Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
traichoiboi
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 1044
Ngày gianhập: Sep.18.2007, 20:40 pm
Ngàysinh: May.26.1989
Thúvui và sởthích: Đi chơi vơí ban bè
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: TP Hà Nôị
Email: anh_chang_vui_tinh20051004@yahoo.com
Trangnhà cánhân: 047548762
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
Vắng em lòng anh nhungnhớ,
Thiếu em hồn anh thanthở,
Có em lòng anh hớnhở,
Tim anh rungđộng hànggiờ...

Vắng em lòng anh khônnhớ,
Thiếu em hồn anh thẫnthờ,

Bên em thời gian imlắng,
Thương em vôkể bếnbờ...
______>>>>>minh` rât thich bai naỳ (thanks)

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com