày:5/8/2019 12:33:50 AM)
HUỲNHMỸQUÂN (Ngày:5/8/2019 1:36:26 AM)
HUỲNHMỸQUÂN (Ngày:5/8/2019 1:36:32 AM)
Nhuam (Ngày:5/8/2019 1:40:53 AM)
Nghĩhưu (Ngày:5/8/2019 3:00:49 AM)
爱 (Ngày:5/8/2019 3:38:16 AM)
楊性水花 (Ngày:5/8/2019 6:02:31 AM)
破功 (Ngày:5/8/2019 6:30:10 AM)
PhươngThuỳ (Ngày:5/8/2019 7:31:25 AM)
cánhdiều (Ngày:5/8/2019 12:47:15 PM)
Tắmmát (Ngày:5/8/2019 1:04:31 PM)
làmlũ (Ngày:5/8/2019 1:21:04 PM)
lốimòn (Ngày:5/8/2019 2:23:41 PM)
占星学 (Ngày:5/8/2019 5:09:16 PM)
sojouner (Ngày:5/8/2019 5:42:53 PM)
趒機 (Ngày:5/8/2019 5:47:43 PM)
theothứtự (Ngày:5/8/2019 8:18:52 PM)
旅力 (Ngày:5/8/2019 8:19:08 PM)
旅歷 (Ngày:5/8/2019 8:19:26 PM)
顺序 (Ngày:5/8/2019 8:19:51 PM)
Thắngnaymườiladoan.Nolamemangcaibungdikhapnoiroi (Ngày:5/8/2019 8:49:03 PM)
lưulạc (Ngày:5/8/2019 11:25:05 PM)
quanhquẩn (Ngày:5/8/2019 11:26:16 PM)
chừnglúc (Ngày:5/8/2019 11:42:19 PM)
chừng (Ngày:5/8/2019 11:42:27 PM)
kèntrống (Ngày:5/9/2019 12:17:49 AM)
dứt. (Ngày:5/9/2019 12:18:52 AM)
sửađổi (Ngày:5/9/2019 2:26:51 AM)
mắcphải (Ngày:5/9/2019 2:33:58 AM)
khôngmắc (Ngày:5/9/2019 2:34:10 AM)
từngkể (Ngày:5/9/2019 2:36:26 AM)
認受 (Ngày:5/9/2019 2:48:39 AM)
認耐 (Ngày:5/9/2019 2:48:55 AM)
phươngtiện (Ngày:5/9/2019 4:49:57 AM)
tiện (Ngày:5/9/2019 4:50:21 AM)
tiện (Ngày:5/9/2019 4:52:32 AM)
bộ (Ngày:5/9/2019 5:55:35 AM)
破功 (Ngày:5/9/2019 6:09:04 AM)
冯空 (Ngày:5/9/2019 6:27:06 AM)
Yvu (Ngày:5/9/2019 6:37:00 AM)
Yvu (Ngày:5/9/2019 6:37:21 AM)
tơtưởng (Ngày:5/9/2019 7:04:41 AM)
你在想誰 (Ngày:5/9/2019 7:16:39 AM)
Thảmtâm (Ngày:5/9/2019 7:17:57 AM)
Thảm (Ngày:5/9/2019 7:19:51 AM)
Nảnlòng (Ngày:5/9/2019 7:25:57 AM)
Nản (Ngày:5/9/2019 7:26:05 AM)
冤大頭 (Ngày:5/9/2019 6:44:29 PM)
cuongvinhta (Ngày:5/9/2019 7:53:43 PM)
kýức (Ngày:5/9/2019 8:37:09 PM)
灌氣 (Ngày:5/9/2019 8:37:27 PM)
灌氣 (Ngày:5/9/2019 8:37:28 PM)
ức (Ngày:5/9/2019 8:37:44 PM)
ức (Ngày:5/9/2019 8:37:45 PM)
瞬發力 (Ngày:5/9/2019 10:00:47 PM)
酯然油 (Ngày:5/9/2019 10:05:25 PM)
酯然 (Ngày:5/9/2019 10:05:36 PM)
呂嘉修 (Ngày:5/9/2019 11:14:19 PM)
爭艷 (Ngày:5/9/2019 11:55:04 PM)
百花爭艷 (Ngày:5/10/2019 12:01:01 AM)
trãiqua (Ngày:5/10/2019 12:09:32 AM)
móingười (Ngày:5/10/2019 12:19:25 AM)
cungbậc (Ngày:5/10/2019 12:20:53 AM)
酯燃 (Ngày:5/10/2019 12:31:47 AM)
Conbướm (Ngày:5/10/2019 12:51:06 AM)
bướm (Ngày:5/10/2019 12:51:14 AM)
rựcrỡ (Ngày:5/10/2019 12:54:39 AM)
rực (Ngày:5/10/2019 12:55:10 AM)
王筱涵 (Ngày:5/10/2019 12:56:53 AM)
阮友黃 (Ngày:5/10/2019 1:00:06 AM)
Đánglẽ (Ngày:5/10/2019 1:11:02 AM)
sọdừa (Ngày:5/10/2019 1:35:09 AM)
sọdừa (Ngày:5/10/2019 1:35:43 AM)
難麼艱苦 (Ngày:5/10/2019 5:46:55 AM)
đạt (Ngày:5/10/2019 7:04:49 AM)
đạt (Ngày:5/10/2019 7:05:00 AM)
chi1t (Ngày:5/10/2019 8:07:25 AM)
Suckhoe (Ngày:5/10/2019 8:11:05 AM)
LêThếDũng (Ngày:5/10/2019 4:57:12 PM)
tơtưởng (Ngày:5/10/2019 5:58:54 PM)
tơtưởng (Ngày:5/10/2019 5:59:08 PM)
悄悄話 (Ngày:5/10/2019 7:32:47 PM)
鸠摩智 (Ngày:5/10/2019 8:19:36 PM)
操持人員 (Ngày:5/10/2019 8:31:32 PM)
trầnniêncựusự (Ngày:5/10/2019 8:40:57 PM)
一束 (Ngày:5/10/2019 9:43:06 PM)
束縳 (Ngày:5/10/2019 9:43:31 PM)
杜英雪 (Ngày:5/10/2019 9:52:57 PM)
我吃午餐 (Ngày:5/10/2019 10:45:55 PM)
歷盡漂泊 (Ngày:5/11/2019 12:01:44 AM)
快速射击 (Ngày:5/11/2019 12:03:04 AM)
快速射击 (Ngày:5/11/2019 12:03:27 AM)
Buồnthiu (Ngày:5/11/2019 1:42:07 AM)
天, (Ngày:5/11/2019 1:57:08 AM)
buổilễ (Ngày:5/11/2019 2:40:36 AM)
buổilễ (Ngày:5/11/2019 2:43:35 AM)
Xinthế (Ngày:5/11/2019 6:15:10 AM)
Xinthế (Ngày:5/11/2019 6:15:29 AM)
主線 (Ngày:5/11/2019 6:58:23 AM)
拜祖先 (Ngày:5/11/2019 6:58:39 AM)
lanvy (Ngày:5/11/2019 7:03:54 AM)
恩准 (Ngày:5/11/2019 7:05:32 AM)
秥 (Ngày:5/11/2019 7:55:28 AM)
dán (Ngày:5/11/2019 7:55:36 AM)
dán (Ngày:5/11/2019 7:55:37 AM)
Vậyà (Ngày:5/11/2019 8:25:03 AM)
酯燃 (Ngày:5/11/2019 1:05:55 PM)
酒脫 (Ngày:5/11/2019 1:08:33 PM)
dầmsương (Ngày:5/11/2019 1:57:00 PM)
dầmsương (Ngày:5/11/2019 1:57:01 PM)
抹煞 (Ngày:5/11/2019 2:17:38 PM)
抹煞 (Ngày:5/11/2019 2:17:58 PM)
放式 (Ngày:5/11/2019 2:28:00 PM)
đongđưaa (Ngày:5/11/2019 2:33:13 PM)
rucon (Ngày:5/11/2019 2:34:56 PM)
hàngtre (Ngày:5/11/2019 2:55:08 PM)
xưaa (Ngày:5/11/2019 3:10:50 PM)
chốnxưa (Ngày:5/11/2019 3:19:12 PM)
hấptấp (Ngày:5/12/2019 1:24:46 AM)
mượn (Ngày:5/12/2019 1:47:00 AM)
Chừnghú (Ngày:5/12/2019 6:15:38 AM)
chuỗingày (Ngày:5/12/2019 7:07:41 AM)
chuỗingày (Ngày:5/12/2019 7:07:41 AM)
nuốitiếc (Ngày:5/12/2019 8:48:24 AM)
nuốitiếc (Ngày:5/12/2019 9:37:40 AM)
抹煞 (Ngày:5/12/2019 12:04:38 PM)
略通 (Ngày:5/12/2019 12:04:56 PM)
碰磁 (Ngày:5/12/2019 3:52:51 PM)
碰瓷 (Ngày:5/12/2019 4:19:36 PM)
招牌鍋貼 (Ngày:5/12/2019 6:11:55 PM)
招考 (Ngày:5/12/2019 6:30:32 PM)
招考 (Ngày:5/12/2019 6:30:34 PM)
rât (Ngày:5/12/2019 6:36:34 PM)
攋多 (Ngày:5/12/2019 7:04:42 PM)
裴氏秋香 (Ngày:5/12/2019 8:13:56 PM)
裴氏秋香 (Ngày:5/12/2019 8:13:57 PM)
nuốitiếc (Ngày:5/12/2019 8:42:56 PM)
cựcđắt (Ngày:5/12/2019 11:49:29 PM)
đườngcùngkhônglối (Ngày:5/13/2019 12:02:40 AM)
擅用 (Ngày:5/13/2019 12:44:41 AM)
Trận (Ngày:5/13/2019 1:35:25 AM)
Trận (Ngày:5/13/2019 1:35:27 AM)
thiệthơn (Ngày:5/13/2019 1:41:50 AM)
chừng (Ngày:5/13/2019 1:52:31 AM)
chừng (Ngày:5/13/2019 1:52:32 AM)
nướcnhỏmắt (Ngày:5/13/2019 2:08:13 AM)
瘋瘋 (Ngày:5/13/2019 2:16:24 AM)
根苗 (Ngày:5/13/2019 2:40:52 AM)
根滅 (Ngày:5/13/2019 2:41:04 AM)
tiêutrừ (Ngày:5/13/2019 3:17:21 AM)
tiêutrừ (Ngày:5/13/2019 3:17:22 AM)
fggu (Ngày:5/13/2019 5:01:58 AM)
加被 (Ngày:5/13/2019 6:05:25 AM)
普被 (Ngày:5/13/2019 6:07:47 AM)
被衣 (Ngày:5/13/2019 6:08:02 AM)
dẫmnát (Ngày:5/13/2019 7:41:17 AM)
thườnthuợt (Ngày:5/13/2019 7:42:31 AM)
略通 (Ngày:5/13/2019 9:00:39 AM)
thằngnhãi (Ngày:5/13/2019 10:56:32 AM)
倒嚼 (Ngày:5/13/2019 11:09:17 AM)
倒噍 (Ngày:5/13/2019 11:11:16 AM)
朱亚文 (Ngày:5/13/2019 6:53:31 PM)
肄業 (Ngày:5/13/2019 6:56:09 PM)
肄蓽 (Ngày:5/13/2019 6:56:48 PM)
NGUYỄNĐỨCVINHHIỂN (Ngày:5/13/2019 6:59:04 PM)
無孔不入 (Ngày:5/13/2019 8:37:12 PM)
大黃蜂 (Ngày:5/13/2019 8:54:53 PM)
bướm (Ngày:5/13/2019 9:07:58 PM)
法務 (Ngày:5/14/2019 2:07:37 AM)
法務 (Ngày:5/14/2019 2:07:50 AM)
TuyetMai (Ngày:5/14/2019 2:16:35 AM)
đóngmọc (Ngày:5/14/2019 2:44:14 AM)
đóngmộc (Ngày:5/14/2019 2:44:30 AM)
đĩđực (Ngày:5/14/2019 4:55:38 AM)
đĩđực (Ngày:5/14/2019 4:55:53 AM)
chuyêntrồng (Ngày:5/14/2019 5:22:04 AM)
mặc (Ngày:5/14/2019 5:51:50 AM)
聯泰 (Ngày:5/14/2019 6:16:56 AM)
NHẬNDISẢN (Ngày:5/14/2019 6:26:22 AM)
thò (Ngày:5/14/2019 6:46:42 AM)
thaithihuyentrang (Ngày:5/14/2019 10:53:20 AM)
thaithihuyentrang (Ngày:5/14/2019 10:53:55 AM)
Kịt (Ngày:5/14/2019 5:11:55 PM)
Kịt (Ngày:5/14/2019 5:12:10 PM)
tựý (Ngày:5/14/2019 5:50:36 PM)
SoáiNhi (Ngày:5/14/2019 5:51:41 PM)
豈不是 (Ngày:5/14/2019 7:14:12 PM)
蕭氏明 (Ngày:5/14/2019 8:05:17 PM)
為名 (Ngày:5/14/2019 8:14:41 PM)
Cănbã (Ngày:5/14/2019 8:36:10 PM)
Xinthế (Ngày:5/14/2019 9:11:03 PM)
吞下 (Ngày:5/14/2019 9:34:49 PM)
saonhãng (Ngày:5/15/2019 12:10:40 AM)
awn (Ngày:5/15/2019 12:21:57 AM)
ởngoàicổng (Ngày:5/15/2019 3:13:34 AM)
ngoàicổng (Ngày:5/15/2019 3:13:38 AM)
ghéchơi (Ngày:5/15/2019 4:07:55 AM)
choami (Ngày:5/15/2019 4:13:35 AM)
砍樹 (Ngày:5/15/2019 5:54:00 AM)
砍樹 (Ngày:5/15/2019 5:54:14 AM)
阮玉欣 (Ngày:5/15/2019 5:59:49 AM)
cảmnhận (Ngày:5/15/2019 6:25:43 AM)
cảmnhận (Ngày:5/15/2019 6:25:55 AM)
cảmxúc (Ngày:5/15/2019 6:26:29 AM)
林芝賢 (Ngày:5/15/2019 7:31:18 AM)
林芝賢 (Ngày:5/15/2019 7:31:32 AM)
馨香萬代 (Ngày:5/15/2019 8:29:33 AM)
窮途末路 (Ngày:5/15/2019 8:52:01 AM)
Bạnbègìchơikỳ,tốirồicònhẹngặprồichuốcchomìnhlycafe.Tốinayxácđịnhđếmcừuđã (Ngày:5/15/2019 9:17:33 AM)
王翠雲 (Ngày:5/15/2019 1:18:52 PM)
王翠雲 (Ngày:5/15/2019 1:18:53 PM)
翠雲 (Ngày:5/15/2019 1:19:31 PM)
懷義 (Ngày:5/15/2019 5:47:45 PM)
Hoainghi (Ngày:5/15/2019 5:47:53 PM)
chồmhồm (Ngày:5/15/2019 7:04:54 PM)
ngồixổm (Ngày:5/15/2019 7:10:50 PM)
CẩmNhung (Ngày:5/15/2019 8:10:32 PM)
肥牛 (Ngày:5/15/2019 8:52:07 PM)
VềĐâu (Ngày:5/15/2019 9:44:59 PM)
NgườiThương (Ngày:5/15/2019 9:47:22 PM)
Caunhau (Ngày:5/16/2019 12:24:37 AM)
khảong (Ngày:5/16/2019 1:37:52 AM)
khảong (Ngày:5/16/2019 1:37:52 AM)
陳皮黃骨 (Ngày:5/16/2019 2:12:53 AM)
khuấyđều (Ngày:5/16/2019 2:33:30 AM)
作帳 (Ngày:5/16/2019 3:34:11 AM)
鄧停量 (Ngày:5/16/2019 3:50:18 AM)
鄧停量 (Ngày:5/16/2019 3:50:32 AM)
作帳 (Ngày:5/16/2019 4:19:01 AM)
不客气 (Ngày:5/16/2019 5:27:36 AM)
不客气 (Ngày:5/16/2019 5:28:12 AM)
香茅蛤蜊湯 (Ngày:5/16/2019 5:29:28 AM)
TrầnThịthuyên (Ngày:5/16/2019 6:42:10 AM)
李威德 (Ngày:5/16/2019 7:45:56 AM)
鈺茲 (Ngày:5/16/2019 9:58:02 AM)
phánxở (Ngày:5/16/2019 5:43:10 PM)
要有自信 (Ngày:5/16/2019 7:53:38 PM)
hyunh (Ngày:5/16/2019 9:12:36 PM)
鈺茲 (Ngày:5/16/2019 9:16:38 PM)
鈺茲 (Ngày:5/16/2019 9:17:35 PM)
功過 (Ngày:5/16/2019 11:19:31 PM)
不外是 (Ngày:5/16/2019 11:32:54 PM)
LêThiệnViễn (Ngày:5/16/2019 11:45:53 PM)
LêThiệnViễn (Ngày:5/16/2019 11:57:53 PM)
抽獎活動 (Ngày:5/17/2019 1:49:41 AM)
抽獎活動 (Ngày:5/17/2019 1:49:55 AM)
新開幕 (Ngày:5/17/2019 1:50:03 AM)
thêmngần (Ngày:5/17/2019 2:33:23 AM)
ngầnnào (Ngày:5/17/2019 2:33:33 AM)
今天晚上1030找你OK? (Ngày:5/17/2019 2:35:41 AM)
太極圖 (Ngày:5/17/2019 3:47:52 AM)
Dĩcá (Ngày:5/17/2019 4:21:00 AM)
心尖 (Ngày:5/17/2019 4:26:02 AM)
納征 (Ngày:5/17/2019 4:27:33 AM)
筺 (Ngày:5/17/2019 5:46:33 AM)
拽著 (Ngày:5/17/2019 5:47:54 AM)
妝安 (Ngày:5/17/2019 5:48:52 AM)
定例 (Ngày:5/17/2019 5:51:27 AM)
nhut (Ngày:5/17/2019 5:51:57 AM)
克扣 (Ngày:5/17/2019 5:52:39 AM)
核賬 (Ngày:5/17/2019 5:53:43 AM)
坑填 (Ngày:5/17/2019 5:54:12 AM)
扯不上 (Ngày:5/17/2019 6:17:18 AM)
豈能 (Ngày:5/17/2019 6:25:15 AM)
豈能 (Ngày:5/17/2019 6:26:17 AM)
豈能 (Ngày:5/17/2019 6:26:22 AM)
豈能 (Ngày:5/17/2019 6:26:28 AM)
豈能容忍 (Ngày:5/17/2019 6:26:40 AM)
芒果冰沙 (Ngày:5/17/2019 6:48:10 AM)
荒廃 (Ngày:5/17/2019 7:00:40 AM)
苍凉 (Ngày:5/17/2019 7:00:54 AM)
Bữu (Ngày:5/17/2019 9:39:12 AM)
Bữu (Ngày:5/17/2019 9:39:13 AM)
労 (Ngày:5/17/2019 10:52:06 AM)
岂 (Ngày:5/17/2019 6:48:48 PM)
豈能 (Ngày:5/17/2019 6:49:02 PM)
ĐàoTrọngchuyên (Ngày:5/17/2019 7:34:40 PM)
ĐàoTrọngchuyên (Ngày:5/17/2019 7:34:40 PM)
ĐàoTrọngchuyên (Ngày:5/17/2019 7:34:51 PM)
ĐàoTrọngchuyên (Ngày:5/17/2019 7:34:52 PM)
巨嬰 (Ngày:5/17/2019 8:20:21 PM)
嬰症 (Ngày:5/17/2019 8:20:28 PM)
sinhdụcnữ (Ngày:5/17/2019 8:33:26 PM)
sinhdụcnam (Ngày:5/17/2019 8:33:35 PM)
giáycứng (Ngày:5/17/2019 8:37:00 PM)
giấycứng (Ngày:5/17/2019 8:41:53 PM)
肄蓽 (Ngày:5/17/2019 8:51:08 PM)
症状 (Ngày:5/17/2019 9:03:19 PM)
bệnhsiđa (Ngày:5/17/2019 9:05:21 PM)
nhandan (Ngày:5/17/2019 9:05:50 PM)
蔡禮謙 (Ngày:5/17/2019 9:27:31 PM)
謝金芳 (Ngày:5/17/2019 9:28:34 PM)
謝金芳 (Ngày:5/17/2019 9:30:11 PM)
.不是要 (Ngày:5/17/2019 9:40:27 PM)
是要 (Ngày:5/17/2019 9:45:18 PM)
仗著 (Ngày:5/17/2019 10:30:14 PM)
技术 (Ngày:5/17/2019 10:34:14 PM)
若非 (Ngày:5/17/2019 10:36:27 PM)
惊動 (Ngày:5/17/2019 10:39:31 PM)
国家 (Ngày:5/17/2019 11:43:18 PM)
惡習 (Ngày:5/18/2019 12:10:15 AM)
mátmẽ (Ngày:5/18/2019 12:27:01 AM)
l涼快 (Ngày:5/18/2019 12:27:47 AM)
預設值 (Ngày:5/18/2019 12:28:23 AM)
預設值 (Ngày:5/18/2019 12:28:30 AM)
烦闷 (Ngày:5/18/2019 12:42:59 AM)
yếusức (Ngày:5/18/2019 1:01:08 AM)
sứcyếu (Ngày:5/18/2019 1:01:19 AM)
细 (Ngày:5/18/2019 1:07:28 AM)
.粗 (Ngày:5/18/2019 1:07:49 AM)
镇定 (Ngày:5/18/2019 1:13:04 AM)
Gâ (Ngày:5/18/2019 2:27:11 AM)
紛陳 (Ngày:5/18/2019 4:58:43 AM)
收涎 (Ngày:5/18/2019 7:19:01 AM)
收涎 (Ngày:5/18/2019 7:23:58 AM)
múamáy (Ngày:5/18/2019 5:23:58 PM)
約炮 (Ngày:5/18/2019 7:44:29 PM)
自嘆不如 (Ngày:5/18/2019 10:41:01 PM)
胡氏姮 (Ngày:5/19/2019 12:20:41 AM)
Lũy (Ngày:5/19/2019 5:33:34 AM)
美麗的 (Ngày:5/19/2019 7:25:07 AM)
陳奕吉 (Ngày:5/19/2019 7:39:54 AM)
陳奕吉 (Ngày:5/19/2019 7:40:01 AM)
陳奕吉 (Ngày:5/19/2019 7:40:33 AM)
閨密 (Ngày:5/19/2019 8:23:27 AM)
囼 (Ngày:5/19/2019 5:47:23 PM)
傳道士 (Ngày:5/19/2019 6:10:35 PM)
請節哀 (Ngày:5/19/2019 6:58:47 PM)
請節哀 (Ngày:5/19/2019 6:58:48 PM)
劉彤彤 (Ngày:5/19/2019 7:07:50 PM)
tiếnbọ (Ngày:5/19/2019 7:20:12 PM)
tiếnbọ (Ngày:5/19/2019 7:20:38 PM)
過敏藥 (Ngày:5/19/2019 7:34:20 PM)
nẻo (Ngày:5/19/2019 9:13:30 PM)
nẻo (Ngày:5/19/2019 9:13:31 PM)
hoitinh (Ngày:5/19/2019 10:48:19 PM)
黃勇 (Ngày:5/19/2019 10:48:37 PM)
hoitinh (Ngày:5/19/2019 10:50:15 PM)
邈真 (Ngày:5/20/2019 12:16:16 AM)
tướngcương (Ngày:5/20/2019 12:16:33 AM)
tứngcương (Ngày:5/20/2019 12:16:48 AM)
đấp (Ngày:5/20/2019 12:41:48 AM)
ngro (Ngày:5/20/2019 3:18:14 AM)
ngeo (Ngày:5/20/2019 3:18:33 AM)
VOVANCONG (Ngày:5/20/2019 3:39:46 AM)
Benhnam (Ngày:5/20/2019 4:25:51 AM)
Benhlam (Ngày:5/20/2019 4:26:13 AM)
NạnCúm (Ngày:5/20/2019 5:46:16 AM)
高夀 (Ngày:5/20/2019 7:20:51 AM)
Lũy (Ngày:5/20/2019 8:18:48 AM)
范為薑 (Ngày:5/20/2019 8:54:14 AM)
nẽo (Ngày:5/20/2019 9:25:11 AM)
自嘆 (Ngày:5/20/2019 9:51:18 AM)
sứcyếu (Ngày:5/20/2019 1:54:42 PM)
yếusức (Ngày:5/20/2019 1:54:52 PM)
劳 (Ngày:5/20/2019 3:11:33 PM)
豈能 (Ngày:5/20/2019 4:55:16 PM)
cútlộn (Ngày:5/20/2019 5:33:19 PM)
ngồixỗm (Ngày:5/20/2019 5:59:27 PM)
Ngườinộpđơn (Ngày:5/20/2019 6:00:11 PM)
Nóithậtmấtlòng (Ngày:5/20/2019 6:11:38 PM)
Ngạigì (Ngày:5/20/2019 6:47:38 PM)
Ngạigì (Ngày:5/20/2019 6:47:42 PM)
thếthiếu (Ngày:5/20/2019 6:48:10 PM)
trầntrần (Ngày:5/20/2019 6:49:36 PM)
xaỏ (Ngày:5/20/2019 8:41:36 PM)
yin (Ngày:5/20/2019 9:00:47 PM)
陳俊凱 (Ngày:5/20/2019 9:58:35 PM)
發款 (Ngày:5/21/2019 1:49:29 AM)
学渣 (Ngày:5/21/2019 5:58:48 AM)
学 (Ngày:5/21/2019 5:59:07 AM)
Trahọc (Ngày:5/21/2019 5:59:32 AM)
县 (Ngày:5/21/2019 9:27:18 AM)
詹悦 (Ngày:5/21/2019 4:06:21 PM)
华为 (Ngày:5/21/2019 5:34:52 PM)
岡cồn (Ngày:5/21/2019 6:16:27 PM)
沙岡 (Ngày:5/21/2019 6:18:31 PM)
ngắtxỉu (Ngày:5/21/2019 7:46:03 PM)

Want to try our beta reversatile English » Chinese » Vietnamese » 简体字?


Quick references
Từvựng HánViệt và HánNôm cần bổsung
Những từ đượcxem nhiềunhất
What Makes Chinese So Vietnamese?

Thửdùng thiếtkế mới "Từnguyên HánNôm"... và xincho ýkiến!

Back to top

Copyrights ©2003, 19. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and unwarranted and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.

Flag counter for pages with this banner only -- reset 06262011