Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
NONO
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 994
Ngày gianhập: Feb.23.2007, 23:35 pm
Ngàysinh: Dec.12.1974
Thúvui và sởthích: Thích những gì có lợi ,ghét nhũng gì có hại
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: BÊN KIA BỜ VỰC THẲM
Email: leeheng1274@yahoọcom.tw
Trangnhà cánhân: http://leeheng1274.spaces.live.com/
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
Tiếu ngạo giang hồ

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com