Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
Truong
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 806
Ngày gianhập: Mar.2.2006, 04:36 am
Ngàysinh: Jan.1.1987
Thúvui và sởthích: xem phim
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: bình bịnh
Email: truong_godai240@yahoo.com
Trangnhà cánhân: bình định
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
tên trang web trường đại học dân lập lạc hồng

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com