Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
Themask
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 549
Ngày gianhập: Apr.30.2005, 01:12 am
Ngàysinh: Dec.4.1981
Thúvui và sởthích: Thích tất cả mọi thứ
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: Tp. HCM
Email: tranvietpkd@gmail.com
Trangnhà cánhân: http://hanoipho.org
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
Trăm năm trước thì ta chưa gặp .
Trăm năm sau biết gặp lại nhau không .
Cuộc đời sắc sắc không không .
Thôi thì hãy sống hết lòng vì nhau.

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com