Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Sángtác

Mụclục


ThơThiền

Tácgiả: Nguyễn-thị Vinh

quasông

              đã tớiđược bờ

bờ bênkia đó

              bâygiờ là đây

ngoảnhnhìn

              chốncũ

               ôhay

đâu là bờ

              ở bênnày

                          bênkia?


Mụclục


Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Back to top

Bàivở xin gởivề : dchph (a) yahoo dot com

Copyright © 2003-18. All rights reserved. 

Flag counter for this page only -- reset 06062023