Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Sángtác

Mụclục


Nếu mai

Tácgiả: Bắc Giang

Nếu mai em bước sang sông
Cả thơ lẫn nhạc tôi không muốn làm
Còn đâu những phút mơ màng
Còn đâu những lúc tôi quàng vai em


Nếu mai tôi lỡ yêu em
Cầm, kỳ, thi, họa tôi đem trổ tài
Thơ tình có một không hai
Lại thêm tiếng sáo thiên thai nhịp nhàng


Nếu mai tôi lấy được nàng
Tôi đem nàng đến thiên đàng tình yêu
Thơ tôi tựa áng mây chiều
Lâng lâng như tiếng sao diều trên caoNếu mai em vẫn làm cao
Chê thơ chê nhạc, chê sao trên trời
Miệng em chưa nở nụ cười
Tôi quỳ tặng đóa quỳnh tươi rực hồng.


Bắc Giang


Mụclục


Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Back to top

Bàivở xin gởivề : dchph (a) yahoo dot com

Copyright © 2003-18. All rights reserved. 

Flag counter for this page only -- reset 06062023