Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Sángtác

Mụclục


Nụcười

Tácgiả: Anh Thư

Ai cho em nửa nụcười
Em xin trảlại mộtđời tócxanh

Sydney 2002


Mụclục


Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Back to top

Bàivở xin gởivề : dchph (a) yahoo dot com

Copyright © 2003-18. All rights reserved. 

Flag counter for this page only -- reset 06062023