Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
vietnamese24
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 556
Ngày gianhập: May.9.2005, 01:39 am
Ngàysinh: Nov.26.1981
Thúvui và sởthích: Biên dịch Anh Việt, Xem TV
Tổngsố bàiđăng: 1 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: Hà Nội
Email: vietnamese24@yahoo.com
Trangnhà cánhân: http://translation.vntimes.com
:: Hàng năm có bao nhiêu từ ngoại nhập
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
Cùng nhau gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com