Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
Fmit
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 1222
Ngày gianhập: Jun.10.2022, 19:46 pm
Ngàysinh: Jan.1.1997
Thúvui và sởthích:
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú:
Email: gthanhhunggroupinfo@gmail.com
Trangnhà cánhân: https://fmit.vn/
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
FMIT thành lập vào năm 2005 với sứ mệnh nghiên cứu, tìm hiểu và chuyển giao các chuẩn mực quản trị toán cầu được công nhận rộng rãi trên thế giới, các cá nhân tổ chức tại Việt Nam. Các chương trình quản lý đã và đang được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com