Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Thuở Ấy


Thuở ấy lòng trinh nguyên phơi phới,
Đời màu hồng qua mắt biếc thơ ngây.
Chớm thu về lành lạnh gió heo mây,
Vần thơ mộng dệt gởi bay theo lá.
Mùa hạ đến phượng thắm tươi muôn ngã,
Khắp nẽo đường ve rộn rã hòa vang.
Em mộng mơ theo mây trắng lang thang,
Để nắng hạ tô môi hồng đôi má.
Em vui đóng xuân về trên hoa lá,
Lòng hân hoan tha thiết áo lụa hồng.
Chàng si tình dừng xe ngoãnh mặt trông,
Em e thẹn vội nghiêng nghiêng vành nón.
Đông giá buốt cổng trường chàng đứng đón,
Hạt mưa sa lấm tấm mái tóc mềm.
Sợ gió mưa làm ướt áo em thêm,
Chàng vội đến căng dù che mưa gió.


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.