Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từ HánNôm:


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).

Những từ đangđược yêucầu chưađược đưavào khodữliệu:
Nếu bạn muốn đónggóp hoặc có ýkiến, xin vào trang: Diễnđàn TiếngViệt.


conrạp (Ngày:8/19/2019 10:35:35 AM)
conrạm (Ngày:8/19/2019 10:39:19 AM)
蔣雯麗 (Ngày:8/19/2019 10:53:04 AM)
rẽbêntrái (Ngày:8/19/2019 10:06:13 PM)
淑媛 (Ngày:8/20/2019 12:26:09 AM)
嬋媛 (Ngày:8/20/2019 12:26:28 AM)
洛碁 (Ngày:8/20/2019 1:11:17 AM)
đầugiờ (Ngày:8/20/2019 3:40:22 AM)
只錶 (Ngày:8/20/2019 7:12:28 AM)
只錶 (Ngày:8/20/2019 7:12:46 AM)
二轉 (Ngày:8/20/2019 7:16:27 AM)
劉玉翠 (Ngày:8/20/2019 8:29:08 AM)
走漏 (Ngày:8/20/2019 12:20:48 PM)
Cốgấng (Ngày:8/20/2019 9:03:47 PM)
uểoải (Ngày:8/20/2019 9:14:01 PM)
Ngườidẫntrườngtrình (Ngày:8/20/2019 9:54:24 PM)
Ngườidẫntrườngtrình (Ngày:8/20/2019 9:54:48 PM)
Dẫntrườngtrình (Ngày:8/20/2019 9:55:17 PM)
nàomình (Ngày:8/20/2019 11:36:33 PM)
大雷雨 (Ngày:8/21/2019 12:00:01 AM)
NguyenAnhTuan (Ngày:8/21/2019 1:28:53 AM)
Phúóng (Ngày:8/21/2019 3:45:07 AM)
Phúóng (Ngày:8/21/2019 3:46:12 AM)
Phúóng (Ngày:8/21/2019 3:46:22 AM)
Haby (Ngày:8/21/2019 3:50:09 AM)
Birch (Ngày:8/21/2019 3:51:09 AM)
ĐẾMCỪU (Ngày:8/21/2019 4:03:57 AM)
ĐẾMCỪU (Ngày:8/21/2019 4:04:01 AM)
Dỹ (Ngày:8/21/2019 5:49:07 AM)
sấm-chiêm (Ngày:8/21/2019 9:00:24 AM)
oracularpoem (Ngày:8/21/2019 9:00:52 AM)
商朝 (Ngày:8/21/2019 11:10:50 AM)
lêtộc (Ngày:8/21/2019 6:28:35 PM)
sanhnhânngườixa (Ngày:8/21/2019 8:41:52 PM)
駐廠 (Ngày:8/21/2019 10:34:25 PM)
相聽 (Ngày:8/22/2019 12:09:47 AM)
HàHuyềnTrân (Ngày:8/22/2019 1:59:33 AM)
bánhin (Ngày:8/22/2019 6:28:49 AM)
HồThiênÂn (Ngày:8/22/2019 7:07:41 AM)
胡天恩 (Ngày:8/22/2019 7:08:00 AM)
thiếuphụ (Ngày:8/22/2019 4:49:04 PM)
tàáo (Ngày:8/22/2019 4:55:11 PM)
hàngmi (Ngày:8/22/2019 5:07:42 PM)
sầumơ (Ngày:8/22/2019 5:22:12 PM)
湖nhọ (Ngày:8/22/2019 6:04:22 PM)
sanhtiêu (Ngày:8/22/2019 6:06:57 PM)
líuríu (Ngày:8/22/2019 6:44:37 PM)
ríu (Ngày:8/22/2019 6:46:55 PM)
rầybảo (Ngày:8/22/2019 7:32:46 PM)
ỞĐỜI (Ngày:8/22/2019 7:32:57 PM)
nhầunát (Ngày:8/22/2019 7:53:35 PM)
cô 冬菇 (Ngày:8/22/2019 8:20:50 PM)
facebookbạnbịgìvậy (Ngày:8/22/2019 11:40:50 PM)
二轉 (Ngày:8/23/2019 12:09:03 AM)
phùthủy (Ngày:8/23/2019 9:43:31 AM)
mứtmùalệthủy (Ngày:8/23/2019 8:35:42 PM)
Ghentuong (Ngày:8/23/2019 9:12:59 PM)
砌牆 (Ngày:8/23/2019 9:13:20 PM)
赤柱 (Ngày:8/23/2019 9:13:56 PM)
赤柱 (Ngày:8/23/2019 9:14:07 PM)
Danhghen (Ngày:8/23/2019 9:14:53 PM)
志組 (Ngày:8/23/2019 9:15:08 PM)
次處 (Ngày:8/23/2019 9:15:39 PM)
次處 (Ngày:8/23/2019 9:15:56 PM)
次住 (Ngày:8/23/2019 9:16:37 PM)
Xâytô (Ngày:8/23/2019 9:17:21 PM)
Kychu (Ngày:8/23/2019 9:30:00 PM)
trênđọt (Ngày:8/24/2019 2:01:10 AM)
ngoàinhánh (Ngày:8/24/2019 2:03:15 AM)
choét (Ngày:8/24/2019 2:15:46 AM)
Tràmạn (Ngày:8/24/2019 2:57:31 AM)
廖宜雍 (Ngày:8/24/2019 3:03:07 AM)
vẫnđồng (Ngày:8/24/2019 3:05:56 AM)
Phầnhàu (Ngày:8/24/2019 3:13:42 AM)
Bấtđồngquanđiểm (Ngày:8/24/2019 4:40:53 AM)
吃什麼 (Ngày:8/24/2019 5:53:32 AM)
Nguoikhome (Ngày:8/24/2019 6:29:28 AM)
高棉人 (Ngày:8/24/2019 6:30:14 AM)
高棉人 (Ngày:8/24/2019 6:30:17 AM)
hâmmộđốkỵ (Ngày:8/24/2019 7:34:48 AM)
conghẹ (Ngày:8/24/2019 12:57:10 PM)
nhàân (Ngày:8/24/2019 2:43:08 PM)
rẽbêntrái (Ngày:8/24/2019 4:08:54 PM)
左邊拐 (Ngày:8/24/2019 4:13:53 PM)
向左拐 (Ngày:8/24/2019 4:23:05 PM)
向右拐 (Ngày:8/24/2019 4:48:38 PM)
樂東 (Ngày:8/24/2019 5:39:15 PM)
應愁 (Ngày:8/24/2019 8:04:30 PM)
應愁 (Ngày:8/24/2019 8:05:58 PM)
độccô (Ngày:8/24/2019 8:18:54 PM)
林金銀 (Ngày:8/24/2019 8:47:51 PM)
Đốnmạc (Ngày:8/24/2019 9:29:29 PM)
幼稚园 (Ngày:8/25/2019 1:10:23 AM)
hàngtá (Ngày:8/25/2019 4:41:41 AM)
ĐặngThịHuyềnChân (Ngày:8/25/2019 5:52:12 AM)
ĐặngThịHuyềnChân (Ngày:8/25/2019 5:52:30 AM)

Want to try our beta reversatile English » Chinese » Vietnamese » 简体字?


Quick references
Từvựng HánViệt và HánNôm cần bổsung
Những từ đượcxem nhiềunhất
What Makes Chinese So Vietnamese?

Thửdùng thiếtkế mới "Từnguyên HánNôm"... và xincho ýkiến!

Back to top

Copyrights ©2003, 19. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and unwarranted and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.

Flag counter for pages with this banner only -- reset 06262011