Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Sángtác

Mụclục


Dòng Đầu Ngày

Tácgiả: Thận Nhiên


Bamươi chín năm trước
Giờnày
Chắc mẹ đang đớnđau
Giờnày
Chắc mẹ đang vui
Con rađời
Con lớnlên lấy chữ làm cuộcchơi
Chưa dám viết một dòng về mẹ
Những sinhnhật con vui niềmvui rađời
Chẳngbaogiờ nhớđến cơnđau của mẹ.
Khi tậncùng đaukhổ
Ai cũng bậtkhóc
"Mẹ ơi!"
Cólúc phải chôn những dòngchữ vào lòng
Cólúc nướcmắt tràora không kềmgiữ

9/1/2001


Mụclục


Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Back to top

Bàivở xin gởivề : dchph (a) yahoo dot com

Copyright © 2003-18. All rights reserved. 

Flag counter for this page only -- reset 06062023