Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
wendyjames
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 631
Ngày gianhập: Aug.15.2005, 09:07 am
Ngàysinh: Apr.7.1990
Thúvui và sởthích: Nghe nhac quoc te va nhac ko loi
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: Hanoi
Email: permamentlight1725@yahoo.co.uk
Trangnhà cánhân: 7644925
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
cun

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com