Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Sángtác

Mụclục


Vì đólà em

Tácgiả: pham ngoc hung

Yêu em chẳngbiết tạisao?
Em không nhansắc, không giàu, không sang.
Yêu em tínhnết đoantrang,
Dễthương hiềndịu, nên càng yêu thêm.

pham ngoc hung


Mụclục


Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Back to top

Bàivở xin gởivề : dchph (a) yahoo dot com

Copyright © 2003-18. All rights reserved. 

Flag counter for this page only -- reset 06062023