Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Thương Về Cà Mâu

Cảm tác khi xem bài tường thuật và hình ảnh về trận bảo Linda ở Cà mâu

Anh ngồi đó nét kinh hoàng ngơ ngác,
Bên xác nhà xưa đổ nát tan tành.
Bão Linda cơn ác mộng hoành hành,
Vạn dân lành sống màn trời chiếu đất.

Anh ngồi đó nét mặt buồn đau khổ,
Đổ gì đây vào soong trống chiều nay.
Đêm lạnh về lấy gì ủ thân gầy,
Qua kiếp đọa đầy lầm than tủi nhục.

Anh ngồi đó nét buồn đau ủ rủ,
Bên tai anh vang vọng tiếng kêu than.
Cha mẹ mất con, anh chị lạc đàn,
Trôi thân xác lềnh bềnh nơi biển cả.

Nhìn cảnh quê hương bồi hồi tất dạ,
Xin lá lành đùm lá rách tã tơi.
Đói khát bơ vơ, thân xác rã rời,
Trời cao rộng, đất dày nào hay biết!


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.