Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
asushiio
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 996
Ngày gianhập: Mar.5.2007, 07:08 am
Ngàysinh: Nov.6.1991
Thúvui và sởthích: !Jae!Joong!Saranghae!Fighting!
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: V*Cassiopeia
Email: asushiio@yahoo.com
Trangnhà cánhân: www.360.yahoo.com/asushiio
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
www.360.yahoo.com/asushiio

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com