Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từ HánNôm:


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).

Những từ đangđược yêucầu chưađược đưavào khodữliệu:
Nếu bạn muốn đónggóp hoặc có ýkiến, xin vào trang: Diễnđàn TiếngViệt.


Nhưngsao (Ngày:4/2/2018 6:55:36 AM)
邱旗全 (Ngày:4/2/2018 8:03:01 AM)
醃漬 (Ngày:4/2/2018 11:05:24 AM)
mâuthuẩn (Ngày:4/2/2018 11:29:51 AM)
隥 (Ngày:4/2/2018 11:39:02 AM)
厷 (Ngày:4/2/2018 12:46:34 PM)
厷 (Ngày:4/2/2018 12:46:58 PM)
胃腸 (Ngày:4/2/2018 1:01:43 PM)
箥 (Ngày:4/2/2018 1:45:42 PM)
conquay (Ngày:4/2/2018 5:03:40 PM)
邱旗全 (Ngày:4/2/2018 5:05:13 PM)
阮文功 (Ngày:4/2/2018 5:06:21 PM)
shà (Ngày:4/2/2018 5:21:23 PM)
túilưới (Ngày:4/2/2018 5:41:47 PM)
cốđạo (Ngày:4/8/2018 5:02:17 PM)
人生七十古來稀 (Ngày:4/8/2018 7:17:23 PM)
lamphim (Ngày:4/8/2018 8:36:35 PM)
定位槽 (Ngày:4/8/2018 9:37:19 PM)
奈米晶 (Ngày:4/8/2018 11:30:49 PM)
奈米 (Ngày:4/8/2018 11:31:11 PM)
浓缩 (Ngày:4/8/2018 11:43:26 PM)
跨聘 (Ngày:4/9/2018 12:27:39 AM)
冷焊 (Ngày:4/9/2018 12:30:52 AM)
phânxác (Ngày:4/9/2018 1:01:12 AM)
活線 (Ngày:4/9/2018 1:03:32 AM)
bénmảng (Ngày:4/9/2018 1:03:51 AM)
氬焊 (Ngày:4/9/2018 1:09:17 AM)
開辦費 (Ngày:4/9/2018 1:23:50 AM)
繡鋼 (Ngày:4/9/2018 1:31:52 AM)
Kìthực (Ngày:4/9/2018 3:48:39 AM)
giagiet (Ngày:4/9/2018 6:28:46 AM)
電弧灼傷 (Ngày:4/9/2018 6:52:06 AM)
電弧 (Ngày:4/9/2018 6:54:03 AM)
海芋 (Ngày:4/9/2018 8:10:48 AM)
Ruộngkhoai (Ngày:4/9/2018 8:11:08 AM)
解疙瘩 (Ngày:4/9/2018 8:36:38 AM)
解教 (Ngày:4/9/2018 9:20:29 AM)
我们 (Ngày:4/9/2018 10:06:35 AM)
奈米 (Ngày:4/9/2018 10:20:51 AM)
bénmảng (Ngày:4/9/2018 12:33:44 PM)
電弧 (Ngày:4/9/2018 1:00:53 PM)
十三 (Ngày:4/9/2018 2:09:57 PM)
TônNgộ (Ngày:4/9/2018 5:45:37 PM)
祾恩殿 (Ngày:4/9/2018 7:15:20 PM)
trử (Ngày:4/9/2018 9:32:15 PM)
cânthận (Ngày:4/9/2018 11:15:28 PM)
đểthoa (Ngày:4/9/2018 11:44:43 PM)
soátxét (Ngày:4/10/2018 12:15:22 AM)
thảmhọa (Ngày:4/10/2018 12:42:55 AM)
đenkịt (Ngày:4/10/2018 12:49:10 AM)
kịt (Ngày:4/10/2018 12:49:34 AM)
vắnglặng (Ngày:4/10/2018 12:50:40 AM)
我很想跟你出去玩 (Ngày:4/10/2018 2:01:13 AM)
你在哪裡 (Ngày:4/10/2018 2:01:40 AM)
狂逆 (Ngày:4/10/2018 2:38:07 AM)
發紅包 (Ngày:4/10/2018 2:54:51 AM)
Câylúa (Ngày:4/10/2018 6:07:09 AM)
黃氏秋香 (Ngày:4/10/2018 6:42:22 AM)
黃秋香 (Ngày:4/10/2018 6:43:01 AM)
黃秋香 (Ngày:4/10/2018 6:43:01 AM)
系裡 (Ngày:4/10/2018 7:01:10 AM)
手札 (Ngày:4/10/2018 7:55:07 AM)
thưgiãn. (Ngày:4/10/2018 8:46:36 AM)
喬遷 (Ngày:4/10/2018 8:48:15 AM)
喬遷之喜 (Ngày:4/10/2018 8:51:55 AM)
ThảoMèo (Ngày:4/10/2018 9:43:34 AM)
公共危險罪 (Ngày:4/10/2018 6:03:04 PM)
bừabãi (Ngày:4/10/2018 7:59:36 PM)
xuêxoa (Ngày:4/10/2018 8:10:19 PM)
xuêxoa (Ngày:4/10/2018 8:13:43 PM)
xuê (Ngày:4/10/2018 8:13:47 PM)
武日玲 (Ngày:4/10/2018 8:29:15 PM)
毆傷 (Ngày:4/10/2018 8:34:17 PM)
五方五土龍神, (Ngày:4/10/2018 8:36:14 PM)
五方五土龍神, (Ngày:4/10/2018 8:36:31 PM)
bímạt (Ngày:4/10/2018 10:48:15 PM)
viênsỏi (Ngày:4/10/2018 10:54:30 PM)
博鳌 (Ngày:4/10/2018 10:59:52 PM)
豪昱 (Ngày:4/10/2018 11:56:12 PM)
ưanhìn (Ngày:4/11/2018 12:42:12 AM)
dầmthấm (Ngày:4/11/2018 12:45:23 AM)
hấm (Ngày:4/11/2018 12:45:44 AM)
đỉnhđồi (Ngày:4/11/2018 2:23:27 AM)
山顶 (Ngày:4/11/2018 2:24:15 AM)
đỉnhđầi (Ngày:4/11/2018 2:25:52 AM)
đỉnhđầu (Ngày:4/11/2018 2:26:01 AM)
khóahọc (Ngày:4/11/2018 2:30:50 AM)
thuannhat (Ngày:4/11/2018 2:44:15 AM)
Bộtnăng (Ngày:4/11/2018 3:27:50 AM)
xéxuống (Ngày:4/11/2018 4:15:45 AM)
ngợi (Ngày:4/11/2018 5:49:35 AM)
dựatheo (Ngày:4/11/2018 6:03:51 AM)
要債 (Ngày:4/11/2018 6:39:36 AM)
雄風三型 (Ngày:4/11/2018 6:55:12 AM)
賺賠 (Ngày:4/11/2018 6:56:35 AM)
lờilỗ (Ngày:4/11/2018 6:58:17 AM)
baotử (Ngày:4/11/2018 7:28:55 AM)
baotử (Ngày:4/11/2018 7:32:12 AM)
mẹđẻ (Ngày:4/11/2018 7:32:39 AM)
生母 (Ngày:4/11/2018 7:32:49 AM)
親兄弟 (Ngày:4/11/2018 7:33:40 AM)
TỏiĐen (Ngày:4/11/2018 11:20:23 AM)
擺脫了 (Ngày:4/11/2018 12:10:29 PM)
茅草屋 (Ngày:4/11/2018 6:08:52 PM)
Mứckếtquả (Ngày:4/11/2018 6:28:37 PM)
装 (Ngày:4/11/2018 7:44:49 PM)
镇 (Ngày:4/11/2018 8:12:44 PM)
咽氣 (Ngày:4/11/2018 9:31:36 PM)
Cảnhnhàl (Ngày:4/11/2018 9:38:14 PM)
lábầy (Ngày:4/11/2018 9:39:02 PM)
lábầy (Ngày:4/11/2018 9:39:25 PM)
Cảnhnhàlábầy (Ngày:4/11/2018 9:39:34 PM)
Saolàm (Ngày:4/11/2018 10:50:54 PM)
Saolàm (Ngày:4/11/2018 10:51:11 PM)
chuaco (Ngày:4/12/2018 12:02:58 AM)
kéolê (Ngày:4/12/2018 12:58:03 AM)
, 辦法, (Ngày:4/12/2018 2:54:38 AM)
, 想辦法, (Ngày:4/12/2018 2:55:06 AM)
, 辦法, (Ngày:4/12/2018 2:55:29 AM)
, 辦法, (Ngày:4/12/2018 2:56:05 AM)
, 再說, (Ngày:4/12/2018 2:56:28 AM)
, 再說, (Ngày:4/12/2018 2:56:49 AM)
王時帆 (Ngày:4/12/2018 5:25:32 AM)
王時帆 (Ngày:4/12/2018 5:28:34 AM)
Thangđiểm (Ngày:4/12/2018 6:02:05 AM)
象形文字 (Ngày:4/12/2018 6:31:11 AM)
鈓 (Ngày:4/12/2018 7:26:34 AM)
phail (Ngày:4/12/2018 9:07:39 AM)
蟑腦 (Ngày:4/12/2018 9:36:06 AM)
樟腦丸 (Ngày:4/12/2018 9:37:40 AM)
觀眾化 (Ngày:4/12/2018 12:00:46 PM)
khólắm (Ngày:4/12/2018 2:32:16 PM)
Hey我 (Ngày:4/12/2018 4:24:49 PM)
硅烷 (Ngày:4/12/2018 6:48:22 PM)
xảtắc (Ngày:4/12/2018 8:28:09 PM)
公共危險罪 (Ngày:4/12/2018 8:41:23 PM)
妳願意當我的女朋友嗎 (Ngày:4/12/2018 10:22:28 PM)
Thươngcụ (Ngày:4/12/2018 10:28:23 PM)
贮 (Ngày:4/13/2018 1:15:07 AM)
智識 (Ngày:4/13/2018 1:27:22 AM)
智識 (Ngày:4/13/2018 1:27:35 AM)
Lịchsu (Ngày:4/13/2018 2:07:01 AM)
kỹquái (Ngày:4/13/2018 2:09:22 AM)
希望如此 (Ngày:4/13/2018 3:28:17 AM)
荪 (Ngày:4/13/2018 5:13:46 AM)
李芳瑩 (Ngày:4/13/2018 7:30:13 AM)
, 李芳瑩, (Ngày:4/13/2018 7:33:56 AM)
范氏青 (Ngày:4/13/2018 8:31:12 PM)
范氏青 (Ngày:4/13/2018 8:31:34 PM)
lựckế (Ngày:4/13/2018 9:01:53 PM)
拉力表 (Ngày:4/13/2018 9:02:33 PM)
你老公代登頂呀 (Ngày:4/13/2018 11:35:23 PM)
撿什麼 (Ngày:4/14/2018 3:17:04 AM)
加速冷却 (Ngày:4/14/2018 5:59:52 AM)
rạngTừ (Ngày:4/14/2018 6:23:43 AM)
饺子 (Ngày:4/14/2018 6:24:09 AM)
然后 (Ngày:4/14/2018 6:51:30 AM)
coup (Ngày:4/14/2018 7:50:33 AM)
Mỷ (Ngày:4/14/2018 8:36:22 AM)
Mý (Ngày:4/14/2018 8:36:44 AM)
供應鏈 (Ngày:4/14/2018 11:20:50 AM)
戴荃 (Ngày:4/14/2018 11:48:59 AM)
palpitation (Ngày:4/14/2018 3:18:20 PM)
đánhtrốngngực (Ngày:4/14/2018 3:18:28 PM)
đảmbỏ (Ngày:4/14/2018 6:34:37 PM)
倒地 (Ngày:4/14/2018 7:51:55 PM)
Chạmtới (Ngày:4/14/2018 8:08:58 PM)
Cònlà (Ngày:4/14/2018 9:13:34 PM)
khókhởi (Ngày:4/14/2018 10:02:08 PM)
chungđôi (Ngày:4/15/2018 12:20:24 AM)
付梓 (Ngày:4/15/2018 1:28:06 AM)
畏途 (Ngày:4/15/2018 1:59:19 AM)
師徒制 (Ngày:4/15/2018 2:14:10 AM)
又添 (Ngày:4/15/2018 2:16:00 AM)
本班 (Ngày:4/15/2018 2:20:04 AM)
本班 (Ngày:4/15/2018 2:20:22 AM)
Táchạ (Ngày:4/15/2018 3:14:29 AM)
utuyếm (Ngày:4/15/2018 5:55:06 AM)
tuyếm (Ngày:4/15/2018 5:55:45 AM)
汗腺瘤 (Ngày:4/15/2018 6:05:04 AM)
微電影 (Ngày:4/15/2018 6:57:24 AM)
皮炎平等 (Ngày:4/15/2018 7:08:33 AM)
贏輸 (Ngày:4/15/2018 7:16:17 AM)
大红袍检漏款 (Ngày:4/15/2018 7:35:37 AM)
Sở (Ngày:4/15/2018 8:03:35 AM)
延績 (Ngày:4/15/2018 9:31:29 AM)
皮炎平等 (Ngày:4/15/2018 4:25:12 PM)
化學合成物 (Ngày:4/15/2018 4:51:45 PM)
中肯 (Ngày:4/15/2018 4:58:02 PM)
執經 (Ngày:4/15/2018 6:03:17 PM)
執經 (Ngày:4/15/2018 6:03:27 PM)
oks (Ngày:4/15/2018 7:24:06 PM)
親交 (Ngày:4/15/2018 7:25:27 PM)
臉上線 (Ngày:4/15/2018 7:40:28 PM)
臉上線 (Ngày:4/15/2018 7:40:29 PM)
適任 (Ngày:4/15/2018 8:51:31 PM)
無甚 (Ngày:4/15/2018 8:53:08 PM)
不甚 (Ngày:4/15/2018 8:54:18 PM)
淳怡 (Ngày:4/15/2018 9:01:21 PM)
躾 (Ngày:4/15/2018 10:07:46 PM)
尚有 (Ngày:4/15/2018 10:44:34 PM)
尚能 (Ngày:4/15/2018 11:07:42 PM)
家村 (Ngày:4/15/2018 11:48:30 PM)
常有 (Ngày:4/16/2018 12:03:03 AM)
化學合成物 (Ngày:4/16/2018 12:29:48 AM)
大法是創世主的智慧 (Ngày:4/16/2018 3:14:50 AM)
桂竹 (Ngày:4/16/2018 5:58:24 AM)
排異 (Ngày:4/16/2018 7:22:34 AM)
藝術工作者 (Ngày:4/16/2018 7:50:44 AM)
工作者 (Ngày:4/16/2018 7:50:55 AM)
簽唱會 (Ngày:4/16/2018 7:59:36 AM)
傳播媒體 (Ngày:4/16/2018 8:15:42 AM)
抽象畫 (Ngày:4/16/2018 8:17:37 AM)
定位槽 (Ngày:4/16/2018 3:41:44 PM)
開瓶費 (Ngày:4/16/2018 4:06:39 PM)
厷 (Ngày:4/16/2018 4:25:26 PM)
跃 (Ngày:4/16/2018 4:55:08 PM)
赫連 (Ngày:4/16/2018 4:58:48 PM)
繡鋼 (Ngày:4/16/2018 5:08:44 PM)
狂逆 (Ngày:4/16/2018 5:23:35 PM)
câylúa (Ngày:4/16/2018 5:30:43 PM)
五方 (Ngày:4/16/2018 6:23:01 PM)
龍神 (Ngày:4/16/2018 6:28:15 PM)
博鰲 (Ngày:4/16/2018 6:38:10 PM)
微糖 (Ngày:4/16/2018 8:06:00 PM)
虛耗 (Ngày:4/16/2018 8:26:38 PM)
急燥 (Ngày:4/16/2018 8:46:52 PM)
Trướcgiờ (Ngày:4/16/2018 9:17:41 PM)
一顆蘋果 (Ngày:4/16/2018 9:25:23 PM)
SựTraođổichất (Ngày:4/16/2018 9:46:25 PM)
Bộtnăng (Ngày:4/16/2018 11:24:12 PM)
斷激素 (Ngày:4/16/2018 11:26:51 PM)
TuầnChâu (Ngày:4/17/2018 12:16:35 AM)
kyso (Ngày:4/17/2018 2:38:10 AM)
lừadối (Ngày:4/17/2018 6:38:32 AM)
lừadối (Ngày:4/17/2018 6:38:33 AM)
lừa (Ngày:4/17/2018 6:41:13 AM)
dùm (Ngày:4/17/2018 2:28:40 PM)
dụđỗ (Ngày:4/17/2018 5:37:06 PM)
câudẫn (Ngày:4/17/2018 5:39:52 PM)
giòntan (Ngày:4/17/2018 5:52:45 PM)
鋁鍋 (Ngày:4/17/2018 5:59:31 PM)
sôngnhôm (Ngày:4/17/2018 6:00:09 PM)
chảonhôm (Ngày:4/17/2018 6:01:04 PM)
nhômchảo (Ngày:4/17/2018 6:02:14 PM)
soongnhôm (Ngày:4/17/2018 6:06:06 PM)
,瞎掰 (Ngày:4/17/2018 9:10:19 PM)
nhângiữ (Ngày:4/17/2018 9:56:38 PM)
三點式泳裝 (Ngày:4/17/2018 10:44:41 PM)
三點式 (Ngày:4/17/2018 10:45:26 PM)
澳噢 (Ngày:4/17/2018 10:46:11 PM)
骄傲 (Ngày:4/17/2018 10:51:55 PM)
骄傲 (Ngày:4/17/2018 10:52:12 PM)
Tầmsoát (Ngày:4/17/2018 10:59:57 PM)
lình (Ngày:4/18/2018 1:02:49 AM)
樹酯 (Ngày:4/18/2018 1:35:24 AM)
TỪVỰNGMÔNHỌC (Ngày:4/18/2018 2:51:15 AM)
mộtmai (Ngày:4/18/2018 4:01:07 AM)
盼拍 (Ngày:4/18/2018 5:44:07 AM)
旅館管理系 (Ngày:4/18/2018 6:27:55 AM)
liện (Ngày:4/18/2018 6:58:50 AM)
bánhchèo (Ngày:4/18/2018 7:26:50 AM)
Bánhchẻo (Ngày:4/18/2018 7:27:41 AM)
chẻo (Ngày:4/18/2018 7:27:49 AM)
斷激素 (Ngày:4/18/2018 3:44:34 PM)
導數 (Ngày:4/18/2018 3:44:56 PM)
斷激素 (Ngày:4/18/2018 3:45:03 PM)
島素 (Ngày:4/18/2018 3:45:50 PM)
sắnmốc (Ngày:4/18/2018 5:47:39 PM)
hoàngthiện (Ngày:4/18/2018 5:52:17 PM)
前衛 (Ngày:4/18/2018 7:07:24 PM)
請假卡 (Ngày:4/18/2018 8:35:54 PM)
Concua (Ngày:4/18/2018 8:36:07 PM)
壓輪 (Ngày:4/18/2018 8:41:10 PM)
Âmtàođịaphủ (Ngày:4/18/2018 9:08:13 PM)
收料 (Ngày:4/18/2018 11:05:24 PM)
壓輪 (Ngày:4/19/2018 12:10:17 AM)
Vênhơalonha (Ngày:4/19/2018 12:19:12 AM)
島素 (Ngày:4/19/2018 12:51:39 AM)
幽門桿菌 (Ngày:4/19/2018 12:51:54 AM)
lình (Ngày:4/19/2018 12:59:55 AM)
保證最便宜 (Ngày:4/19/2018 1:26:14 AM)
CỬAHÀNGXEĐIỆNGIÁRẺƯUĐÃI (Ngày:4/19/2018 1:28:20 AM)
đúngthe (Ngày:4/19/2018 1:32:46 AM)
秞口 (Ngày:4/19/2018 1:34:24 AM)
Concòng (Ngày:4/19/2018 1:34:43 AM)
, 沙旁, (Ngày:4/19/2018 1:38:51 AM)
角眼沙蟹 (Ngày:4/19/2018 1:40:51 AM)
風柚口 (Ngày:4/19/2018 1:41:34 AM)
沙蟹 (Ngày:4/19/2018 1:41:53 AM)
Nươngrẫy (Ngày:4/19/2018 5:34:25 AM)
塗山郡 (Ngày:4/19/2018 6:34:13 AM)
枕席 (Ngày:4/19/2018 6:55:59 AM)
珍惜身邊 (Ngày:4/19/2018 6:56:15 AM)
狼跋其胡 (Ngày:4/19/2018 4:30:23 PM)
thôntảohòaxãtrungkênhhuyệnlươngtàitỉnhbắcninh (Ngày:4/19/2018 4:32:45 PM)
yivu (Ngày:4/19/2018 5:07:11 PM)
yi (Ngày:4/19/2018 5:07:24 PM)
場圈 (Ngày:4/19/2018 6:14:18 PM)
安全第一 (Ngày:4/19/2018 6:51:20 PM)
Phânbò (Ngày:4/19/2018 8:21:04 PM)
Phânbò (Ngày:4/19/2018 8:21:16 PM)
kytucxa (Ngày:4/19/2018 9:30:41 PM)
chẳngthể (Ngày:4/19/2018 9:41:38 PM)
施睿倬 (Ngày:4/19/2018 10:11:12 PM)
chắchết (Ngày:4/19/2018 10:14:02 PM)
sóichán (Ngày:4/19/2018 10:20:50 PM)
báodân (Ngày:4/19/2018 10:39:28 PM)
báodân (Ngày:4/19/2018 10:45:53 PM)
島素 (Ngày:4/19/2018 11:16:30 PM)
Rốiloạntuầnhoànnão (Ngày:4/19/2018 11:16:40 PM)
塗工 (Ngày:4/19/2018 11:48:40 PM)
阿隬陀佛 (Ngày:4/20/2018 2:08:18 AM)
chảlẽ (Ngày:4/20/2018 4:03:55 AM)
難道說 (Ngày:4/20/2018 4:04:03 AM)
阮氏話 (Ngày:4/20/2018 6:53:05 AM)
年老\ (Ngày:4/20/2018 9:37:39 AM)
Tựsướng (Ngày:4/20/2018 11:32:47 AM)
真棒 (Ngày:4/20/2018 4:03:20 PM)
vắtsữa (Ngày:4/20/2018 5:31:32 PM)
第四次 (Ngày:4/20/2018 6:58:34 PM)
王新 (Ngày:4/20/2018 10:17:23 PM)
恰是 (Ngày:4/21/2018 4:34:00 AM)
suyrộngra (Ngày:4/21/2018 8:50:14 AM)
kìthực (Ngày:4/21/2018 3:31:09 PM)
木薯澱粉 (Ngày:4/21/2018 4:04:56 PM)
毆傷 (Ngày:4/21/2018 4:23:30 PM)
呼ぶ (Ngày:4/21/2018 6:01:02 PM)
大眾化 (Ngày:4/21/2018 6:08:33 PM)
荪 (Ngày:4/21/2018 6:39:07 PM)
ۣۜČâɣKẹ❍ɳɠọt (Ngày:4/21/2018 7:01:41 PM)
ۣۜČâɣKẹ❍ɳɠọt (Ngày:4/21/2018 7:02:27 PM)
dùm (Ngày:4/21/2018 10:34:22 PM)
宏錦 (Ngày:4/21/2018 11:45:47 PM)
đầubacrănglong (Ngày:4/22/2018 3:36:51 AM)
trọnđờiđồngtâm (Ngày:4/22/2018 3:47:07 AM)
閥栓 (Ngày:4/22/2018 5:33:30 AM)
盼拍 (Ngày:4/22/2018 6:06:28 AM)
洞簫 (Ngày:4/22/2018 6:13:22 AM)
Rốiloạntuầnhoànnão (Ngày:4/22/2018 6:28:49 AM)
ngayngày (Ngày:4/22/2018 7:47:07 AM)
沙葛 (Ngày:4/22/2018 4:03:20 PM)
Sưutam (Ngày:4/22/2018 4:49:38 PM)
合成物 (Ngày:4/22/2018 5:04:56 PM)
chừngmục (Ngày:4/22/2018 5:27:14 PM)
適任 (Ngày:4/22/2018 5:37:28 PM)
雄王節 (Ngày:4/22/2018 5:41:16 PM)
từngcâu (Ngày:4/22/2018 6:23:07 PM)
LêThanhHùn (Ngày:4/22/2018 7:02:46 PM)
王宥媗 (Ngày:4/22/2018 8:53:52 PM)
肇事者 (Ngày:4/22/2018 10:55:44 PM)
立布 (Ngày:4/22/2018 11:40:54 PM)
Daung (Ngày:4/23/2018 12:50:21 AM)
ㄕㄨㄥˊ (Ngày:4/23/2018 12:53:11 AM)
文疊 (Ngày:4/23/2018 3:15:30 AM)
Chụpvội (Ngày:4/23/2018 4:43:35 AM)
Chánlắm (Ngày:4/23/2018 5:48:17 AM)
內急 (Ngày:4/23/2018 2:02:26 PM)
阿隬陀佛 (Ngày:4/23/2018 3:11:35 PM)
倬 (Ngày:4/23/2018 3:13:20 PM)
cánhdiều (Ngày:4/23/2018 7:02:32 PM)
cánhdiều (Ngày:4/23/2018 7:02:32 PM)
thảdièu (Ngày:4/23/2018 7:02:40 PM)
thảdiều (Ngày:4/23/2018 7:02:50 PM)
情愁 (Ngày:4/23/2018 7:51:51 PM)
迷你裙 (Ngày:4/23/2018 7:57:01 PM)
张瑞虅 (Ngày:4/23/2018 8:40:49 PM)
宿州 (Ngày:4/23/2018 9:48:14 PM)
宿州 (Ngày:4/23/2018 9:48:36 PM)
Tìnhsử (Ngày:4/23/2018 9:52:07 PM)
提肛 (Ngày:4/23/2018 10:33:35 PM)
核薋 (Ngày:4/23/2018 11:18:31 PM)
核薋 (Ngày:4/23/2018 11:18:32 PM)
核薪 (Ngày:4/23/2018 11:18:47 PM)
奬懲 (Ngày:4/23/2018 11:19:32 PM)
應照 (Ngày:4/23/2018 11:30:21 PM)
以期 (Ngày:4/23/2018 11:39:43 PM)
全薪 (Ngày:4/24/2018 1:04:40 AM)
陪產 (Ngày:4/24/2018 1:33:01 AM)
會談室 (Ngày:4/24/2018 2:05:47 AM)
đẹptrời (Ngày:4/24/2018 3:50:01 AM)
见解 (Ngày:4/24/2018 4:59:30 AM)
顏姓 (Ngày:4/24/2018 5:43:39 AM)
我好掛住你 (Ngày:4/24/2018 7:52:25 AM)
你食屎 (Ngày:4/24/2018 7:52:53 AM)
我好掛住你 (Ngày:4/24/2018 7:53:04 AM)
鈺珊 (Ngày:4/24/2018 8:49:29 AM)
薋 (Ngày:4/24/2018 9:02:11 AM)
核薪 (Ngày:4/24/2018 9:40:19 AM)
按捏 (Ngày:4/24/2018 9:56:53 AM)
niè (Ngày:4/24/2018 9:58:35 AM)
bướctiếp (Ngày:4/24/2018 1:32:01 PM)
đứngyên (Ngày:4/24/2018 1:34:36 PM)
暴民 (Ngày:4/24/2018 2:23:52 PM)
民爆 (Ngày:4/24/2018 2:49:06 PM)
爆民 (Ngày:4/24/2018 2:52:58 PM)
chấtnổ (Ngày:4/24/2018 2:59:19 PM)
langbạtkỳhồ (Ngày:4/24/2018 3:29:45 PM)
牛粪 (Ngày:4/24/2018 3:35:54 PM)
宇文 (Ngày:4/24/2018 3:47:16 PM)
幽門 (Ngày:4/24/2018 4:13:18 PM)
為我 (Ngày:4/24/2018 7:07:33 PM)
千姿百態 (Ngày:4/24/2018 8:00:28 PM)
高過 (Ngày:4/24/2018 8:07:38 PM)
邱小冰 (Ngày:4/24/2018 8:16:20 PM)
小寶寶 (Ngày:4/24/2018 9:03:10 PM)
小寶寶 (Ngày:4/24/2018 9:03:11 PM)
小寶寶 (Ngày:4/24/2018 9:03:21 PM)
Mangtheo (Ngày:4/24/2018 9:11:57 PM)
爱 (Ngày:4/24/2018 9:33:28 PM)
nuch (Ngày:4/24/2018 9:56:56 PM)
excessively (Ngày:4/24/2018 11:25:39 PM)
騒 (Ngày:4/25/2018 12:07:50 AM)
騒 (Ngày:4/25/2018 12:08:11 AM)
bạnấy (Ngày:4/25/2018 12:11:26 AM)
giầu (Ngày:4/25/2018 12:12:55 AM)
giầu (Ngày:4/25/2018 12:12:55 AM)
giầu (Ngày:4/25/2018 12:13:14 AM)
giầu (Ngày:4/25/2018 12:13:16 AM)
giầu (Ngày:4/25/2018 12:14:01 AM)
dangrộng (Ngày:4/25/2018 12:23:42 AM)
Wechet (Ngày:4/25/2018 12:43:39 AM)
微星 (Ngày:4/25/2018 12:44:32 AM)
高位 (Ngày:4/25/2018 12:47:41 AM)
Đứccaovọngtrọng (Ngày:4/25/2018 12:48:13 AM)
望重 (Ngày:4/25/2018 12:48:37 AM)
賤賣 (Ngày:4/25/2018 2:20:28 AM)
đầynắng (Ngày:4/25/2018 4:25:28 AM)
隔音 (Ngày:4/25/2018 4:52:40 AM)
潘国強 (Ngày:4/25/2018 9:02:13 AM)
bây (Ngày:4/25/2018 5:03:37 PM)
bâylâu (Ngày:4/25/2018 5:05:07 PM)
Thứmình (Ngày:4/25/2018 5:05:46 PM)
kiếmbây (Ngày:4/25/2018 5:08:09 PM)
阮經理你好 (Ngày:4/25/2018 6:59:07 PM)
骨感 (Ngày:4/25/2018 7:51:29 PM)
Bella (Ngày:4/25/2018 8:18:10 PM)
以東 (Ngày:4/25/2018 8:36:14 PM)
VÕTHỊMỸDUNG (Ngày:4/25/2018 9:20:37 PM)
Th (Ngày:4/25/2018 10:02:52 PM)
Hòa (Ngày:4/25/2018 11:47:19 PM)
文件nhândân (Ngày:4/25/2018 11:57:03 PM)
giaytu (Ngày:4/25/2018 11:57:21 PM)
Tuihong (Ngày:4/26/2018 12:08:06 AM)
寒性 (Ngày:4/26/2018 12:19:44 AM)
王化璞 (Ngày:4/26/2018 12:27:06 AM)
Tuihong (Ngày:4/26/2018 12:27:56 AM)
tụđiểm (Ngày:4/26/2018 12:32:08 AM)
阮氏藝 (Ngày:4/26/2018 12:35:12 AM)
阮氏藝 (Ngày:4/26/2018 12:37:36 AM)
giảikhuyếnkhích (Ngày:4/26/2018 12:54:28 AM)
安慰奖 (Ngày:4/26/2018 1:22:58 AM)
陶土 (Ngày:4/26/2018 1:23:50 AM)
圍兜兜 (Ngày:4/26/2018 2:57:06 AM)
封口費 (Ngày:4/26/2018 4:44:40 AM)

Click here to search using English words only


Quick references
Từvựng HánViệt và HánNôm đangđược yêucầu bổsung
Liệtkê những từ đượcxem nhiềunhất trong tuần nầy
What Makes Chinese So Vietnamese?
Xinmời đónggóp từmới hoặc ýkiến của bạn trên Diễnđàn tiếngViệt.

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Back to top

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.

Flag counter for pages with this banner only -- reset 06262011