Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
THT
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 783
Ngày gianhập: Feb.6.2006, 13:26 pm
Ngàysinh: Jan.1.1950
Thúvui và sởthích: doc sach bao
Tổngsố bàiđăng: 8 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: usa
Email: tuantran168231@yahoo.com
Trangnhà cánhân: Khôngcó
:: Bạn quan tâm đến Chữ Việt có dấu trong CNTT ?
:: bạn nghĩ sao ?chữ Việt bị chặt bỏ dấu ?
:: mẫu chữ ( tiêptheo)
:: FTF mẫu chữ mới .
:: FTF mẫu chữ mới .
:: FTF mẫu chữ mới .
:: FTF
:: FTF mẫu chữ mới .
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com