Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
nguyendat32
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 794
Ngày gianhập: Feb.12.2006, 04:31 am
Ngàysinh: May.4.1972
Thúvui và sởthích: lam tho duong luat , dich tho han Nom
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: 32/32 Th Hanoi
Email: nguyendat32@vnn.vn
Trangnhà cánhân: Khôngcó
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
Tôi muốn tham gia diễn đàn để nghiên cứu trao đổi về đề tài Hán NÔm để mở rộng thêm kiến thức cũng như học tập các kinh nghiệm hay của các bầu bạn khác .

nguyendat32@vnn.vn

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com