Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
giang123456
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 1054
Ngày gianhập: Oct.20.2007, 19:48 pm
Ngàysinh: Apr.5.1993
Thúvui và sởthích: docsach, choi games
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: thuduc, TP.HCM
Email: girlcity4974@yahoo.com
Trangnhà cánhân: ffffffffff
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
hjdfhdsfdshf fhsdfgshdfsdgfghsdghhksdghkhksdgkhhksdkh jhsấdf

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com