Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
vanchung
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 258
Ngày gianhập: Apr.18.2004, 09:47 am
Ngàysinh: Apr.7.1983
Thúvui và sởthích: ca hat
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: go vap
Email: vanchung@yahoo.com
Trangnhà cánhân: govap
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
dung dem den cho ai nhung gi ma ho khong thich

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com