Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
TieuNgaoGiangHo
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 205
Ngày gianhập: Feb.6.2004, 15:18 pm
Ngàysinh: Nov.20.1975
Thúvui và sởthích: thich choi o chu va tim hieu nhung đieu chua biet !!!The gioi bao la cang hoc đuoc đieu gi hay thi` cang bo^? i'ch cho minh bay nhieu !!!
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: Ukraina
Email: hamy_Nguyen2003@yahoo.com
Trangnhà cánhân: Khôngcó
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
Ca'i ma` ta đang ca^`n đo' la` nha^n ca'ch so^'ng...Gia' tri. cu?a cuo^.c so^'ng đo' la` Hanh Phuc va` ti`nh ye^u thu*o*ng !!!

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com