Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
vuara
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 184
Ngày gianhập: Dec.22.2003, 12:01 am
Ngàysinh: Oct.2.1955
Thúvui và sởthích: qualia, large cardinals
Tổngsố bàiđăng: 8 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: iowa, usa
Email: vuara@mail.com
Trangnhà cánhân: Khôngcó
:: Stunning! Vietnamese2020 has passed the test on "Free Online Text to Speech (TTS) Reader"
:: Typo on http://vny2k.com/vny2k/SiniticVietnamese15.htm
:: Seeking permission to repost articles on other websites?
:: this is our chance to promote vn2020
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com