Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từ HánNôm:


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).

Những từ đangđược yêucầu chưađược đưavào khodữliệu:
Nếu bạn muốn đónggóp hoặc có ýkiến, xin vào trang: Diễnđàn TiếngViệt.


高瞻远矚 (Ngày:3/12/2019 8:54:41 AM)
高瞻遠矚 (Ngày:3/12/2019 8:59:10 AM)
心靈危機 (Ngày:3/12/2019 9:53:08 AM)
哄人開心 (Ngày:3/12/2019 10:12:27 AM)
鏩 (Ngày:3/12/2019 2:55:21 PM)
煫 (Ngày:3/12/2019 4:30:55 PM)
Cũngổn (Ngày:3/12/2019 4:38:28 PM)
Cũngổn (Ngày:3/12/2019 4:39:46 PM)
睿謙 (Ngày:3/12/2019 5:16:41 PM)
蔡睿謙 (Ngày:3/12/2019 5:24:30 PM)
lohếtrồi (Ngày:3/12/2019 6:02:41 PM)
lohết (Ngày:3/12/2019 6:02:57 PM)
誣衊 (Ngày:3/12/2019 6:16:08 PM)
Khôngthểtránhkhỏi (Ngày:3/12/2019 6:29:41 PM)
riji柔弱 (Ngày:3/12/2019 6:30:57 PM)
鼓譟 (Ngày:3/12/2019 6:40:21 PM)
放水 (Ngày:3/12/2019 6:45:37 PM)
蘇崇謙 (Ngày:3/12/2019 8:30:03 PM)
摩鐵 (Ngày:3/12/2019 8:50:03 PM)
广西壮族自治区贵港市港北区港城镇六八村第六屯11号 (Ngày:3/12/2019 9:16:19 PM)
LYDO (Ngày:3/13/2019 12:23:35 AM)
慣著 (Ngày:3/13/2019 1:48:58 AM)
挺住 (Ngày:3/13/2019 1:53:28 AM)
troiduu (Ngày:3/13/2019 2:14:25 AM)
duu (Ngày:3/13/2019 2:14:33 AM)
gimen (Ngày:3/13/2019 2:14:45 AM)
duu (Ngày:3/13/2019 2:16:16 AM)
cáichuỗicửahàng (Ngày:3/13/2019 3:16:37 AM)
hãngthươnghiệu (Ngày:3/13/2019 3:18:20 AM)
流泪 (Ngày:3/13/2019 4:35:29 AM)
泪 (Ngày:3/13/2019 4:37:37 AM)
泪 (Ngày:3/13/2019 4:37:37 AM)
干犯 (Ngày:3/13/2019 6:18:08 AM)
杨 (Ngày:3/13/2019 6:41:59 AM)
沪江 (Ngày:3/13/2019 6:42:50 AM)
沪 (Ngày:3/13/2019 6:43:01 AM)
不勝任 (Ngày:3/13/2019 7:06:47 AM)
做不來 (Ngày:3/13/2019 7:07:27 AM)
xuấtrasốlượng (Ngày:3/13/2019 7:34:15 PM)
數量流出 (Ngày:3/13/2019 7:42:53 PM)
Tẩmquà (Ngày:3/13/2019 8:16:49 PM)
Vụn (Ngày:3/13/2019 8:19:02 PM)
Vụn (Ngày:3/13/2019 8:20:00 PM)
baquexỏlá (Ngày:3/13/2019 8:41:18 PM)
高山低谷 (Ngày:3/13/2019 8:45:39 PM)
伺奉 (Ngày:3/13/2019 8:54:03 PM)
太狼 (Ngày:3/13/2019 9:34:20 PM)
太狼 (Ngày:3/13/2019 9:34:57 PM)
妖妃 (Ngày:3/13/2019 9:38:56 PM)
妖配 (Ngày:3/13/2019 9:39:38 PM)
妖姵 (Ngày:3/13/2019 9:40:21 PM)
妖妃 (Ngày:3/13/2019 9:40:50 PM)
寒花 (Ngày:3/13/2019 10:09:28 PM)
踏雪 (Ngày:3/13/2019 10:13:40 PM)
雲空 (Ngày:3/13/2019 10:20:47 PM)
冰凌 (Ngày:3/13/2019 10:22:42 PM)
旅力 (Ngày:3/13/2019 10:53:08 PM)
NOLUC (Ngày:3/13/2019 10:53:16 PM)
旅歷 (Ngày:3/13/2019 10:53:48 PM)
LOLUC (Ngày:3/13/2019 10:53:58 PM)
NOLUC (Ngày:3/13/2019 10:54:07 PM)
魯利 (Ngày:3/13/2019 10:54:45 PM)
虎力 (Ngày:3/13/2019 10:55:00 PM)
旅旅 (Ngày:3/13/2019 10:55:34 PM)
LOLUC (Ngày:3/13/2019 10:56:44 PM)
LOLUC (Ngày:3/13/2019 11:00:09 PM)
補允 (Ngày:3/13/2019 11:15:37 PM)
mâmgiỗ (Ngày:3/14/2019 12:08:35 AM)
đặnlàm (Ngày:3/14/2019 12:10:13 AM)
rướmlệ (Ngày:3/14/2019 12:19:34 AM)
GiỗTổVuaHùng (Ngày:3/14/2019 1:29:18 AM)
giỗtổHùngVương (Ngày:3/14/2019 1:35:10 AM)
雄王節 (Ngày:3/14/2019 1:37:46 AM)
nângkhung (Ngày:3/14/2019 4:04:27 AM)
左手香 (Ngày:3/14/2019 6:04:26 AM)
Vìcá (Ngày:3/14/2019 7:43:44 AM)
Vìcá (Ngày:3/14/2019 7:43:58 AM)
Vìcá (Ngày:3/14/2019 7:44:13 AM)
佔有慾 (Ngày:3/14/2019 9:03:40 AM)
Mắmcásặc (Ngày:3/14/2019 1:24:44 PM)
林靖穎 (Ngày:3/14/2019 5:18:12 PM)
林靖穎 (Ngày:3/14/2019 5:18:35 PM)
謝旻均 (Ngày:3/14/2019 5:44:50 PM)
Khohang (Ngày:3/14/2019 5:46:32 PM)
Bàchúa (Ngày:3/14/2019 5:50:32 PM)
仓库 (Ngày:3/14/2019 5:55:15 PM)
库 (Ngày:3/14/2019 5:55:26 PM)
仓 (Ngày:3/14/2019 5:56:00 PM)
仺 (Ngày:3/14/2019 5:59:12 PM)
按造 (Ngày:3/14/2019 6:14:31 PM)
案遭 (Ngày:3/14/2019 6:14:43 PM)
耀球 (Ngày:3/14/2019 6:20:43 PM)
要救 (Ngày:3/14/2019 6:20:51 PM)
吉卜拉 (Ngày:3/14/2019 6:44:48 PM)
10支一綑 (Ngày:3/14/2019 7:53:45 PM)
chanhòa (Ngày:3/14/2019 8:34:58 PM)
dunghòa (Ngày:3/14/2019 8:40:31 PM)
trònđầy (Ngày:3/14/2019 8:40:50 PM)
融和 (Ngày:3/14/2019 8:41:07 PM)
nóngvội (Ngày:3/14/2019 8:41:44 PM)
nóngvội (Ngày:3/14/2019 8:42:59 PM)
急燥 (Ngày:3/14/2019 8:45:10 PM)
tưởngnhớ (Ngày:3/14/2019 10:41:26 PM)
niệmtưởng (Ngày:3/14/2019 10:42:07 PM)
ốplaxíumại (Ngày:3/15/2019 12:12:23 AM)
ốplaxíumại (Ngày:3/15/2019 12:12:48 AM)
hátlý (Ngày:3/15/2019 2:19:33 AM)
lýcâybông (Ngày:3/15/2019 2:19:45 AM)
giăngcâu (Ngày:3/15/2019 2:27:04 AM)
Bỉm (Ngày:3/15/2019 3:32:34 AM)
Sữabi (Ngày:3/15/2019 3:33:42 AM)
Sữabi (Ngày:3/15/2019 3:34:00 AM)
Sữabĩm (Ngày:3/15/2019 3:34:25 AM)
bảongân (Ngày:3/15/2019 6:33:41 AM)
khôngrành (Ngày:3/15/2019 7:27:36 AM)
khôngrành (Ngày:3/15/2019 7:27:36 AM)
lờđờ (Ngày:3/15/2019 6:00:32 PM)
反茂 (Ngày:3/15/2019 6:05:07 PM)
反冒 (Ngày:3/15/2019 6:05:54 PM)
假帽 (Ngày:3/15/2019 6:07:43 PM)
vậyđã (Ngày:3/15/2019 6:16:50 PM)
古德 (Ngày:3/15/2019 6:21:59 PM)
hàngngàhàngvạn (Ngày:3/15/2019 6:23:25 PM)
hàngngà (Ngày:3/15/2019 6:24:34 PM)
聖茭 (Ngày:3/15/2019 6:54:37 PM)
thánhquẻ (Ngày:3/15/2019 6:54:57 PM)
並未 (Ngày:3/15/2019 6:56:19 PM)
克勤克儉 (Ngày:3/15/2019 6:57:16 PM)
打盹 (Ngày:3/15/2019 7:08:43 PM)
điểmdừng (Ngày:3/15/2019 7:21:16 PM)
cưỡngđoạt (Ngày:3/15/2019 7:41:11 PM)
cưỡngđoạt (Ngày:3/15/2019 7:41:15 PM)
識透 (Ngày:3/15/2019 7:48:27 PM)
thấuhiểu (Ngày:3/15/2019 7:49:20 PM)
chấptrước (Ngày:3/15/2019 7:57:10 PM)
láiheo (Ngày:3/15/2019 8:26:56 PM)
竹筴魚 (Ngày:3/15/2019 9:08:27 PM)
tucài (Ngày:3/15/2019 10:33:54 PM)
Tiêuthức (Ngày:3/16/2019 2:28:57 AM)
Tiêuthức (Ngày:3/16/2019 2:29:05 AM)
EQ (Ngày:3/16/2019 3:02:18 AM)
淨灘 (Ngày:3/16/2019 7:10:30 AM)
開封府 (Ngày:3/16/2019 7:30:17 AM)
開封 (Ngày:3/16/2019 7:30:25 AM)
niệmtưởng (Ngày:3/16/2019 7:49:08 AM)
niệmtưởng (Ngày:3/16/2019 7:55:17 AM)
sởlàm (Ngày:3/16/2019 7:58:10 AM)
sởlàm (Ngày:3/16/2019 7:59:44 AM)
côngsở (Ngày:3/16/2019 8:01:50 AM)
HOTU (Ngày:3/16/2019 8:16:23 AM)
TÜ (Ngày:3/16/2019 8:16:51 AM)
徐小歆 (Ngày:3/16/2019 8:19:03 AM)
玉歆 (Ngày:3/16/2019 8:19:58 AM)
汴梁 (Ngày:3/16/2019 11:25:30 AM)
cưỡngđoạt (Ngày:3/16/2019 11:36:43 AM)
請多關照 (Ngày:3/16/2019 11:37:11 AM)
cụmnhài (Ngày:3/16/2019 11:37:48 AM)
phậtý (Ngày:3/16/2019 11:41:43 AM)
强盜 (Ngày:3/16/2019 11:57:24 AM)
láiheo (Ngày:3/16/2019 12:48:19 PM)
反茂 (Ngày:3/16/2019 1:36:58 PM)
千兆 (Ngày:3/16/2019 2:28:22 PM)
停喪 (Ngày:3/16/2019 2:44:41 PM)
khôngrành (Ngày:3/16/2019 3:48:49 PM)
lờđờ (Ngày:3/16/2019 3:56:09 PM)
鹵鈍 (Ngày:3/16/2019 4:00:42 PM)
融和 (Ngày:3/16/2019 4:11:36 PM)
tưởngnhớ (Ngày:3/16/2019 4:15:12 PM)
niệmtưởng (Ngày:3/16/2019 4:16:35 PM)
雄王節 (Ngày:3/16/2019 5:31:13 PM)
鴻王節 (Ngày:3/16/2019 5:33:01 PM)
冰凌 (Ngày:3/16/2019 5:35:22 PM)
泪 (Ngày:3/16/2019 5:53:15 PM)
廣結 (Ngày:3/16/2019 8:19:54 PM)
佛緣 (Ngày:3/16/2019 9:06:03 PM)
淨灘 (Ngày:3/17/2019 3:30:37 AM)
好過 (Ngày:3/17/2019 6:18:25 AM)
俱備 (Ngày:3/17/2019 6:46:53 AM)
不願意 (Ngày:3/17/2019 6:49:37 AM)
HoàngMinh (Ngày:3/17/2019 7:00:23 AM)
, Hoàng Minh, (Ngày:3/17/2019 7:01:01 AM)
, Hoàng Minh, (Ngày:3/17/2019 7:01:50 AM)
, Hoàng, (Ngày:3/17/2019 7:02:14 AM)
, Hoàng Minh, (Ngày:3/17/2019 7:03:24 AM)
龍安 (Ngày:3/17/2019 7:57:18 AM)
ghẻlạnh (Ngày:3/17/2019 8:01:42 AM)
, 懶惰, (Ngày:3/17/2019 10:51:20 AM)
phậtý (Ngày:3/17/2019 11:24:37 AM)
情緒智商 (Ngày:3/17/2019 12:14:37 PM)
不勝任 (Ngày:3/17/2019 12:29:13 PM)
bquexỏlá (Ngày:3/17/2019 12:45:39 PM)
baquexỏlá (Ngày:3/17/2019 12:45:47 PM)
滬江 (Ngày:3/17/2019 1:05:29 PM)
佔有慾 (Ngày:3/17/2019 1:18:23 PM)
zzzzzzz (Ngày:3/17/2019 2:20:08 PM)
ngườita (Ngày:3/17/2019 3:52:09 PM)
ngườita (Ngày:3/17/2019 3:52:09 PM)
ngườita (Ngày:3/17/2019 3:52:53 PM)
钺 (Ngày:3/17/2019 3:57:43 PM)
樂善好施 (Ngày:3/17/2019 4:13:49 PM)
樂尽_ (Ngày:3/17/2019 4:18:50 PM)
宏展 (Ngày:3/17/2019 4:47:20 PM)
順水行舟 (Ngày:3/17/2019 5:23:05 PM)
糖菓 (Ngày:3/17/2019 5:47:28 PM)
虎裡 (Ngày:3/17/2019 5:59:50 PM)
虎理 (Ngày:3/17/2019 6:01:20 PM)
貚 (Ngày:3/17/2019 6:03:09 PM)
, acrobatic move, (Ngày:3/17/2019 6:13:43 PM)
輠 (Ngày:3/17/2019 6:19:45 PM)
餐風露宿 (Ngày:3/17/2019 6:23:45 PM)
屋主 (Ngày:3/17/2019 6:28:04 PM)
屋主 (Ngày:3/17/2019 6:28:11 PM)
他心通 (Ngày:3/17/2019 6:34:11 PM)
心通 (Ngày:3/17/2019 6:34:19 PM)
_憂愁 (Ngày:3/17/2019 6:39:21 PM)
古今 (Ngày:3/17/2019 6:40:32 PM)
處裡 (Ngày:3/17/2019 6:41:50 PM)
齼 (Ngày:3/17/2019 6:42:18 PM)
犁鏵 (Ngày:3/17/2019 7:11:20 PM)
PhạmThuỳLanAnh (Ngày:3/17/2019 10:31:45 PM)
大維 (Ngày:3/17/2019 11:07:49 PM)
大維 (Ngày:3/17/2019 11:08:21 PM)
TRIBENH (Ngày:3/17/2019 11:33:52 PM)
lòvisóng (Ngày:3/18/2019 12:19:46 AM)
微波炉 (Ngày:3/18/2019 12:21:11 AM)
cậpda (Ngày:3/18/2019 12:32:11 AM)
cặpda (Ngày:3/18/2019 12:32:22 AM)
cặpda (Ngày:3/18/2019 12:41:24 AM)
Quảsấu (Ngày:3/18/2019 12:48:52 AM)
Quảcóc (Ngày:3/18/2019 12:49:10 AM)
tựdộnghóa (Ngày:3/18/2019 1:25:51 AM)
kiểmsót (Ngày:3/18/2019 1:34:50 AM)
檢設 (Ngày:3/18/2019 1:35:07 AM)
檢設 (Ngày:3/18/2019 1:36:57 AM)
檢澀 (Ngày:3/18/2019 2:11:32 AM)
Màycũngtrâuquá (Ngày:3/18/2019 3:42:37 AM)
unglắc (Ngày:3/18/2019 3:48:29 AM)
runglắc (Ngày:3/18/2019 3:48:35 AM)
chòngchềnh (Ngày:3/18/2019 3:51:18 AM)
CHÒNGCHÀNH (Ngày:3/18/2019 3:51:59 AM)
chòng (Ngày:3/18/2019 3:52:47 AM)
chềnh (Ngày:3/18/2019 3:52:51 AM)
giữnguyên (Ngày:3/18/2019 3:55:09 AM)
冰敷 (Ngày:3/18/2019 4:02:06 AM)
Cáớ (Ngày:3/18/2019 5:12:35 AM)
tậpnói (Ngày:3/18/2019 6:08:34 AM)
, ambarella, (Ngày:3/18/2019 10:06:52 AM)
幌動 (Ngày:3/18/2019 10:55:09 AM)
Tôigọichobạnchú (Ngày:3/18/2019 10:58:29 AM)
皮夾子 (Ngày:3/18/2019 11:06:21 AM)
大偉 (Ngày:3/18/2019 11:37:45 AM)
大衛 (Ngày:3/18/2019 11:40:56 AM)
順水行舟 (Ngày:3/18/2019 12:11:34 PM)
紅幸 (Ngày:3/18/2019 12:29:50 PM)
阴魂不散 (Ngày:3/18/2019 12:41:44 PM)
阴魂不散 (Ngày:3/18/2019 12:41:56 PM)
阴魂不散 (Ngày:3/18/2019 12:42:12 PM)
順水推船 (Ngày:3/18/2019 12:53:02 PM)
nhândáng (Ngày:3/18/2019 1:12:03 PM)
nhândạng (Ngày:3/18/2019 1:12:33 PM)
dángngười (Ngày:3/18/2019 1:12:49 PM)
人様 (Ngày:3/18/2019 1:20:51 PM)
虎理 (Ngày:3/18/2019 1:36:35 PM)
古今 (Ngày:3/18/2019 1:56:55 PM)
樂善好施 (Ngày:3/18/2019 2:00:07 PM)
壯塞 (Ngày:3/18/2019 4:37:21 PM)
戲願 (Ngày:3/18/2019 4:39:18 PM)
TELIET (Ngày:3/18/2019 6:16:39 PM)
此起彼落 (Ngày:3/18/2019 6:43:40 PM)
hảo (Ngày:3/18/2019 7:08:35 PM)
良師 (Ngày:3/18/2019 7:40:05 PM)
良師益友 (Ngày:3/18/2019 7:40:23 PM)
hải (Ngày:3/18/2019 7:40:44 PM)
chờ (Ngày:3/18/2019 7:56:02 PM)
此身 (Ngày:3/18/2019 7:56:56 PM)
TrongQuan (Ngày:3/18/2019 8:18:58 PM)
妙招 (Ngày:3/18/2019 9:15:18 PM)
過客 (Ngày:3/18/2019 11:23:33 PM)
心燈 (Ngày:3/18/2019 11:34:31 PM)
眱島素 (Ngày:3/19/2019 12:40:06 AM)
Gópsức (Ngày:3/19/2019 12:52:59 AM)
MìnhđangcầnthợmátxakhuvựcđàiNambaochỗănởKhôngcótaynghềmìnhdaylươngcaochịemn (Ngày:3/19/2019 1:55:42 AM)
大愛 (Ngày:3/19/2019 2:23:11 AM)
無遠弗屆 (Ngày:3/19/2019 2:28:48 AM)
夢裡 (Ngày:3/19/2019 5:08:36 AM)
connày (Ngày:3/19/2019 6:17:41 AM)
ngoặc (Ngày:3/19/2019 6:54:50 AM)
勞資爭議 (Ngày:3/19/2019 7:06:50 AM)
lặnglơ (Ngày:3/19/2019 7:21:35 AM)
影射 (Ngày:3/19/2019 7:22:59 AM)
容留 (Ngày:3/19/2019 10:51:19 AM)
映射 (Ngày:3/19/2019 12:25:48 PM)
影射人 (Ngày:3/19/2019 12:26:36 PM)
lậpbảnđồ (Ngày:3/19/2019 12:29:09 PM)
ánhtoả (Ngày:3/19/2019 12:30:56 PM)
ánhxạ (Ngày:3/19/2019 12:31:22 PM)
含沙射影 (Ngày:3/19/2019 12:33:24 PM)
vậnvỉ (Ngày:3/19/2019 6:45:23 PM)
倍感 (Ngày:3/19/2019 7:42:34 PM)
uuđãi (Ngày:3/19/2019 9:01:43 PM)
thỏathuận (Ngày:3/19/2019 9:30:05 PM)
hvio (Ngày:3/19/2019 10:53:48 PM)
专业 (Ngày:3/19/2019 11:18:15 PM)
耶果 (Ngày:3/19/2019 11:29:17 PM)
Gưng (Ngày:3/19/2019 11:31:15 PM)
Ngũquả (Ngày:3/19/2019 11:33:47 PM)
KETHON (Ngày:3/20/2019 12:08:24 AM)

Click here to search using English words only


Quick references
Từvựng HánViệt và HánNôm cần bổsung
Những từ đượcxem nhiềunhất
What Makes Chinese So Vietnamese?
Xinmời đónggóp từmới hoặc ýkiến.

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Back to top

Copyrights ©2003, 19. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and unwarranted and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.

Flag counter for pages with this banner only -- reset 06262011