Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
tranvuong
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 266
Ngày gianhập: Apr.27.2004, 08:25 am
Ngàysinh: Jul.4.1987
Thúvui và sởthích: jesi
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: hha
Email: dragon_7292002@yahoo.com
Trangnhà cánhân: ssfg
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
:quiet;

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com