Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
readmail
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 415
Ngày gianhập: Nov.17.2004, 05:32 am
Ngàysinh: Mar.2.1984
Thúvui và sởthích: read mails
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: viet nam
Email: bacdccta@yahoo.com
Trangnhà cánhân: http://www.freewebs.com/dcct
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
viet nam

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com