Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
vanhoang
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 64
Ngày gianhập: Jun.2.2003, 10:23 am
Ngàysinh: Aug.10.1952
Thúvui và sởthích: swimming, go to park, music
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: hamilton, ontario, canada
Email: van251@hotmail.com
Trangnhà cánhân: at&tcanada
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
html

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com