Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
DUYTIEN
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 859
Ngày gianhập: May.6.2006, 23:34 pm
Ngàysinh: May.7.1982
Thúvui và sởthích: CNTT, CHỤP ẢNH
Tổngsố bàiđăng: 0 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: HA LONG - QUANG NINH
Email: buiduytien@hanet.com.vn
Trangnhà cánhân: WWW.HANET.COM.VN
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
AI CŨNG NGHĨ ĐẾN VIỆC THAY ĐỔI THẾ GIỚI, NHƯNG CHẲNG AI NGHĨ ĐẾN VIỆC THAY ĐỔI CHÍNH MÌNH.

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com