Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Tìm Về Kỷ Niệm


Về đây ngắm lại dòng sông,
Tìm trong đáy nước bóng hồng năm xưa.
Về đây tầm tả chiều mưa,
Trôi bao nỗi nhớ, vẫn thừa yêu thương.
Về đây tóc điểm màu sương,
Ngỡ ngàng giữa chốn cố hương điêu tàn.
Về đây phượng thắm hè sang,
Ve sầu rền rĩ hỏi han chuyện lòng.
Nơi đây thơ ấu tuổi hồng,
Một thời áo trắng bềnh bồng tóc mây.
Tình đầu ngây ngất men say,
Hoa hồng một đóa trao tay ngạt ngào.
Mô rồi ngày cũ thắm màu,
Mô rồi tình cũ xuyến xao tim này.
Góp gom kỷ niệm về đây,
Giòng sông bến nước cỏ cây vương buồn.


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.