Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
abc
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 867
Ngày gianhập: Jun.11.2006, 00:01 am
Ngàysinh: Jan.1.1950
Thúvui và sởthích:
Tổngsố bàiđăng: 3 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú:
Email: abc@msool.com
Trangnhà cánhân: http://msool.com
:: Chândung NgườiViệt Hiệnđại
:: Đây là Quyđịnh!
:: Vượt biên, bị cướp biển, thất lạc: Cha và con đoàn tụ
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com