Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Tìm Đâu


Tiếc thương ngày tháng trôi mau,
Tóc xanh nay đã nhuốm màu tuyết sương.
Tìm trong gió thoảng dư hương,
Tìm trong mây trắng màu thương năm nào.
Tìm trong lá biếc lao xao,
Mắt xanh một thuở trao nhau ân tình.
Tìm trong liễu rủ dáng hình,
Thướt tha áo trắng hương tình ngất ngây.
Tìm trong thu đổ lá bay,
Tìm trong vàng úa tháng ngày về đâu.
Về đâu? Ai biết tìm đâu!
Tìm trong hư ảo một câu vô thường.


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.