Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từ HánNôm:


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).

Những từ đangđược yêucầu chưađược đưavào khodữliệu:
Nếu bạn muốn đónggóp hoặc có ýkiến, xin vào trang: Diễnđàn TiếngViệt.


垂憐tộinghiệp (Ngày:10/8/2018 7:59:15 PM)
獨家報導 (Ngày:10/8/2018 8:07:53 PM)
bénnhạy (Ngày:10/8/2018 8:25:47 PM)
ăntrôṃ (Ngày:10/8/2018 8:27:20 PM)
ăntrộm (Ngày:10/8/2018 8:27:44 PM)
VănNhí (Ngày:10/8/2018 8:39:00 PM)
粉蠟筆 (Ngày:10/8/2018 10:51:14 PM)
足進 (Ngày:10/8/2018 11:24:43 PM)
thangdo (Ngày:10/8/2018 11:41:11 PM)
thuốcdiệtcỏ (Ngày:10/9/2018 12:30:45 AM)
khuấthẳn (Ngày:10/9/2018 12:40:45 AM)
記得吃飯 (Ngày:10/9/2018 12:52:50 AM)
Hãynhớăn (Ngày:10/9/2018 12:53:14 AM)
Khôngđờinào (Ngày:10/9/2018 5:47:41 AM)
擠上 (Ngày:10/9/2018 5:57:31 AM)
擠車 (Ngày:10/9/2018 5:58:30 AM)
Bóplên (Ngày:10/9/2018 5:59:00 AM)
推擠 (Ngày:10/9/2018 6:00:27 AM)
推擠 (Ngày:10/9/2018 6:00:27 AM)
ghibàn (Ngày:10/9/2018 6:31:25 AM)
宫颈明也 (Ngày:10/9/2018 9:39:35 AM)
沙棲 (Ngày:10/9/2018 10:30:10 AM)
沙棲由躋 (Ngày:10/9/2018 10:30:30 AM)
沙捿由躋 (Ngày:10/9/2018 10:31:06 AM)
捿 (Ngày:10/9/2018 12:43:56 PM)
d9a62ytha1ng (Ngày:10/9/2018 2:27:24 PM)
Khènekèn (Ngày:10/9/2018 6:11:08 PM)
Nộmhoachuối (Ngày:10/9/2018 6:27:18 PM)
芭蕉花 (Ngày:10/9/2018 6:28:12 PM)
礸 (Ngày:10/9/2018 7:34:31 PM)
真倒霉 (Ngày:10/9/2018 8:38:55 PM)
đenđủalà (Ngày:10/9/2018 8:39:15 PM)
đenđủa (Ngày:10/9/2018 8:39:27 PM)
đenđủa (Ngày:10/9/2018 8:39:34 PM)
đủi (Ngày:10/9/2018 8:47:36 PM)
lọttai (Ngày:10/9/2018 10:49:47 PM)
quáncóc (Ngày:10/9/2018 10:51:15 PM)
ngàynghỉ (Ngày:10/9/2018 10:57:55 PM)
đậurồng (Ngày:10/9/2018 10:58:16 PM)
rồngđậu (Ngày:10/9/2018 11:00:02 PM)
斬斷 (Ngày:10/10/2018 12:07:06 AM)
阵法 (Ngày:10/10/2018 1:49:25 AM)
殊聖 (Ngày:10/10/2018 3:41:37 AM)
Đậurồng (Ngày:10/10/2018 3:51:48 AM)
ĐậuRồng (Ngày:10/10/2018 3:52:17 AM)
Sangtuần (Ngày:10/10/2018 5:20:37 AM)
chánđối (Ngày:10/10/2018 7:24:18 AM)
父國 (Ngày:10/10/2018 8:57:43 AM)
父國 (Ngày:10/10/2018 8:57:44 AM)
各有各的 (Ngày:10/10/2018 9:24:12 AM)
各有各的 (Ngày:10/10/2018 9:24:29 AM)
Thếhệsau (Ngày:10/10/2018 9:40:11 AM)
Chiếncông (Ngày:10/10/2018 9:44:52 AM)
雨停 (Ngày:10/10/2018 4:10:51 PM)
tangmua (Ngày:10/10/2018 4:12:15 PM)
姐姐的職業是什麼 (Ngày:10/10/2018 6:32:16 PM)
điênrồi (Ngày:10/10/2018 7:04:15 PM)
冷場 (Ngày:10/10/2018 7:36:40 PM)
冷場 (Ngày:10/10/2018 7:36:52 PM)
述職 (Ngày:10/10/2018 7:55:28 PM)
魠魚 (Ngày:10/10/2018 7:56:10 PM)
殷情 (Ngày:10/10/2018 8:01:34 PM)
NgôBíchxu (Ngày:10/10/2018 8:22:14 PM)
Tâmđầuýhợp (Ngày:10/10/2018 8:30:43 PM)
善長 (Ngày:10/10/2018 8:35:02 PM)
tiếpbước (Ngày:10/10/2018 8:55:07 PM)
dọcdải (Ngày:10/11/2018 12:40:18 AM)
cấntây (Ngày:10/11/2018 7:07:18 AM)
cấntây (Ngày:10/11/2018 7:07:27 AM)
樂得思蜀 (Ngày:10/11/2018 11:22:38 AM)
和平島公園 (Ngày:10/11/2018 4:40:30 PM)
狠下心 (Ngày:10/11/2018 6:34:21 PM)
下心 (Ngày:10/11/2018 6:34:50 PM)
機生活 (Ngày:10/11/2018 6:50:22 PM)
如癡如醉 (Ngày:10/11/2018 7:44:41 PM)
如醉如痴 (Ngày:10/11/2018 7:45:34 PM)
磨難 (Ngày:10/11/2018 8:10:46 PM)
魔難 (Ngày:10/11/2018 8:10:58 PM)
冤案 (Ngày:10/11/2018 8:14:03 PM)
驚風 (Ngày:10/11/2018 9:04:43 PM)
đổrạp (Ngày:10/12/2018 12:55:13 AM)
tole (Ngày:10/12/2018 1:00:11 AM)
tole (Ngày:10/12/2018 1:00:47 AM)
tônlợp (Ngày:10/12/2018 1:00:55 AM)
長癬 (Ngày:10/12/2018 4:35:19 AM)
極妙 (Ngày:10/12/2018 9:58:52 AM)
jiu w (Ngày:10/12/2018 4:28:19 PM)
領時 (Ngày:10/12/2018 9:07:31 PM)
matame (Ngày:10/12/2018 10:14:57 PM)
稅項 (Ngày:10/13/2018 12:08:12 AM)
稅項 (Ngày:10/13/2018 12:08:19 AM)
進回 (Ngày:10/13/2018 12:10:35 AM)
nhapkhau (Ngày:10/13/2018 12:10:51 AM)
phinang (Ngày:10/13/2018 12:42:32 AM)
吊櫃費 (Ngày:10/13/2018 12:42:42 AM)
滯櫃費 (Ngày:10/13/2018 12:45:01 AM)
dayly (Ngày:10/13/2018 12:56:05 AM)
tokhai (Ngày:10/13/2018 1:19:27 AM)
妳曾經愛過的人現在妳已經忘記了 (Ngày:10/13/2018 2:47:12 AM)
固化 (Ngày:10/13/2018 6:15:58 AM)
故化 (Ngày:10/13/2018 6:17:20 AM)
固化劑 (Ngày:10/13/2018 6:27:22 AM)
ji zu (Ngày:10/13/2018 6:32:44 AM)
宵裏 (Ngày:10/13/2018 6:36:21 AM)
宵燈 (Ngày:10/13/2018 6:36:37 AM)
宵小 (Ngày:10/13/2018 6:36:49 AM)
宵節 (Ngày:10/13/2018 6:37:00 AM)
音宵 (Ngày:10/13/2018 6:37:50 AM)
nhậnlấy (Ngày:10/13/2018 8:44:45 AM)
ăntrôm (Ngày:10/13/2018 12:36:12 PM)
白紅艷 (Ngày:10/13/2018 12:52:18 PM)
礸 (Ngày:10/13/2018 1:59:58 PM)
捿 (Ngày:10/13/2018 2:11:29 PM)
龍豆 (Ngày:10/13/2018 3:01:26 PM)
chiếncông (Ngày:10/13/2018 3:06:47 PM)
戰功 (Ngày:10/13/2018 3:07:06 PM)
啞場 (Ngày:10/13/2018 3:23:50 PM)
nôi (Ngày:10/13/2018 3:48:49 PM)
魠魚 (Ngày:10/13/2018 4:35:38 PM)
樂不思蜀 (Ngày:10/13/2018 4:41:11 PM)
冤案 (Ngày:10/13/2018 4:50:51 PM)
如醉如癡 (Ngày:10/13/2018 4:57:10 PM)
如癡如醉 (Ngày:10/13/2018 4:57:16 PM)
黑糖銅鑼燒 (Ngày:10/13/2018 5:09:31 PM)
磨難 (Ngày:10/13/2018 5:48:02 PM)
稅項 (Ngày:10/13/2018 6:05:03 PM)
滯期費 (Ngày:10/13/2018 6:06:25 PM)
宵小 (Ngày:10/13/2018 6:13:02 PM)
固化 (Ngày:10/13/2018 7:21:36 PM)
固化 (Ngày:10/13/2018 7:25:18 PM)
大燈 (Ngày:10/13/2018 7:36:22 PM)
尾燈 (Ngày:10/13/2018 7:43:09 PM)
nhậpcảng (Ngày:10/13/2018 8:00:35 PM)
lọttai (Ngày:10/13/2018 8:21:11 PM)
蚰蜒 (Ngày:10/13/2018 8:25:51 PM)
蚰蜒 (Ngày:10/13/2018 8:25:51 PM)
陣法 (Ngày:10/13/2018 8:44:59 PM)
公休五天 (Ngày:10/13/2018 8:45:16 PM)
围餐 (Ngày:10/14/2018 3:22:59 AM)
牙科保健員 (Ngày:10/14/2018 9:33:36 AM)
牙科保健員 (Ngày:10/14/2018 9:33:51 AM)
蝗虫 (Ngày:10/14/2018 11:35:41 AM)
玭 (Ngày:10/14/2018 12:16:41 PM)
trithức (Ngày:10/14/2018 1:09:04 PM)
袵 (Ngày:10/14/2018 4:13:01 PM)
快乐 (Ngày:10/14/2018 5:20:58 PM)
TheDuc (Ngày:10/14/2018 5:28:57 PM)
短暂 (Ngày:10/14/2018 5:38:43 PM)
暂 (Ngày:10/14/2018 5:40:03 PM)
Buồntẻ (Ngày:10/14/2018 5:50:23 PM)
有如 (Ngày:10/14/2018 6:22:52 PM)
韵达 (Ngày:10/14/2018 7:40:52 PM)
歡聲雷動 (Ngày:10/14/2018 7:59:50 PM)
杰穎 (Ngày:10/14/2018 9:38:22 PM)
nambộkhángchiến (Ngày:10/15/2018 1:31:29 AM)
顺化 (Ngày:10/15/2018 2:32:33 AM)
thuymy (Ngày:10/15/2018 2:45:37 AM)
hiendịu (Ngày:10/15/2018 2:45:46 AM)
hiendịu (Ngày:10/15/2018 2:45:55 AM)
hiendịu (Ngày:10/15/2018 2:46:37 AM)
trithức (Ngày:10/15/2018 7:31:01 AM)
buồntẻ (Ngày:10/15/2018 7:33:51 AM)
玭 (Ngày:10/15/2018 7:43:16 AM)
蹔 (Ngày:10/15/2018 9:24:25 AM)
掌聲雷動 (Ngày:10/15/2018 9:34:08 AM)
蠧 (Ngày:10/15/2018 10:27:34 AM)
褹 (Ngày:10/15/2018 3:08:07 PM)
求. (Ngày:10/15/2018 3:55:16 PM)
觓 (Ngày:10/15/2018 3:59:42 PM)
老了 (Ngày:10/15/2018 4:19:42 PM)
觗 (Ngày:10/15/2018 4:28:35 PM)
鐍 (Ngày:10/15/2018 4:54:09 PM)
定閱 (Ngày:10/15/2018 4:56:21 PM)
đặtbáo (Ngày:10/15/2018 4:58:43 PM)
誳 (Ngày:10/15/2018 6:25:37 PM)
暖流 (Ngày:10/15/2018 6:41:02 PM)
包裝起始時間/結束 (Ngày:10/15/2018 6:53:25 PM)
活寶 (Ngày:10/15/2018 8:05:00 PM)
必勝客 (Ngày:10/15/2018 8:13:32 PM)
thoivu (Ngày:10/15/2018 9:18:27 PM)
醬此 (Ngày:10/15/2018 9:33:46 PM)
將此 (Ngày:10/15/2018 9:33:54 PM)
REGULAR (Ngày:10/15/2018 11:09:47 PM)
有效日期 (Ngày:10/15/2018 11:14:28 PM)
賴亭妤 (Ngày:10/16/2018 12:22:44 AM)
Ngănbản (Ngày:10/16/2018 12:26:53 AM)
Ngăncản (Ngày:10/16/2018 12:27:58 AM)
Ngăncản (Ngày:10/16/2018 12:27:58 AM)
Ngăncản (Ngày:10/16/2018 12:29:09 AM)
thót (Ngày:10/16/2018 12:46:10 AM)
PhamThiThanhHai (Ngày:10/16/2018 1:08:35 AM)
但寄 (Ngày:10/16/2018 1:57:31 AM)
但寄 (Ngày:10/16/2018 1:58:29 AM)
但寄 (Ngày:10/16/2018 1:58:35 AM)
放於 (Ngày:10/16/2018 1:59:21 AM)
整皆 (Ngày:10/16/2018 2:05:07 AM)
應親 (Ngày:10/16/2018 2:07:54 AM)
NGUYENHAITHI (Ngày:10/16/2018 2:19:21 AM)
阮氏海 (Ngày:10/16/2018 2:19:49 AM)
以茲 (Ngày:10/16/2018 2:28:01 AM)
代原 (Ngày:10/16/2018 4:47:33 AM)
帶原 (Ngày:10/16/2018 4:47:43 AM)
Condioivetnemmaydaocoimaydaichuyencondicho (Ngày:10/16/2018 8:18:00 AM)
猶豫症 (Ngày:10/16/2018 8:22:42 AM)
Lờđinhưthếkhianhđisẽkhôngnhớtới.😊 (Ngày:10/16/2018 8:53:59 AM)
越來越年輕 (Ngày:10/16/2018 5:34:22 PM)
乘興而來 (Ngày:10/16/2018 6:38:55 PM)
Bướmbỉm (Ngày:10/16/2018 6:43:53 PM)
良苦用心 (Ngày:10/16/2018 7:06:17 PM)
勞逸結合 (Ngày:10/16/2018 8:52:34 PM)
啟亮 (Ngày:10/16/2018 9:16:51 PM)
Cũngđúngđấy. (Ngày:10/16/2018 9:52:39 PM)
Cũngđúng (Ngày:10/16/2018 9:53:14 PM)
đúngđấy. (Ngày:10/16/2018 9:53:30 PM)
請多保重 (Ngày:10/16/2018 10:26:40 PM)
请多保重 (Ngày:10/16/2018 10:26:55 PM)
張凱勤 (Ngày:10/16/2018 11:34:25 PM)
推扯 (Ngày:10/17/2018 12:14:18 AM)
hoát (Ngày:10/17/2018 12:16:19 AM)
Đổxô (Ngày:10/17/2018 12:18:29 AM)
áptrần (Ngày:10/17/2018 12:21:36 AM)
niêmyết (Ngày:10/17/2018 12:26:15 AM)
時間短 (Ngày:10/17/2018 12:38:31 AM)
時間長短 (Ngày:10/17/2018 12:38:41 AM)
vắ (Ngày:10/17/2018 12:39:07 AM)
kimngoan (Ngày:10/17/2018 7:53:41 AM)
陽式幸 (Ngày:10/17/2018 7:54:52 AM)
檢查˙ (Ngày:10/17/2018 8:05:31 AM)
三年以上 (Ngày:10/17/2018 8:10:02 AM)
Báuvậtvôgiá (Ngày:10/17/2018 10:05:55 AM)
图ôổ (Ngày:10/17/2018 1:46:17 PM)
祖zǔcu (Ngày:10/17/2018 1:47:21 PM)
trôn臀 (Ngày:10/17/2018 2:17:23 PM)
故化 (Ngày:10/17/2018 4:04:56 PM)
依舊不改 (Ngày:10/17/2018 6:32:44 PM)
*本證明書僅證明存款人帳戶之存款數額,不作其它用途. (Ngày:10/17/2018 7:27:18 PM)
超级 (Ngày:10/17/2018 8:19:54 PM)
超级 (Ngày:10/17/2018 8:19:55 PM)
NgôVănCường (Ngày:10/17/2018 10:50:06 PM)
Hóa (Ngày:10/17/2018 11:32:08 PM)
Hóa (Ngày:10/17/2018 11:32:15 PM)
品冠 (Ngày:10/18/2018 1:25:01 AM)
啟亮 (Ngày:10/18/2018 3:58:34 AM)
網紅 (Ngày:10/18/2018 6:08:18 AM)
加絨 (Ngày:10/18/2018 9:16:33 AM)
坐月子maternalleaveđầytháng (Ngày:10/18/2018 11:25:45 AM)
đầytháng月子 (Ngày:10/18/2018 11:26:01 AM)
cauthi (Ngày:10/18/2018 4:51:28 PM)
cầuthị (Ngày:10/18/2018 4:52:02 PM)
挑戦 (Ngày:10/18/2018 8:35:23 PM)
mởbán (Ngày:10/18/2018 9:50:42 PM)
ZHILIWAN (Ngày:10/18/2018 10:23:20 PM)
受訓簽名 (Ngày:10/18/2018 10:49:49 PM)
背著 (Ngày:10/19/2018 12:39:10 AM)
tanca (Ngày:10/19/2018 1:47:10 AM)
Gangrape (Ngày:10/19/2018 5:40:34 AM)
網紅 (Ngày:10/19/2018 8:39:25 AM)
TrầnTiếnĐạt (Ngày:10/19/2018 12:50:48 PM)
TrầnTiếnĐạt (Ngày:10/19/2018 12:51:00 PM)

Click here to search using English words only


Quick references
Từvựng HánViệt và HánNôm cần bổsung
Những từ đượcxem nhiềunhất
What Makes Chinese So Vietnamese?
Xinmời đónggóp từmới hoặc ýkiến.

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Back to top

Copyrights ©2003, 18. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and unwarranted and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.

Flag counter for pages with this banner only -- reset 06262011