Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từ HánNôm:


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).

Những từ đangđược yêucầu chưađược đưavào khodữliệu:
Nếu bạn muốn đónggóp hoặc có ýkiến, xin vào trang: Diễnđàn TiếngViệt.


股水 (Ngày:6/29/2018 9:01:25 PM)
咯咯 (Ngày:6/29/2018 9:03:38 PM)
脆響 (Ngày:6/29/2018 9:06:42 PM)
跨出 (Ngày:6/29/2018 10:04:19 PM)
淺棕 (Ngày:6/29/2018 10:09:10 PM)
前爪 (Ngày:6/29/2018 10:11:20 PM)
生怕 (Ngày:6/29/2018 10:13:26 PM)
分走 (Ngày:6/29/2018 10:15:02 PM)
可就 (Ngày:6/29/2018 10:15:29 PM)
同黃 (Ngày:6/29/2018 10:16:24 PM)
同黃寶石 (Ngày:6/29/2018 10:16:46 PM)
平起平坐 (Ngày:6/29/2018 10:18:25 PM)
平起 (Ngày:6/29/2018 10:18:33 PM)
此刻 (Ngày:6/29/2018 10:18:54 PM)
針鋒 (Ngày:6/29/2018 10:21:54 PM)
光壞 (Ngày:6/29/2018 10:23:58 PM)
身披 (Ngày:6/29/2018 10:25:53 PM)
身披輕紗 (Ngày:6/29/2018 10:26:14 PM)
輕紗 (Ngày:6/29/2018 10:26:33 PM)
炸開 (Ngày:6/29/2018 10:43:47 PM)
炸開的鍋 (Ngày:6/29/2018 10:44:04 PM)
懊腦不已 (Ngày:6/29/2018 10:45:31 PM)
懊惱不已 (Ngày:6/29/2018 10:45:52 PM)
淡定自如 (Ngày:6/29/2018 10:49:06 PM)
訊連 (Ngày:6/29/2018 10:52:23 PM)
新山機場 (Ngày:6/30/2018 5:34:00 AM)
你娘卡好 (Ngày:6/30/2018 5:35:58 AM)
清場 (Ngày:6/30/2018 6:16:45 AM)
江世祺 (Ngày:6/30/2018 6:39:37 AM)
菫徳愁 (Ngày:6/30/2018 7:17:15 AM)
涂易均 (Ngày:6/30/2018 7:29:02 AM)
易均 (Ngày:6/30/2018 7:29:30 AM)
nghịlực (Ngày:6/30/2018 7:53:42 AM)
willpower (Ngày:6/30/2018 7:54:28 AM)
行性 (Ngày:6/30/2018 8:10:13 AM)
性行爲 (Ngày:6/30/2018 8:27:18 AM)
紫錐花 (Ngày:6/30/2018 8:53:35 AM)
爭奇 (Ngày:6/30/2018 12:04:19 PM)
巖石 (Ngày:6/30/2018 12:18:44 PM)
thìphải (Ngày:6/30/2018 12:54:54 PM)
并行 (Ngày:6/30/2018 1:51:53 PM)
竝行 (Ngày:6/30/2018 2:17:44 PM)
并行 (Ngày:6/30/2018 2:20:07 PM)
trangtrải (Ngày:6/30/2018 2:52:16 PM)
trangtrãi (Ngày:6/30/2018 2:52:26 PM)
剛風 (Ngày:6/30/2018 3:18:35 PM)
洋學 (Ngày:6/30/2018 3:44:42 PM)
Tâyhọc (Ngày:6/30/2018 3:45:48 PM)
螻蟻 (Ngày:6/30/2018 4:44:33 PM)
buồnthở (Ngày:6/30/2018 4:46:51 PM)
甚江 (Ngày:6/30/2018 5:31:55 PM)
湛江 (Ngày:6/30/2018 5:33:02 PM)
Thámhoa (Ngày:6/30/2018 8:59:47 PM)
精彩人生 (Ngày:6/30/2018 9:53:56 PM)
mẹochữa (Ngày:6/30/2018 10:21:01 PM)
林尹沫 (Ngày:6/30/2018 11:41:22 PM)
THẦNCHƯỞNG (Ngày:7/1/2018 4:25:35 AM)
李郁玲 (Ngày:7/1/2018 5:11:05 AM)
清場 (Ngày:7/1/2018 5:24:46 AM)
聖道 (Ngày:7/1/2018 5:25:25 AM)
有努力才有收穫 (Ngày:7/1/2018 7:13:08 AM)
摆 (Ngày:7/1/2018 8:14:01 AM)
鴕鳥政策 (Ngày:7/1/2018 8:53:48 AM)
毫華 (Ngày:7/1/2018 8:58:08 AM)
置之腦後 (Ngày:7/1/2018 9:01:03 AM)
鷹鉤鼻 (Ngày:7/1/2018 1:47:16 PM)
饒舌 (Ngày:7/1/2018 2:26:48 PM)
饒舌 (Ngày:7/1/2018 2:31:24 PM)
dấuân (Ngày:7/1/2018 4:04:13 PM)
bảnphối (Ngày:7/1/2018 4:04:23 PM)
bắntin (Ngày:7/1/2018 5:25:22 PM)
靈巖山寺 (Ngày:7/1/2018 6:56:36 PM)
過訪 (Ngày:7/1/2018 8:06:25 PM)
林㻙珉 (Ngày:7/1/2018 8:32:59 PM)
壹佰零伍元 (Ngày:7/1/2018 10:24:36 PM)
trẻtrâu (Ngày:7/1/2018 10:29:37 PM)
髖部 (Ngày:7/2/2018 12:21:08 AM)
mải (Ngày:7/2/2018 1:30:17 AM)
xòequạt (Ngày:7/2/2018 1:35:24 AM)
chứlị (Ngày:7/2/2018 1:43:32 AM)
nônkhan (Ngày:7/2/2018 1:44:14 AM)
mồmý (Ngày:7/2/2018 1:48:07 AM)
toétnhòe (Ngày:7/2/2018 1:48:15 AM)
外文 (Ngày:7/2/2018 2:33:58 AM)
Nhữngtừdướiđâycóchứatừ,chữ,hoặcâmtiết血tiết (Ngày:7/2/2018 2:50:58 AM)
sơnbả (Ngày:7/2/2018 4:24:03 AM)
nủi (Ngày:7/2/2018 4:49:28 AM)
北京女子图鉴 (Ngày:7/2/2018 5:13:12 AM)
緊緻 (Ngày:7/2/2018 6:05:05 AM)
後衛 (Ngày:7/2/2018 7:44:42 AM)
若有所喪 (Ngày:7/2/2018 7:57:32 AM)
若有所失 (Ngày:7/2/2018 8:02:42 AM)
若有所亡 (Ngày:7/2/2018 8:03:48 AM)
齊聲 (Ngày:7/2/2018 8:24:53 AM)
面有難色 (Ngày:7/2/2018 8:43:28 AM)
火苗子 (Ngày:7/2/2018 9:04:41 AM)
火筷子 (Ngày:7/2/2018 9:11:57 AM)
舞姿 (Ngày:7/2/2018 9:21:57 AM)
bướcnhảy (Ngày:7/2/2018 9:29:57 AM)
地價稅 (Ngày:7/2/2018 9:36:17 AM)
上稅 (Ngày:7/2/2018 9:37:29 AM)
披風 (Ngày:7/2/2018 9:49:29 AM)
一口中 (Ngày:7/2/2018 10:09:18 AM)
簇簇 (Ngày:7/2/2018 12:59:05 PM)
簇擁 (Ngày:7/2/2018 1:08:08 PM)
不疾不徐 (Ngày:7/2/2018 1:12:54 PM)
零丁 (Ngày:7/2/2018 2:32:48 PM)
令丁 (Ngày:7/2/2018 2:37:01 PM)
令丁 (Ngày:7/2/2018 2:39:16 PM)
平起平坐 (Ngày:7/2/2018 3:01:47 PM)
輕紗 (Ngày:7/2/2018 3:10:04 PM)
聖道 (Ngày:7/2/2018 3:42:17 PM)
mẹochữa (Ngày:7/2/2018 3:43:43 PM)
清場 (Ngày:7/2/2018 3:45:27 PM)
bắntin (Ngày:7/2/2018 4:11:36 PM)
兇訊 (Ngày:7/2/2018 4:14:10 PM)
靈山 (Ngày:7/2/2018 4:20:22 PM)
màngchơi (Ngày:7/2/2018 6:01:24 PM)
勿由此進入 (Ngày:7/2/2018 7:10:01 PM)
欧 (Ngày:7/2/2018 8:00:11 PM)
林㻙珉 (Ngày:7/2/2018 9:25:43 PM)
tròđời (Ngày:7/2/2018 10:02:35 PM)
rõchán (Ngày:7/2/2018 10:04:49 PM)
阮氏柔 (Ngày:7/2/2018 10:07:17 PM)
tứcở (Ngày:7/2/2018 10:11:48 PM)
lờigiả (Ngày:7/2/2018 10:18:02 PM)
rốibời (Ngày:7/2/2018 10:19:57 PM)
tinlời (Ngày:7/2/2018 10:25:05 PM)
muônthủa (Ngày:7/2/2018 10:31:55 PM)
thủa (Ngày:7/2/2018 10:32:59 PM)
teslichaugouyichuogameti (Ngày:7/2/2018 10:38:56 PM)
nấysống (Ngày:7/2/2018 10:39:44 PM)
mạnhai (Ngày:7/2/2018 10:41:55 PM)
钺 (Ngày:7/2/2018 10:56:11 PM)
廣受好評 (Ngày:7/2/2018 11:00:01 PM)
gốichiên (Ngày:7/2/2018 11:52:14 PM)
明天有空嗎? (Ngày:7/3/2018 1:44:05 AM)
紅番茄 (Ngày:7/3/2018 2:32:01 AM)
每白 (Ngày:7/3/2018 2:33:33 AM)
种丹妮 (Ngày:7/3/2018 5:26:55 AM)
化妝棉 (Ngày:7/3/2018 5:37:41 AM)
沾取 (Ngày:7/3/2018 5:40:16 AM)
使用於 (Ngày:7/3/2018 5:44:03 AM)
凍膜 (Ngày:7/3/2018 6:19:15 AM)
兩顆 (Ngày:7/3/2018 6:43:20 AM)
一顆 (Ngày:7/3/2018 6:44:13 AM)
bôimặt (Ngày:7/3/2018 6:55:39 AM)
加水 (Ngày:7/3/2018 6:58:47 AM)
兩用 (Ngày:7/3/2018 7:11:37 AM)
你娘卡好 (Ngày:7/3/2018 8:32:14 AM)
禮多人不怪 (Ngày:7/3/2018 10:07:26 AM)
禮多人不怪 (Ngày:7/3/2018 10:07:26 AM)
羅翊綾 (Ngày:7/3/2018 7:30:13 PM)
羅翊綾 (Ngày:7/3/2018 7:32:23 PM)
Toisẽquaylạitaiwan (Ngày:7/3/2018 8:03:32 PM)
我將回到台灣 (Ngày:7/3/2018 8:03:47 PM)
Hộichùa (Ngày:7/3/2018 9:19:14 PM)
奶下垂 (Ngày:7/3/2018 9:45:45 PM)
聖道 (Ngày:7/3/2018 10:12:42 PM)
醫佐 (Ngày:7/3/2018 10:39:59 PM)
xuongve (Ngày:7/3/2018 11:04:46 PM)
Độisổ (Ngày:7/3/2018 11:17:32 PM)
chốnvềquê (Ngày:7/4/2018 1:15:31 AM)
chốnvề (Ngày:7/4/2018 1:15:37 AM)
conchửa (Ngày:7/4/2018 1:28:19 AM)
trơvơ (Ngày:7/4/2018 1:33:26 AM)
ễnhbụng (Ngày:7/4/2018 1:36:00 AM)
ễnh (Ngày:7/4/2018 1:36:06 AM)
chứlị (Ngày:7/4/2018 1:54:55 AM)
mồmý (Ngày:7/4/2018 1:56:18 AM)
全臉 (Ngày:7/4/2018 2:11:20 AM)
全臉 (Ngày:7/4/2018 2:11:29 AM)
採妝 (Ngày:7/4/2018 2:18:26 AM)
彩裝 (Ngày:7/4/2018 2:18:33 AM)
問後 (Ngày:7/4/2018 3:39:47 AM)
giớira (Ngày:7/4/2018 5:05:41 AM)
和和樂樂 (Ngày:7/4/2018 5:34:45 AM)
妳自己 (Ngày:7/4/2018 5:57:21 AM)
想想看 (Ngày:7/4/2018 5:58:47 AM)
一生氣 (Ngày:7/4/2018 5:59:17 AM)
趕我 (Ngày:7/4/2018 6:03:48 AM)
讓妳 (Ngày:7/4/2018 6:21:29 AM)
越罵 (Ngày:7/4/2018 6:24:10 AM)
對罵 (Ngày:7/4/2018 6:33:51 AM)
走完 (Ngày:7/4/2018 6:39:49 AM)
這輩子 (Ngày:7/4/2018 6:40:36 AM)
這封 (Ngày:7/4/2018 7:09:10 AM)
一封 (Ngày:7/4/2018 7:09:28 AM)
花了 (Ngày:7/4/2018 7:11:48 AM)
Dángđi (Ngày:7/4/2018 7:21:13 AM)
愛妳 (Ngày:7/4/2018 7:26:59 AM)
八輩子 (Ngày:7/4/2018 7:37:05 AM)
biadanh (Ngày:7/4/2018 6:06:37 PM)
1đồhiệu,2nhãnmác,3hànghiệu (Ngày:7/4/2018 6:14:39 PM)
tẩi (Ngày:7/4/2018 6:29:06 PM)
主畫面 (Ngày:7/4/2018 7:12:40 PM)
經主 (Ngày:7/4/2018 8:47:24 PM)
醫佐 (Ngày:7/4/2018 9:03:22 PM)
幫渾蛋bọncônđồ (Ngày:7/4/2018 9:07:41 PM)
竹排 (Ngày:7/4/2018 9:11:06 PM)
Bètre (Ngày:7/4/2018 9:11:36 PM)
竹笩 (Ngày:7/4/2018 9:14:35 PM)
笩 (Ngày:7/4/2018 9:14:56 PM)
阮進德 (Ngày:7/4/2018 11:22:42 PM)
ốngxuống (Ngày:7/5/2018 12:51:45 AM)
nhòe (Ngày:7/5/2018 1:32:46 AM)
ễnhbụng (Ngày:7/5/2018 1:34:43 AM)
chẳngnhẽ (Ngày:7/5/2018 1:36:24 AM)
raudưa (Ngày:7/5/2018 1:37:23 AM)
tiềntỉ (Ngày:7/5/2018 1:43:30 AM)
rõlâu (Ngày:7/5/2018 1:44:18 AM)
váybầu (Ngày:7/5/2018 1:44:50 AM)
ôngtướng (Ngày:7/5/2018 1:46:34 AM)
hỏidò (Ngày:7/5/2018 1:49:19 AM)
đồtồi (Ngày:7/5/2018 1:58:53 AM)
Đồvôliêmxỉ (Ngày:7/5/2018 2:00:12 AM)
vôliêmxỉ (Ngày:7/5/2018 2:00:17 AM)
liêmxỉ (Ngày:7/5/2018 2:00:24 AM)
bamặtmộtlời (Ngày:7/5/2018 2:03:57 AM)
原則上 (Ngày:7/5/2018 2:37:12 AM)
原則上 (Ngày:7/5/2018 2:37:12 AM)
護理站 (Ngày:7/5/2018 5:16:04 AM)
揭明 (Ngày:7/5/2018 8:25:12 AM)
換言之 (Ngày:7/5/2018 8:52:12 AM)
Thủy (Ngày:7/5/2018 9:23:24 AM)
Thủy (Ngày:7/5/2018 9:23:36 AM)
Thủy (Ngày:7/5/2018 9:25:26 AM)
茉香 (Ngày:7/5/2018 1:40:55 PM)
吉嶺 (Ngày:7/5/2018 1:46:11 PM)
一刀草紙mộttrămtờgiấy (Ngày:7/5/2018 5:00:39 PM)
剪刀石頭布RockPaperScissors (Ngày:7/5/2018 5:28:36 PM)
免治馬桶 (Ngày:7/5/2018 5:47:31 PM)
Cộtmốc (Ngày:7/5/2018 6:54:09 PM)
Đòithắp (Ngày:7/5/2018 7:03:15 PM)
盯著 (Ngày:7/5/2018 7:06:56 PM)
PhạmThịKhuyên (Ngày:7/5/2018 8:38:56 PM)
PhạmThịKhuyên (Ngày:7/5/2018 8:39:05 PM)
PhạmThịKhuyên (Ngày:7/5/2018 8:44:30 PM)
PhạmThịKhuyên (Ngày:7/5/2018 8:44:45 PM)
金相贤 (Ngày:7/6/2018 12:07:40 AM)
quỹđen (Ngày:7/6/2018 1:00:23 AM)
nghờ (Ngày:7/6/2018 2:10:27 AM)
Quầnren (Ngày:7/6/2018 2:11:51 AM)
lạiđổ (Ngày:7/6/2018 2:18:27 AM)
bọnchị (Ngày:7/6/2018 2:20:35 AM)
dấudiếm (Ngày:7/6/2018 2:21:12 AM)
diếmmọi (Ngày:7/6/2018 2:21:17 AM)
hộpsữa (Ngày:7/6/2018 2:26:15 AM)
tãbỉm (Ngày:7/6/2018 2:26:25 AM)
mặcbộ (Ngày:7/6/2018 2:28:35 AM)
cởichói (Ngày:7/6/2018 2:31:01 AM)
phápphục (Ngày:7/6/2018 3:20:41 AM)
phápphục (Ngày:7/6/2018 3:21:41 AM)
Bảntườngtrình (Ngày:7/6/2018 3:45:41 AM)
你很漂亮 (Ngày:7/6/2018 4:05:56 AM)
你很漂亮 (Ngày:7/6/2018 4:09:55 AM)
thiêmthiếp (Ngày:7/6/2018 6:43:50 AM)
thêmthiếp (Ngày:7/6/2018 6:44:04 AM)
suốtcanh (Ngày:7/6/2018 6:49:57 AM)
canhdài (Ngày:7/6/2018 6:54:10 AM)
canhdài (Ngày:7/6/2018 6:54:17 AM)
bòtơ (Ngày:7/6/2018 7:48:37 AM)
周易勳 (Ngày:7/6/2018 4:43:33 PM)
扇熱器 (Ngày:7/6/2018 7:16:42 PM)
搖搖欲墜 (Ngày:7/6/2018 7:28:56 PM)
Lắcdường (Ngày:7/6/2018 7:32:52 PM)
生涯規劃 (Ngày:7/6/2018 8:00:20 PM)
xảchét (Ngày:7/6/2018 10:40:17 PM)
阿難 (Ngày:7/6/2018 11:27:05 PM)
設不得 (Ngày:7/7/2018 3:28:04 AM)
ratdep (Ngày:7/7/2018 6:32:06 AM)
ancon (Ngày:7/7/2018 6:32:23 AM)
đứngnúinầy (Ngày:7/7/2018 7:37:57 AM)
苦水 (Ngày:7/7/2018 7:47:51 AM)
連翹 (Ngày:7/7/2018 8:10:26 AM)
專於 (Ngày:7/7/2018 8:46:08 AM)
Nhảyban (Ngày:7/7/2018 5:40:56 PM)
太露 (Ngày:7/7/2018 6:15:09 PM)
愛答不理 (Ngày:7/7/2018 8:43:02 PM)
tiêmphòng (Ngày:7/7/2018 9:47:57 PM)
梁柱裂縫 (Ngày:7/8/2018 1:46:28 AM)
梁柱裂縫 (Ngày:7/8/2018 1:47:52 AM)
Bàcháuevềănlễ (Ngày:7/8/2018 3:02:04 AM)
Bàcháuevềănlễ (Ngày:7/8/2018 3:02:22 AM)
红 (Ngày:7/8/2018 3:30:25 AM)
の (Ngày:7/8/2018 7:47:21 AM)
知人 (Ngày:7/8/2018 8:07:50 AM)
枯水 (Ngày:7/8/2018 8:20:26 AM)
咯咯 (Ngày:7/8/2018 8:27:19 AM)
新山 (Ngày:7/8/2018 8:37:11 AM)
thámhoa (Ngày:7/8/2018 8:54:05 AM)
湛江 (Ngày:7/8/2018 9:05:29 AM)
伶丁 (Ngày:7/8/2018 9:32:33 AM)
仪 (Ngày:7/8/2018 9:46:24 AM)
仪 (Ngày:7/8/2018 9:46:37 AM)
reciprocal (Ngày:7/8/2018 10:26:48 AM)
倒数 (Ngày:7/8/2018 10:27:10 AM)
女士們 (Ngày:7/8/2018 10:40:41 AM)
加水 (Ngày:7/8/2018 12:11:36 PM)
好評 (Ngày:7/8/2018 12:12:35 PM)
NguyễnHồngNgọc (Ngày:7/8/2018 12:25:09 PM)
NguyễnHồngNgọc (Ngày:7/8/2018 12:36:12 PM)
NguyễnHồngNgọc (Ngày:7/8/2018 12:36:22 PM)
KháLâu (Ngày:7/8/2018 2:01:58 PM)
胃下垂 (Ngày:7/8/2018 3:21:32 PM)
間缺 (Ngày:7/8/2018 6:43:35 PM)
bạn (Ngày:7/8/2018 7:06:48 PM)
bạnbé (Ngày:7/8/2018 7:07:10 PM)
提告 (Ngày:7/8/2018 7:23:21 PM)
提告 (Ngày:7/8/2018 7:23:22 PM)
提告 (Ngày:7/8/2018 7:23:36 PM)
提告 (Ngày:7/8/2018 7:23:36 PM)
高級住宅 (Ngày:7/8/2018 11:29:53 PM)
檢體 (Ngày:7/9/2018 2:16:41 AM)
檢體 (Ngày:7/9/2018 2:17:05 AM)
越莓 (Ngày:7/9/2018 2:41:19 AM)
侵蔑 (Ngày:7/9/2018 2:52:35 AM)
作姦犯案 (Ngày:7/9/2018 3:01:33 AM)
居心險惡 (Ngày:7/9/2018 3:13:50 AM)
解決師 (Ngày:7/9/2018 3:15:13 AM)
1851玉芳Nhabaogando1852玉芳Conchuyenginuathihoinha1853玉芳Kngophaibanroi1854玉 (Ngày:7/9/2018 6:13:41 AM)
1851玉芳Nhabaogando1852玉芳Conchuyenginuathihoinha1853玉芳Kngophaibanroi1854玉 (Ngày:7/9/2018 6:13:41 AM)
笩 (Ngày:7/9/2018 4:04:46 PM)
lưỡnggian (Ngày:7/9/2018 4:10:53 PM)
lưỡnggian (Ngày:7/9/2018 4:11:11 PM)
竹排 (Ngày:7/9/2018 4:21:05 PM)
竹筏 (Ngày:7/9/2018 4:23:40 PM)
thủy (Ngày:7/9/2018 4:45:52 PM)
換言之 (Ngày:7/9/2018 5:39:42 PM)
奉所 (Ngày:7/9/2018 9:41:29 PM)
LiẼn (Ngày:7/10/2018 12:55:31 AM)
找回來 (Ngày:7/10/2018 2:31:58 AM)
王者荣耀 (Ngày:7/10/2018 2:59:57 AM)
荣耀 (Ngày:7/10/2018 3:00:07 AM)
mộtngườicóóc,Bạncóphảisuynghĩtrướckhinóichuyện.tráitimcóbiếtơnkhông? (Ngày:7/10/2018 4:14:53 AM)
Huimoi5000toinay8gioKhuinhéchịemCógichịemnhanlinechophuongnhéphuongcamonch (Ngày:7/10/2018 5:38:58 AM)
大魔王 (Ngày:7/10/2018 8:57:13 AM)
李浩菲 (Ngày:7/10/2018 9:21:30 AM)
李浩菲 (Ngày:7/10/2018 9:21:30 AM)
犯科 (Ngày:7/10/2018 11:26:49 AM)
陪唱女 (Ngày:7/10/2018 12:36:31 PM)
居心險惡 (Ngày:7/10/2018 1:24:54 PM)
波數 (Ngày:7/10/2018 3:37:59 PM)
荣耀 (Ngày:7/10/2018 5:26:01 PM)
謝寧絢 (Ngày:7/10/2018 6:02:07 PM)
手把 (Ngày:7/10/2018 6:05:39 PM)
gaihạn (Ngày:7/10/2018 7:14:50 PM)
漢堡袋 (Ngày:7/10/2018 7:32:02 PM)
佳南行代理環保紙袋專提供零售及盤售各類麵包袋,漢堡袋和芒果套袋,柚子套袋,橘子套袋,柳丁套袋及其它水果套袋。 (Ngày:7/10/2018 7:32:31 PM)
chínhxắc (Ngày:7/10/2018 8:28:50 PM)
Đưabạnđingủ,giữbạn,ngủ (Ngày:7/10/2018 9:53:18 PM)
抱著你,睡覺 (Ngày:7/10/2018 9:54:23 PM)
Toach (Ngày:7/10/2018 10:26:45 PM)
rácthải (Ngày:7/11/2018 1:10:57 AM)
máyvântay (Ngày:7/11/2018 1:15:35 AM)
máychâmcông (Ngày:7/11/2018 1:15:41 AM)
chấmcông (Ngày:7/11/2018 1:15:48 AM)
đièuhành (Ngày:7/11/2018 1:43:03 AM)
Giacmo (Ngày:7/11/2018 2:32:29 AM)
Giacmo (Ngày:7/11/2018 2:32:40 AM)
lênhàng (Ngày:7/11/2018 4:19:08 AM)
hòathuận (Ngày:7/11/2018 4:27:07 AM)
hòathuận (Ngày:7/11/2018 4:29:20 AM)
tươngbố (Ngày:7/11/2018 7:42:21 AM)
木瓜牛奶 (Ngày:7/11/2018 10:06:04 AM)
hànghiếm (Ngày:7/11/2018 10:21:46 AM)
璇哥 (Ngày:7/11/2018 2:58:17 PM)
璇哥 (Ngày:7/11/2018 2:58:17 PM)
惡臭 (Ngày:7/11/2018 4:20:11 PM)
khốinước (Ngày:7/11/2018 6:54:39 PM)
楏 (Ngày:7/11/2018 7:02:19 PM)
地檢署 (Ngày:7/11/2018 7:13:14 PM)
檢察署 (Ngày:7/11/2018 7:14:09 PM)
TRẦNTHỊMƠ (Ngày:7/11/2018 8:09:12 PM)
付託盆 (Ngày:7/11/2018 8:42:50 PM)
Kokonxemalàgicảhay... (Ngày:7/11/2018 10:45:08 PM)
託付盆 (Ngày:7/11/2018 11:09:45 PM)
全裸 (Ngày:7/11/2018 11:35:01 PM)
mộtkhốinước (Ngày:7/12/2018 2:02:36 AM)
蝶骨 (Ngày:7/12/2018 5:08:30 AM)
犁骨 (Ngày:7/12/2018 5:09:03 AM)
犁骨 (Ngày:7/12/2018 5:09:48 AM)
Cẩntắc (Ngày:7/12/2018 5:24:27 AM)
王承庠 (Ngày:7/12/2018 8:15:56 AM)
nhữngngườiítkỉnhỏmọnchấtsốnglâulắmnhỉ (Ngày:7/12/2018 10:34:36 AM)
nhữngngườiítkỉnhỏmọnchấtsốnglâulắmnhỉ (Ngày:7/12/2018 10:34:49 AM)
掉到地上撿起來 (Ngày:7/12/2018 6:59:53 PM)
掉到地上撿起來 (Ngày:7/12/2018 7:00:17 PM)
掉到地上 (Ngày:7/12/2018 7:00:51 PM)
, smaragd, (Ngày:7/12/2018 7:37:19 PM)
, 寶, (Ngày:7/12/2018 7:39:21 PM)
水師 (Ngày:7/12/2018 7:44:43 PM)
水師都督 (Ngày:7/12/2018 7:45:16 PM)
總兵 (Ngày:7/12/2018 7:45:50 PM)
租界 (Ngày:7/12/2018 7:47:01 PM)
巡撫 (Ngày:7/12/2018 7:47:29 PM)
郑涛 (Ngày:7/12/2018 8:58:19 PM)
庶堪 (Ngày:7/13/2018 12:00:44 AM)
轨道 (Ngày:7/13/2018 1:55:55 AM)
逆緣 (Ngày:7/13/2018 2:24:05 AM)
純甫 (Ngày:7/13/2018 2:51:06 AM)
你的臉書帳號密碼 (Ngày:7/13/2018 4:12:11 AM)
虽肝脑涂地 (Ngày:7/13/2018 4:39:57 AM)
瞎忙呢 (Ngày:7/13/2018 8:16:50 AM)
邕江 (Ngày:7/13/2018 8:24:03 AM)
thâuthiên (Ngày:7/13/2018 9:14:07 AM)
kemlăng (Ngày:7/13/2018 12:50:54 PM)
越莓 (Ngày:7/13/2018 9:05:39 PM)
予一人 (Ngày:7/13/2018 11:47:56 PM)
予取予求 (Ngày:7/13/2018 11:48:10 PM)
不予置評 (Ngày:7/13/2018 11:48:30 PM)
不予置評 (Ngày:7/13/2018 11:48:46 PM)
bánhú (Ngày:7/14/2018 12:33:02 AM)
的天父 (Ngày:7/14/2018 2:31:22 AM)
nàngđằng (Ngày:7/14/2018 3:27:15 AM)
ngấtngây (Ngày:7/14/2018 3:28:08 AM)
法警 (Ngày:7/14/2018 5:59:50 AM)
司法院長 (Ngày:7/14/2018 6:05:44 AM)
司法部門 (Ngày:7/14/2018 6:06:10 AM)
刑事犯罪 (Ngày:7/14/2018 6:08:59 AM)
刑事犯罪 (Ngày:7/14/2018 7:59:19 AM)
警察署 (Ngày:7/14/2018 8:45:54 AM)
水手號子 (Ngày:7/14/2018 10:04:17 AM)
緫 (Ngày:7/14/2018 11:00:54 AM)
租界 (Ngày:7/14/2018 11:04:51 AM)
巡撫 (Ngày:7/14/2018 11:09:16 AM)
thừaphátlại (Ngày:7/14/2018 11:18:52 AM)
酸莓 (Ngày:7/14/2018 11:25:36 AM)
肝腦塗地 (Ngày:7/14/2018 11:44:54 AM)
肝腦塗地 (Ngày:7/14/2018 11:45:31 AM)
臉書 (Ngày:7/14/2018 12:30:10 PM)
bánhú (Ngày:7/14/2018 1:09:02 PM)
卷餅 (Ngày:7/14/2018 1:25:21 PM)
飴餅 (Ngày:7/14/2018 1:39:10 PM)
飴餅 (Ngày:7/14/2018 1:39:57 PM)
地檢署 (Ngày:7/14/2018 2:02:00 PM)
cụctưpháp (Ngày:7/14/2018 2:28:43 PM)
槃旋 (Ngày:7/14/2018 3:14:05 PM)
蝶骨 (Ngày:7/14/2018 3:55:32 PM)
發來 (Ngày:7/14/2018 5:14:32 PM)
彩片 (Ngày:7/14/2018 5:17:23 PM)
豦 (Ngày:7/14/2018 6:12:48 PM)
nguyễnthịthúydung (Ngày:7/14/2018 6:36:14 PM)
thietquanluat (Ngày:7/14/2018 7:21:06 PM)
體力透支 (Ngày:7/14/2018 7:43:42 PM)
Quakhucunglaquakhu.Camonmedachoconcuocsongnay.Conthaykocogigoilahoihan.Vap (Ngày:7/14/2018 9:34:32 PM)
Jang (Ngày:7/14/2018 11:38:20 PM)
変 (Ngày:7/15/2018 4:18:23 AM)
rangmộc (Ngày:7/15/2018 4:59:02 AM)
thiếtquânluật (Ngày:7/15/2018 7:54:35 AM)
Bạncóthểchụpchotôi1tắmhìnhkhông (Ngày:7/15/2018 8:20:26 AM)
thiếtquânlục (Ngày:7/15/2018 8:21:27 AM)
thiếtquânlực (Ngày:7/15/2018 8:21:41 AM)
mệtmõi (Ngày:7/15/2018 8:24:18 AM)
Tôilàai (Ngày:7/15/2018 8:47:53 AM)
傷活 (Ngày:7/15/2018 8:52:02 AM)
鷁 (Ngày:7/15/2018 9:33:55 AM)
艦載機 (Ngày:7/15/2018 9:47:11 AM)
哥們兒 (Ngày:7/15/2018 10:28:30 AM)
vắthơi (Ngày:7/15/2018 3:47:04 PM)
艾炷灸 (Ngày:7/15/2018 4:04:16 PM)
炷灸 (Ngày:7/15/2018 4:05:49 PM)
芄蘭 (Ngày:7/15/2018 4:29:07 PM)
蔪 (Ngày:7/15/2018 4:53:36 PM)
别称 (Ngày:7/15/2018 5:32:07 PM)
miênviễn (Ngày:7/15/2018 5:52:25 PM)
綿遠 (Ngày:7/15/2018 5:53:21 PM)
canglongbinh (Ngày:7/15/2018 6:10:58 PM)
phinghĩa (Ngày:7/15/2018 6:19:23 PM)
phinghĩa (Ngày:7/15/2018 6:29:11 PM)
剥夺 (Ngày:7/15/2018 7:44:09 PM)
剥 (Ngày:7/15/2018 7:44:23 PM)
夺 (Ngày:7/15/2018 7:44:52 PM)
夺 (Ngày:7/15/2018 7:45:12 PM)
Rấtmay (Ngày:7/15/2018 8:15:56 PM)
和美鎮 (Ngày:7/15/2018 8:16:18 PM)
錘槍 (Ngày:7/15/2018 8:52:53 PM)
菁英 (Ngày:7/15/2018 9:31:03 PM)
菁英 (Ngày:7/15/2018 9:32:47 PM)
允收 (Ngày:7/15/2018 10:47:19 PM)
毛剌 (Ngày:7/15/2018 10:54:43 PM)
推把 (Ngày:7/15/2018 11:05:48 PM)
內寬 (Ngày:7/15/2018 11:10:33 PM)
白松木 (Ngày:7/15/2018 11:23:03 PM)
向越 (Ngày:7/15/2018 11:33:14 PM)
掀殼 (Ngày:7/15/2018 11:39:17 PM)
錘槍 (Ngày:7/16/2018 12:30:43 AM)
卡料 (Ngày:7/16/2018 1:15:32 AM)
悁悁 (Ngày:7/16/2018 2:10:48 AM)
ChảNgũSắc (Ngày:7/16/2018 3:19:49 AM)
đầubin (Ngày:7/16/2018 4:23:56 AM)
đầubin (Ngày:7/16/2018 4:24:32 AM)
cô3 (Ngày:7/16/2018 5:27:21 AM)
和美 (Ngày:7/16/2018 8:54:59 AM)
美和 (Ngày:7/16/2018 9:13:34 AM)
菁英 (Ngày:7/16/2018 9:47:46 AM)
phảilòng (Ngày:7/16/2018 9:52:57 AM)
BạnlúcthơmnồnglàbạnđắngMàbạnlúccayđắnglàbạnđời (Ngày:7/16/2018 10:02:20 AM)
鷁 (Ngày:7/16/2018 10:04:23 AM)
鶂 (Ngày:7/16/2018 10:16:10 AM)
亥時 (Ngày:7/16/2018 10:31:25 AM)
艄公 (Ngày:7/16/2018 11:10:19 AM)
ôngláiđò (Ngày:7/16/2018 11:10:31 AM)
梢公 (Ngày:7/16/2018 11:19:06 AM)
梢人 (Ngày:7/16/2018 11:19:14 AM)
梢公 (Ngày:7/16/2018 11:27:28 AM)
石錦航 (Ngày:7/16/2018 11:42:59 AM)
giơlên (Ngày:7/16/2018 12:50:07 PM)
天仙子 (Ngày:7/16/2018 6:19:57 PM)
櫥子 (Ngày:7/16/2018 6:27:21 PM)
冰層 (Ngày:7/16/2018 6:30:19 PM)
薯莨 (Ngày:7/16/2018 6:54:16 PM)
甘藷 (Ngày:7/16/2018 7:13:15 PM)
Avedan (Ngày:7/16/2018 7:27:07 PM)
vòmhọng (Ngày:7/16/2018 7:29:48 PM)
ThiPhuongTrinhLe (Ngày:7/16/2018 8:02:29 PM)
Tạođiềukiện (Ngày:7/16/2018 9:31:12 PM)
Khầutrang (Ngày:7/16/2018 10:20:07 PM)
det (Ngày:7/16/2018 10:42:34 PM)
Tạođiềukiện (Ngày:7/16/2018 11:44:10 PM)
kẹ (Ngày:7/17/2018 4:00:48 AM)
lol (Ngày:7/17/2018 4:01:45 AM)
bệnhhoài (Ngày:7/17/2018 4:02:38 AM)
Nguyensinhcung (Ngày:7/17/2018 4:43:26 AM)
拜墊 (Ngày:7/17/2018 5:35:18 AM)
座墊 (Ngày:7/17/2018 5:40:43 AM)
上網搜尋的 (Ngày:7/17/2018 6:57:14 AM)
陳必涵 (Ngày:7/17/2018 9:42:12 AM)
林毅華 (Ngày:7/17/2018 10:16:55 AM)

Click here to search using English words only


Quick references
Từvựng HánViệt và HánNôm cần bổsung
Những từ đượcxem nhiềunhất
What Makes Chinese So Vietnamese?
Xinmời đónggóp từmới hoặc ýkiến.

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Back to top

Copyrights ©2003, 18. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and unwarranted and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.

Flag counter for pages with this banner only -- reset 06262011