Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
losedtales
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 1133
Ngày gianhập: Dec.3.2012, 16:19 pm
Ngàysinh: Sep.25.1978
Thúvui và sởthích: Viết Chử, Học Văn
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú:
Email: losedtales@gmail.com
Trangnhà cánhân: http://violet.vn/losedtales
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
Giảng Viên Sư Phạm Bậc Đại Học

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com