Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Sángtác

Mụclục


Uốngrượu Mộtmình

Tácgiả: Phan Cung-NghiệpUốngrượu nằm say lăn trên mây,
Một hồn rụngxuống dưới phương nầy.
Tịchliêu quấnquít trong tàáo,
Rungrinh bóngnắng trắng đầu cây.

Chuốcrượu chiều dâng hồn lạcphách,
Em cười xiêuvẹo bóngtrăng chơi.
Nhã sươngkhói ẩm xây thànhquách,
Em bước quayvề lạ với tôi.

Hết rượu ngồi trông mâyxám bay,
Chiềusang nắngúa áo mơ phai.
Hắthiu một cõitrời côquạnh,
Mơhồ trong gió nhẹ tiếng hài.

Có lá thu lay hồnguyệttưởng,
Sương mờ vừa rụngxuống đầunon.
Thềm tây áonão bờmôi lạnh,
Vayrượu cười nghe đã mõimòn.

Sayrượu cườivang một góctrời,
Lăn trên mây trắngxoá em ơi!

Sàigòn 1971
(Chínhvăn, Bộmới, xuấtbản trong năm 1971)


Mụclục


Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Back to top

Bàivở xin gởivề : dchph (a) yahoo dot com

Copyright © 2003-18. All rights reserved. 

Flag counter for this page only -- reset 06062023