Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
Eiras
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 1127
Ngày gianhập: Dec.9.2010, 23:45 pm
Ngàysinh: Oct.15.1965
Thúvui và sởthích: Học hỏi - trao đổi
Tổngsố bàiđăng: 3 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: Việtnam
Email: attykingdom@gmail.com
Trangnhà cánhân: attykingdom.blogspot.com
:: Cải cách đơn giản để dễ áp dụng
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
Học hỏi - Hoàn thiện.

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com