Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Sángtác

Mụclục


Ừthì…

Tácgiả: Hồ Hoàng-Quân

Ừ thì… em đilấychồng
E trời cũng đến muàĐông
MùaĐông Caonguyên có nắng
Hoa mơ bướm mộng tiễnđưa
MùaĐông Caonguyên mây trắng
Lạytrời sang Xuân rồi mưa!
Để em xuôivề nhàngười…
Rượunồng cưới tuổi haimươi
Hoađào hồng bay bỡngỡ
Côdâu nào cười không tươi?
Lạnh rồi em đilấychồng
Đờingười chín bến mười sông
Muộn rồi em đilấychồng
Ừthì… nhưthế cũngxong!

Hồ Hoàng-Quân, gốc Huế cưdân Đàlạt,
bàithơ anh đãlàm "Ừthì" từ hơn 40 nămtrước


Oh Well…
Translated by : Frank Trinh

Oh well… Darling go and get married!
Winter for me is already here.
Bright Winter sunshine is in the highlands,
But fairy flowers and butterflies will bid you farewell.


There are white clouds of Winter in the highlands.
I pray it won't rain till the Spring,
So that the journey to his home will be safe,
And your youthful wedding will be celebrated with much wine and food.


The pink cherry blossom blooms in astonishment,
But why shouldn't a bride have such a beaming smile?
It's too cold now, darling, just go and be married!
A human's life is full of suffering and woe…

It's too late now, darling, just go and be married!
Oh well… It's over and done with anyhow!

Ho Hoang Quan
Dalat 1960s
Adaptation by: Frank Trinh


Mụclục


Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Back to top

Bàivở xin gởivề : dchph (a) yahoo dot com

Copyright © 2003-18. All rights reserved. 

Flag counter for this page only -- reset 06062023