Tho Nhu-Lien homepage TRANGNHÀ THƠ NHƯ-LIÊN

Thơ Như-Liên

Mục-lục


Thời Gian Qua


Thời gian qua tuổi ấu thơ khôn lớn,
Sống vô tư vui tuổi trẻ hồn nhiên.
Bắt bướm hái hoa quấn quýt mẹ hiền,
Đêm giấc ngủ bình yên mơ tiên nữ.

Thời gian qua tuổi xuân vui ướm mộng,
Má hây hồng suối tóc xỏa bờ vai.
Mắt huyền mơ say đắm cỏi lòng ai,
Môi mộng thắm khiến người hoài thương nhớ.

Thời gian qua xe hoa chờ đầu ngõ,
Pháo rượu hồng dẫn lối bước em đi.
Nỗi buồn vui lẫn lộn phút chia ly,
Tuổi hoa mộng ngày vu quy giả biệt.

Thời gian qua tuổi đời thêm gánh nặng,
Cong lưng gầy mái tóc điểm màu mây.
Còn lại gì đây? Năm tháng vụt bay,
Thời gian hởi! Người có hay chăng nhỉ?

Thời gian qua tuổi ấu thơ khôn lớn,
Sống vô tư vui tuổi trẻ hồn nhiên.
Bắt bướm hái hoa quấn quýt mẹ hiền,
Đêm giấc ngủ bình yên mơ tiên nữ. Thời gian qua tuổi xuân vui ướm mộng, Má hây hồng suối tóc xỏa bờ vai. Mắt huyền mơ say đắm cỏi lòng ai, Môi mộng thắm khiến người hoài thương nhớ. Thời gian qua xe hoa chờ đầu ngõ, Pháo rượu hồng dẫn lối bước em đi. Nỗi buồn vui lẫn lộn phút chia ly, Tuổi hoa mộng ngày vu quy giả biệt. Thời gian qua tuổi đời thêm gánh nặng, Cong lưng gầy mái tóc điểm màu mây. Còn lại gì đây? Năm tháng vụt bay, Thời gian hởi! Người có hay chăng nhỉ?


Mục-lục

Back to top

Liênkết trangnhà Sangtac.com

Ý-kiến phê-bình xin gởi về : XiemNLien@aol.com


Copyright © 2004-12. All rights reserved.