Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
sofaxsg
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 1192
Ngày gianhập: Jan.29.2022, 08:34 am
Ngàysinh: Jan.1.1997
Thúvui và sởthích:
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú:
Email: sofaxsg@gmail.com
Trangnhà cánhân: http://sofaxuongsaigon.com
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
200 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com